Immunologi - Antikroppar, komplement, Fc-receptorer Flashcards Preview

Attack och försvar > Immunologi - Antikroppar, komplement, Fc-receptorer > Flashcards

Flashcards in Immunologi - Antikroppar, komplement, Fc-receptorer Deck (19):
1

Hur är bindningen mellan antigen och antikropp rent kemiskt?

En kemisk jämviktsreaktion, alltså en reversibel bindning.

2

Förklara skillnaden mellan en monovalent bindning och en bivalent bindning

En monovalent bindning är endast med en "arm" och har därmed dålig affinitet. En bivalent bindning binder in med båda sina armar och har större chans att inte bryta.

3

Vad menas med korsreaktivitet?

Att en och samma antikropp kan binda till flera epitop

4

Vad är CDR - complementarity determining regions?

Det är de hypervariabla delarna på antikropparnas variabla delar.

5

Vad är Fab-regionen, F(ab)2-regionen samt Fc-delen?

Fab är delarna som bildas om man klyver antikroppen ovanför disulfidbryggan, vi får då två Fab-armar.

F(ab)2 är delen som bildas om man klyver under disulidbryggan, alltså armarna som sitter ihop

Fc-delen är skaftet längst ner som interagerar med olika försvarssystem

6

Vilka antikroppar har vi?

IgG1, IgG2, IgG3, IgG4, IgA1, IgA2, IgM, IgD, IgE.

7

Vad är affinitet?

Bindningsstyrkan mellan antigen och antikroppens bindningssite

8

Vad är aviditet?

Den sammanlagda bindningskraften mellan alla armar

9

Vad är neutralisation?

En försvarsmekanism när det räcker att antikroppen binder antigenet för att hindra att det når cellen.

10

Vilka två försvarssystem aktiverar FC-delen?

1. Komplement
2. FC-receptorer

11

Vad är ett immunkomplex?

Ett komplex bestående av antigen, antikroppar och eventuella komplementmolekyler

12

Vad betyder opsonisering?

Att göra något aptitligt så att det lättare kan fagocyteras

13

Vilka tre vägar har vi i komplementsystemet?

1. Klassiska vägen
2. Lectinvägen
3. Alternativa vägen

14

Vad är MAC?

Membran attack komplex som är slutprodukten i komplementkaskaden. Detta komplex gör hål i cellmembran så att vi får osmotisk obalans och cellen dör.

(för mer om komplementsystemet, ta flashcardsen specifikt från den föreläsningen)

15

Beskriv IgM

- aktiverar komplementsystem
- opsonisering
- inflammation
- primärt antikroppssvar
- tymusoberoende svar

16

Beskriv IgG och dess 4 effektorfunktioner

IgG har fyra olika subklasser.

1. Komplement aktiveras (ej subklass 4)
2. Binder till Fc-receptorer
- mediatorer
- fagocytos
- ADCC via FcyRIII (perforiner)
- immunologiskt minne
- passerar placenta
3. Rh-profylax

17

Vad har vi för olika Fc-receptorer?

1. Poll IgR (PIG) - binder polymera antiglobulinerna IGM och IgA

2. FcRn - den neonatala Fc-receptorn som transporterar IgG från gravid kvinna till fostrets cirkulation samt skyddar IgG från proteolys.

3. FcyR1 - Viktig för fagocytos. Högaffinitetsreceptor

4. FcyRIIB - inhiberar

5. FcyRIII - Binder IgG och medierar försvarsmekanismen ADCC. Vanlig på NK-celler

6. FcaR - denna binder IgA

7. FceR1 - binder IgE18

Beskriv IgA

Främsta funktion är att skydda våra slemhinnor. Denna finns i human bröstmjölk.

19

Beskriv IgE

Man tror att den är till för att försvara oss mot parasiter. Aktiverar mastceller.