Idioms Flashcards Preview

llyncu mul > Idioms > Flashcards

Flashcards in Idioms Deck (84):
0

My hovercraft is full of eels

Mae fy hofrenfad yn llawn llyswennod

1

Was not good

Diogel I ddim draw ?

2

I wasn't borne yesterday

Nid ddoe y garied fi

3

Not so busy until

Ddim mor brysur tan

4

Have impression of someone

Cael argraff ar rwun

5

By a long way

O bell ffordd

6

Never mind about that

Dim ots am hynny

7

Without a shadow of doubt

Heb os on I bai

8

Back home

Yn ôl ardre

9

What about you

Beth amdanoch chi

10

Especially you

Arbennig I chi

11

Last time

Y Tro diwethaf

12

Since I was

Er pan on I

13

At the time

Ar y pryd

14

That shows

S'yn dangos

15

Even more important

Yn fwy pwysig byth

16

On the whole

Ar y cyfan

17

By all means

Bob y crifrif

18

Why don't

Pam nad

19

Where is the need

Lle Bo angen

20

From time to time

Pob hyn a hyn

21

Before long

Cyn Bo hir

22

By the way

Gyda llaw

23

Guess what

Dyfalu beth

24

There you are

Dyna ni. Nani

25

If I were rich

Taswn I gyfoethog

26

I would

Baswn I

27

Meant to

Y fod I

28

Lying around

Gorwedd o gwmpas

29

No mention of

Heb sôn am

30

At the moment

Ar hyn o bryd

31

At the end of

Ar diwedd

32

If it's nice

Os bydd hi'n braf

33

Not at all

Ddim o gwbl

34

With whom

Efo pwy

35

Better late than never

Gwell hwr na hwyrach

36

Beyond

Tu hwnt

37

I was brought up

Ces I fy magi

38

The area where I was

Fy ardal enedigol

39

Jump for joy

Neidio o lawenydd

40

Tipyn o dderyn neu Tipyn o gymeriad

Bit of a bird

41

Birds of a feather

Adar o'r unlliw Pobl debyg I'w gilydd

42

Eagle eye

Llygad barcut
Cadw golwg gofalus iawn ar rywbeth

43

As the crow flies

Fel yr hed y frân
Mynd mewn llinell syth

44

Scarecrow

Bwgan brain
Rhywbeth mewn cae i stopio'r brain ddod

45

Very untidy illegible

Traed brain
Llawysgrifen flêr

46

Not a hope in hell

Dim gobaith caneri
Dim gobaith o gwbl

47

One swallow does not make a spring/summer

Un wennol ni wna wanwyn
Un peth da ddim yn golygu bod popeth yn mynd I fod yn wych

48

A drop in the ocean

Piso dryw yn y môr
Rhwybeth Bach iawn sy ddim yn gwneud gwahaniaeth

49

To stand on one's own

Sefyll fel pelican
Sefyll yn syth ar goll ar ei Hun

50

Old hag

Hen 'sguthan
Rhywun cas, annifyr

51

Very happy contented

Fel y gog

52

Short sighted

Byr ei olwg

53

Easy to please

Hawdd neu anodd ei blesio

54

Difficult to get on

Anodd/hawdd ei drin

55

Keen to help

Parod ei gymwynas

56

Can't/hard of hearing

Trwm ei glyw

57

Easy takers

Hawdd ei ddigio

58

Noisy or over confident

Uchel ei gloch

59

Bad temper

Drwg ei hwyl

60

Owner of the house

Perchnogion
Y bobl sy biau'r tŷ

61

What kind of people

Pa fath o bobl
Sut bobl

62

By the way

Gyda llaw
Un pwynt arall

63

The person who owns the house

Y perchennog- sy biau y tŷ

64

Nearly 100 metres

Rhyw ganllath

65

Central heating

Gwres canolog

66

More than enough

Digonedd. Mwy na dig on

67

Come into view

Dod i'r golwg

68

Something you intend to do

Mewn golwg

69

Better late than never

Gwell 'na hwyr 'na hwyrach

70

Go from bad to worse

Mynd o ddrwg I waeth

71

Despite

Er gwaetha

72

Not bad but could do better

Nid da lle gellir gwell

73

Do your best

Gwnewch chi gorau glas

74

As often as possible

Gorau po fwya

75

The less the better

Gorau po leia

76

The sooner the better

Gorau po gynta

77

The more I learn the more...

Maya dw i'n dysgu, mwya....

78

Come to light

Dod i'r golwg

79

What a sight!

Am olwg

80

Short sighted

Byr fy ngolwg

81

Out of sight

O'r golwg

82

Under consideration

Mewn golwg

83

It's looking likely

Yn ôl pob golwg