Huden - Færdig Flashcards Preview

Special Patologi > Huden - Færdig > Flashcards

Flashcards in Huden - Færdig Deck (39)
Loading flashcards...
1

Hvordan kan man opdele hudlæsioner?

Systemiske: Eks. grundet nutrionelle mangler
Lokale: Eks. sår, dermatitis, eksem

2

Beskriv lidelsen "Hypotrichosis cystica"

Kaldes også hagludslet. Speciel form for hypotrichosis (for lidt hår) hos svin. Ses som multible mørke cyster i cutis + suncutis, indeholder mørkfarvet pastøst sekret samt oprullede spiralformede hår, der ikke som normalt har kunnet bryde igennem huden

3

Beskriv de tre hyppigste nutrionelle sygdomme, der kan lede til lidelser i huden

1. Længerevarende sult --> reduktion af subkutant fedtvæv
2. Vitamin E mangel --> nutrionel panniculitis
3. Zink-responsiv dermatose (parakeratose) ved for lavt indtag af zink/forhøjet behov for zink

4

Forklar begrebet "Elephantiasis"/Pachydermi", samt årsag

Generel betegnelse for fortykket hud grundet indlejring af bindevæv. Sker grundet kronisk ødem i cutis + subcutis grundet stase af blod- eller lymfekar --> staseinduration. hos svin oftest pyogranulomatøs lymphangenitis grundet bidsår.

5

Nævn de 4 hyppigste ting, der kan lede til blødninger i huden hos svin

1. Traume
2. Infektioner
3. Forfrysninger
4. Koagulationsdefekt
(med mere)

6

Beskriv lidelsen "Irritativ kontaktdermatitis", samt patoanatomisk udseende akut og kronisk

Skyldes kontakt med irriterende stoffer, eks. urin eller fæces, i hudområder --> dermatitis.
Akut ses hyperæmi, blødning, inflammation og evt. vesikler og nekroser
Kronisk ses dannelse af sår + opheling

7

Hvad kan lede til dystrofiske mineraliseringer i huden?

Nekroser, ses dog sjældent.

8

Hvornår dannes der ektopisk knoglevæv i forbindelse med huden?

I forbindelse med 1. navlebrok eller 2. kastraktionssår.

9

Hvorledes opstår der gulfarvning af huden i forbindelse med ikterus?

Når blodet er mættet med pigment lokaliserer det sig i stedet til subcutis --> diffus gulfarvning.

10

Beskriv lidelsen "Ergotisme"

Når dyret indtager toksiske alkaloider via foder --> stimulering af adrengerne nerver i arteriolernes muskulatur --> perifer vasokonstriktion --> iskæmiske nekroser i distale dele af benene, samt ører + hale.

11

Beskriv, hvilke to former for patogeneser, der kan lede til laminitis

1. Fodermidler/toksikæmi/sepsis --> alle ben rammes
2. Lokalt traume --> 1 ben rammes

12

Beskriv det patoanatomiske udseende af en laminitis

Nekrose af stratum basale i hornkapslen, let inlfammation i området. Udtalte bevægelsesforstyrreæser. Kronisk ses bl.a. drejning af hov/klovbenet, penetration af den distale tå, igennem sålehornet, og konkavitetsdannelse.

13

Beskriv de fire former for grader, som bruges til at kategorisere forbrændinger

1. Hyperæmi + ødem
2. Hyperæmi + ødem i dermis, vesikler + bullae
3. Nekroser af dermis + epidermis + evt. forkulning af epidermis. Perifert ødem + hyperæmi
4. Som 3, bortset fra at subcutis og subcutane fascia er involveret.

14

Hvad betyder "Kontusion", og hvordan ændrer en sådan udseende ved skoldning af hud (hos især svin)?

= Blåt mærke, en traumatiske beskadigelse, hvor huden stadig er intakt. Ved skoldning vil de blå mærke blive brunlige - kan ofte slet ikke erkendes hos andre dyrearter end svin, medmindre de afhudes.

15

Hvad betyder "Laceration", og hvad kan mange af disse på samme dyr være tegn på?

Sår med stærkt uregelmæssige kanter.
Kan være tegn på hårdhændet transport, dyremishandling, eller transport af sygt/svækket dyr.

