House. Doors. Locks Flashcards Preview

Azerb Vocab 10 - Dwelling. House. Home > House. Doors. Locks > Flashcards

Flashcards in House. Doors. Locks Deck (54):
1

açar yeri

keyhole

2

gate (of villa, etc)

darvaza

3

bağlamaqq

to close

4

knock (at the door)

taqqıltı

5

handle, doorknob

qapı dəstəyi

6

lövhəcik

nameplate

7

doormat

xalça

8

açmaq

to unlock, to open

9

bolt, latch

siyirmə

10

padlock

asma qıfıl

11

qapı dəstəyi

handle, doorknob

12

key

açar

13

button

düymə

14

açar

key

15

zəng etmək

to ring

16

nameplate

lövhəcik

17

kodlu qıfıl

code lock

18

qapının deşiyi

peephole

19

darvaza

gate (of villa, etc)

20

to unlock, to open

açmaq

21

ring (sound)

zəng

22

doorbell, bell

zəng

23

qapı

door

24

code lock

kodlu qıfıl

25

code

kod

26

asma qıfıl

padlock

27

keyhole

açar yeri

28

düymə

button

29

to knock

taqqıldatmaq

30

kod

code

31

taqqıltı

knock (at the door)

32

door

qapı

33

qıfıl

lock

34

zəng

ring (sound)

35

lock

qıfıl

36

creak

cırıltı

37

zəng

doorbell, bell

38

bunch (of keys)

bağlama

39

siyirmə

bolt, latch

40

number (on the door)

nömrə

41

cırıltı

creak

42

cırıldamaq

to creak (door hinge)

43

peephole

qapının deşiyi

44

rəzə

hinge (of door)

45

xalça

doormat

46

hinge (of door)

rəzə

47

domofon

door phone

48

bağlama

bunch (of keys)

49

door phone

domofon

50

to ring

zəng etmək

51

to creak (door hinge)

cırıldamaq

52

to close

bağlamaqq

53

nömrə

number (on the door)

54

taqqıldatmaq

to knock