Hoofdstuk 17 Flashcards Preview

Muziekgeschiedenis I/2 > Hoofdstuk 17 > Flashcards

Flashcards in Hoofdstuk 17 Deck (20):
1

Wat was de rol van de cantate in de late zeventiende eeuw?Wie was in deze tijd een belangrijk cantatecomponist?

Dit was het belangrijkste genre kamermuziek. Alessandro Scarlatti was een belangrijk componist van cantates.

2

Wat is een da capo-aria?

Hierbij werd teruggekeerd naar het begin van de aria na het B-gedeelte. De zanger kon hierbij versieringen toepassen. In de achttiende eeuw was het de standaardvorm voor aria's.

3

Wat was de serenata?

Een semidramatisch stuk voor een klein orkest en een paar zangers, meestal geschreven voor een speciale gelegenheid.

4

In welke zin klopten de vroegste sonatas met de affectenleer? Welke sonatas kende men rond 1660?

De sonata kende verschillende delen met contrasten tussen die delen. Rond 1660 kende men de chamber sonata en de church sonate.

5

Welke instrumentatie voor sonates werd gebruikelijk na 1670?

Twee violen met basso continuo, dit noemde men een triosonate. Deze naam heeft het te danken aan de driedelige textuur, er konden wel meer instrumenten meedoen.

6

Vertel iets over Arcangelo Corelli en zijn muziek.

Corelli heeft geen vocale werken nagelaten, maar zijn trio- en solosonates behoren tot het belangrijkste kamermuziekrepertoire uit de zeventiende eeuw uit Italië. Hij had grote invloed op componisten en uitvoerenden. In zijn triosonates prefereerde hij lyriek boven virtuositeit.

7

Waarom wordt Corelli als een belangrijk componist gezien?

Zijn sonata's vormen de basis voor een model dat de vijftig jaar daarna door veel componisten werd gebruikt door o.a. Vivaldi, Händel en Bach. Daarnaast is hij officieus de eerste componist die slechts van instrumentale werken bekend is en die na zijn dood nog steeds veel gespeeld werd. Hij gebruikte de basis van de harmonie zoals we die vandaag kennen.

8

Welk onderscheid werd er door instrumentalisten gemaakt aan het einde van de zeventiende eeuw?

Een onderscheid tussen kamermuziekensembles en orkesten en de muziek daarvoor. Corelli leidde vaak een orkest van 40+ man.

9

Wat was het concerto zoals dat aan het einde van de zeveniende eeuw ontstond?

Het concerto was sterk gelinkt aan de sonate en verenigde verschillende krahcten in een harmonisch geheel - een instrumentale versie van het concertato medium. Tonaliteit speelde daarbij een grote rol.

10

Welke drie soorten concertos werden rond 1700 geschreven?

Orkestraal concerto (nadruk op eerste viool en bas), concerto grosso (klein ensemble vs. groot ensemble) en het solo concerto (viool + orkest).

11

Wat kan men in het algemeen zeggen over de Italiaanse stijl aan het einde van de zeventiende eeuw?

Genres vertoonden veel overeenkomsten; muziek werd gecomponeerd om emotie uit te drukken en als een genot voor het oor. Zowel in vocale als instrumentale muziek bleef de focus op solisten liggen. De Italiaanse stijl was breed en veelzijdig en werd door veel andere landen geïmiteerd.

12

Was is een Stadspfeifer?

Een ingehuurd musicus die op verzoek van de stad muziek maakte voor de burgers.

13

Welke invloed had de Stadspfeifer?

Het zorgde ervoor dat hele families muziek als hun ambacht/handelsmerk gingen zien.

14

Wat is een Collegium Musicum?

Een verbond van amateurmusici die samenkwamen om muziek te maken. Dit gebeurde in veel Duitse steden.

15

Hoe was de situatie voor opera in Duitsland aan het einde van de zeventiende eeuw? Wanneer werd waar het eerste operahuis in Duitsland geopend?

Er waren aardig wat Italiaanse componisten die carrière maakten in Duitsland, maar ook componisten uit het land zelf, zoals Gluck, Mozart, Händel en Hasse. Het eerste operahuis werd in Hamburg geopend in 1678.

16

Hoe was de situatie in het eerste Duitse operahuis?

Het was zeer commercieel en gericht op het maken van winst. Venetiaanse opera's werden vertaald of bewerkt voor de Duitse operahuizen. Er werden veel da capo-aria's gebruikt, maar daaraan werden wel dingen in de stijl van de airs toegevoegd.

17

Vertel iets over Buxtehude.

Buxtehude was een bekend organist in Denemarken en Duitsland. Hij had grote invloed op o.a. J.S. Bach. Zijn muziek doet denken aan toccata's van Frescobaldi, door de onregelmatige frasering en abrupte veranderingen in de harmonie.

18

Wat is de chorale prelude?

Dit was een vorm van orgelwerk dat een kort stukje betrof waarin de gehele melodie gepresenteerd werd in een makkelijk leesbaar stuk muziek.

19

Wat was de orkestrale suite?

Deze waren geïnspireerd door Franse orkestmuziek en raakten in de mode tussen 1690 en 1740. De dansen waarop deze suites gebaseerd waren hadden geen vaste volgorde.

20

Hoe had de muzikale ontwikkeling er in Duitsland grofweg uitgezien vanaf de Middeleeuwen?

Duitsland had veel elementen uit Frankrijk en Italië overgenomen en aangevuld met eigen smaak en stijl. In de zeventiende eeuw zette zich dit voort in de opera en andere genres. In de achttiende eeuw zou Duitsland en ook Oostenrijk een belangrijke rol gaan spelen in de ontwikkeling van de sonate en het concerto.