16

Hvad betyder "Vulnus"?

Sår, fysisk beskadigelse af væv eller organer med adskillelse af den normale kontinuitet.

17

Hvad kan lede til nekrose af halespidsen hos kvæg? (2)

1. Kompression
2. Andet traume
Begge dele leder til iskæmi --> nekrose

18

Hvad betyder "dekubitale sår"?

Tryksår, også kaldet liggesår. Især lokaliseret over skulderkanten hos søer

19

Forklar de forskellige grader, som man inddeler dekubitale sår (liggesår) i

0: Intet sår
1: Sår i epidermis
2: Sår i dermis med lille bindevævsdannelse
3. Subcutis er inddraget, voldsom granulationsvævsdannalse
4. Blotlagt tuber spiane scapulae

20

Hvad er et "Hygrom"?

Falsk/erhvervet bursa, der udvikles i subcutis over knoglefremspring ved trykpåvirkning. Overliggende hud vil være fortykket, evt. med hårtab. Ses som væksefyldt hulhed, evt. indeholdende bruskvæv.

21

Hvad betyder "Bursitis"

Inflammation af bursa, kan ligne et hygrom, og har samme patogenese (trykpåvirkning over knoglefremspring). Bindevævskapslens overflade vil fremstå som enten glat eller villøs

22

Hvad betyder "Dermatitis"?

Inflammation i huden

23

Hvad betyder "Eksem", og hvad er symptomerne akut og kronisk, og hvad kan lede til det (4)?

Speciel form for dermatitis, akut ses kløe, rødme, udsivning af væske, vesikler, skorper og skæl, kronisk ses fortykkelse, hudafskrabninger og pigmentændringer.
Skyldes: skab, fotosensibilisering, irritative stoffer, men oftest idiopatisk.

24

Beskriv lidelsen "Pityriasis rosea"

= falsk ringorm, forekommer hyppigt hos yngre svin. Initielt ses skorpebeklædte papler, ses konfluerende inflammatoriske læsioner (plaques) med hvidt centrum + hyperæmisk skællende kanter, idiopatisk ætiologi, ligner ringorm.

25

Hvilke to syndromer ses især i forbindelse med PCV-2 infektion, og hvad indebærer de?

1. PMDW hos fravænningsgrise (Postweaning multisystemic wasting syndrome): Hosten, diarre, utrivelighed, højere dødelighed, afmagring
2. PDNS hos slagesvin: Porchine dermatitis and nefropathy: Glomerulonefritis + dermatitis, seperate hudlæsioner, der kan være konfluerende, med hyperæmi og blødninger - senere blå/sorte læsioner grundet nekrose, sårskorper og senere ar

26

Hvilken form for læsioner kan Erysipelothrix Rhusiopathiae lede til i forbindelse med huden?

Akut karakteristiske rhombeformede hæmoragiske infarkter i huden, da rødsygebakterien sætter sig i endothel i arterier --> vaskulitis + triombose. Kronisk ses heling med arvævsdannelse.

27

Hvad foresager fårets ondartede klovsyge, og hvordan er det patoanatomiske udseende?

Blandingsinfektion med Dichelobacter nodosus og Fusobacterium Necrophorum, Starter i interdigitalspalten --> spredning til kloven. Rødme, hævelser + erosion, evt. afstødning af klovkapslen

28

Hvad leder til Bovin Digital Dermatitis, og hvad er det patoanatomiske udseende?

Infektion med Treponema spp. Der udvikles solitære læsioner, specielt mellem klovballerne, oftest bagben. Akut ses erosion af angrebne hudpartier, udtalt halthed, Kronisk ses granulationsvævsbeklædt ulcus med områder af nydannet epidemris (grå/hvidt). Kan komme til at ligne papillomatose, hvis nydannelse er voldsom.

29

Hvad leder til opståen af Klovbrandbyld, og hvad er det patoanatomiske billede?

Grundet infektion i interdigitalspalten med Fusobacterium Necrophorum, akut ses halthed, nekrose + flegmonedannelse i huden. Kronisk ses abcessdannelse.

30

Hvad leder til Botryomykose, og hvad er det patoanatomiske udseende?

Infektion med S. Aureus i huden, giver en pyogranulomatøs inflammation - kan også ramme andre organer end huden.