Hoofdstuk 2 Flashcards Preview

Bio Hfdsk 2 > Hoofdstuk 2 > Flashcards

Flashcards in Hoofdstuk 2 Deck (31):
1

Abiotische factoren

Alle invloeden uit de levenloze natuur

2

Accumulatie

Ophoping, vaak gebruikt voor een schadelijke stof in voedselketens

3

Beperkende factor

1. Factor die de snelheid van een process laag houdt
2. Factor die het aantal individuen in een populatie laag houdt

4

Binominale naamgeving

De wetenschappelijke naamgeving die bestaat uit twee delen, de geslachtsnaam en de soorts naam

5

Biologische bestrijding

Bestrijden van plagen met biologische methoden

6

Biotische factoren

Invloeden uit de levende natuur

7

Carnivoor

Vleeseter

8

Commensalisme

Type van symbiose, waarbij de individuen van de en soort voordeel hebben en de individuen van de andere geen nadeel

9

Ecosysteem

Begrensd met bepaalde eigenschappen waarbinnen de abiotische en biotische factoren een eenheid vormen

10

Epifytisme

Epifyten zijn organismen die op planten groeien zonder hieraan voedsel te onttrekken

11

Habitat

Leefomgeving van een organisme

12

Herbivoor

Planteneter

13

Hybride

Nakomeling van twee verschillende soorten

14

Kortsmossen

Symbiose vormen tussen een schimmel en een fotosynthetisch organisme

15

Levensgemeenschap,

Alle populaties die in een bepaald gebied leven

16

Mutualisme

Type symbiose waar beide individuen een voordeel hebben

17

Niche

De rol die een soort in het geheel van relaties in het ecosysteem

18

Ontsnippering

Het samenvoegen van kleine stukken leefgebied

19

Optimum

Temperatuur en enzym activiteit, er is een beste temperatuur waarbij de enzymactiviteit het hoogste is

20

Parasitisme

Type symbiose waarbij het ene individu voordeel ondervindt en het andere individu nadeel ondervindt

21

Populatie

Groep individuen van dezelfde soort in een bepaald gebied die onderling voortplanten

22

Predatie

Het doden en als voedsel gebruiken van dieren

23

Schakel

Het voedsel keten is opgebouwd uit schakels, organismen

24

Soort

Organismen die onderling kunnen voortplanten en daarbij vruchtbare nakomelingen krijgen

25

Symbiose

Mutualisme, commensalisme, en parasitisme

26

Taxonomie

De wetenschappelijke indeling van soorten

27

Territorium

Gebied dat door een of meer individuen van een soort wordt bezet en tegen binnendringende soortgenoten wordt verdedigt

28

Tolerantiegrenzen

De uiterste waarde van een abiotische milieufactor, waarbij individuen van een soort nog net in leven blijven

29

Versnippering

Opdelen van het leefgebied in kleine stukken

30

Voedselketen

Een reeks van soorten, te beginnen bij een producent, waarbij elke soort voedsel bron is voor de volgende

31

Voedselweb

Geheel van voedsel relaties binnen een levensgemeenschap