Hoofdstuk 18 Flashcards Preview

Muziekgeschiedenis I/2 > Hoofdstuk 18 > Flashcards

Flashcards in Hoofdstuk 18 Deck (29):
1

Hoe zag Europa eruit aan het begin van de achttiende eeuw?

Er vonden veel veranderingen plaats. De populatie groeide zeer snel, vooral na 1750. Men ging sneller reizen en er werden middelen gevonden om de voedselproductie op te krikken.

2

Hoe zag de muzikale situatie in grote steden eruit?

Er was constant vraag naar nieuwe muziek; musici en componisten werden grotendeels afhankelijk van de steun van de middenklasse.

3

Welke twee stijlen overlapten elkaar in de 18e eeuw?

De barok en de klassieke stijl.

4

Wat was de definitie van een conservatorium in Napels?

Een weeshuis dat was gespecialiseerd in muziekonderwijs.

5

Wat was de rol van castraten aan het einde van de zeventiende en begin achttiende eeuw?

De meeste zangers waren castraten. De meeste operarollen werden door castraten vertolkt. De meesten waren kerkmusici, maar zongen veel in opera's.

6

Wie was de belangrijkste operacomponist van Napels?

Alessandro Scarlatti

7

Wat was het verschil wat betreft opera tussen Rome en Napels?

In Rome lag de focus veel minder op opera en meer op andere genres. Uitvoeringen werden gesponsord door rijke beschermheren.

8

Vertel iets over Antonio Vivaldi.

Vivaldi was de bekendste Italiaanse componist uit de vroege achttiende eeuw. Hij vervulde bijna veertig jaar de positie van docent en componist aan de Pietà, een weeshuis voor jongens en meisjes.

9

Waarom wilde men vrouwen muziekonderwijs bieden, zoals aan de Pièta gebeurde?

Op die manier konden ze hun tijd verdrijven en aantrekkelijker worden voor het huwelijk. Ze mochten echter niet optreden in openbare gelegenheden.

10

Wat houdt de drie delen-structuur in?

Rond 1700 werd dit de standaard voor concertos. Het werd geïntroduceerd door Albinoni en in gebruik genomen door Vivaldi en bestond uit een snel deel in de toonsoort, dan een langzaam deel in een daaraan verwante toonsoort of dezelfde en dan weer een snel deel in de toonsoort, vaak korter en levendiger dan het eerste deel.

11

Wat verstaan we bij Vivaldi onder de ritornellovorm?

Het ritornello is het openingsthema, dat tutti gespeeld wordt maar vervolgens op verschillende manieren en in verschillende samenstellingen terugkeert door het hele stuk heen. Ritorenlli worden afgewisseld door stukken voor solist. Ze vormen de basis voor de tonale sturctuur van het stuk en het betreft vaak lange, expressieve melodieën.

12

Wat was het voordeel van het gebruik van ritornelli?

Hierdoor kon hij zeer snel componeren en relatief lange delen schrijven met weinig materiaal.

13

Wat is het meest opvallende aan de muziek van Vivaldi?

Hoewel hij vaste formules gebruikt is zijn muziek zeer divers en geliefd om de spontaniteit. Hij weet een goede spanning te creëren tussen solo en tutti's

14

Hoe is de invloed van Vivaldi te omschrijven?

De codificering van de ritornellovorm zorgde voor een model voor latere generaties. Onder andere Bach is sterk door Vivaldi beïnvloed, met name in zijn pianomuziek. Ook werd Vivaldi's opvatting over de rol van de solist overgenomen.

15

Wat was het culturele centrum van Frankrijk?

Parijs was het enige muzikale centrum van het land. Veel musici wilden hier naartoe om carrière te maken. Het kende veel prestigieuze concertorganisaties. Het hof bleef musici steun verlenen maar had niet meer alleen het monopoly erop.

16

Hoe kan men de Italiaanse invloed en de reactie daarop in Frankrijk omschrijven?

Italië was een belangrijke invloed voor Frankrijk, door sommigen afgeweerd en door anderen juist verwelkomd. Veel componisten probeerden de Franse en Italiaanse stijl te combineren.

17

Vertel iets over François Couperin.

Hij was organist van de koning en van een kerk in Parijs, maar verdiende ook veel geld met het geven van klavecimbellessen. Hij stelde dat de perfecte muziek een verbond van twee nationale stijlen zou zijn. Hij was een bewonderaar van de muziek van Lully en Corelli. In zijn kamermuziek bracht hij Franse en Italiaanse stijlen samen. Hij wordt beschouwd als de belangrijkste componist van Franse triosonates aan het einde van de zeventiende eeuw/begin achttiende eeuw.

18

Wat waren klavecimbelsuites?

Kleine stukken in dansritme, zeer verfijnd en bedoeld voor recreatie door amateurmusici. De titels zijn enigszins suggestief.

19

Geef twee voorbeelden van klavecimbelsuites.

La Visionaire en La muse victorieuse.

20

Vertel iets over Jean-Philippe Rameau.

Rameau werd pas na zijn veertigste bekend als componist. Hij was organist in onder andere Parijs en was een zeer gerespecteerd muziektheoreticus. Zijn geschriften worden gezien als de basis van de tonale muziektheorie en hij wordt gezien als Lully's belangrijkste opvolger, met name door zijn opera's.

21

Wat was de visie van Rameau op muziek?

Volgens Rameau was muziek iets dat werd voortgedreven door dissonantie en rest komt in een consonantie. Hij beschouwde de tonica, dominant en subdominant als de drie pijlers van de muziek. Hij was met name een fan van het vallende trap V-akkoord. Volgens Rameau was de verandering van toonsoort mogelijk, maar er blijft altijd een vaste toonsoort per stuk.

22

Wat schreef Rameau over de stukken van Corelli?

Hij ontdekte dat diens muziek beschreven kon worden aan de hand van universele wetten.

23

Wat waren de Lullistes en de Ramistes?

Twee verschillende 'kampen' die allebei Rameau dan wel Lully steunden. Supporters van Lully beschouwden Rameau als een aanval op Lully's traditionele operamuziek.

24

Op welke manier vertonen de theaterwerken van Ramaeu en Lully gelijkenissen?

Beide componisten gebruiken realistische declamatie en ritmische precisie in de recitatieven en gebruiken lange divertissimenten.

25

Welke veranderingen voerde Rameau door?

Er is sprake van orderlijke relaties binnen het tonale systeem, en het harmonisch palet van Rameau is groter. Hij gebruikt veel dissonanten om drama over te brengen.

26

Hoe kan men de invloed van Rameau omschrijven?

Hij was één van de meest complexe en productieve figuren van de achttiende eeuw en op latere leeftijd de meest gerespecteerde componist in Frankrijk. Zijn werken zijn een voorbeeld van Franse elegantie en drama.

27

Wat maakt Rameau zo uniek?

Hij was zowel analist van muziek als creator ervan.

28

Wat gebeurde er met de muziek van Vivaldi na diens dood?

De smaken veranderden en de muziek van Vivaldi werd langzaam vergeten. In 1920 werd hij herontdekt en werd zijn muziek oppnieuw uitgegeven.

29

Wat gebeurde er met de muziek van Couperin na diens dood?

Tijdens zijn leven was deze muziek zeer bekend, maar raakte daarna uit de mode.