Immunsystemet Flashcards Preview

Humanbiologi og Sygdomslære - Sygdomslære > Immunsystemet > Flashcards

Flashcards in Immunsystemet Deck (8):
1

Allergi (Redegøre for forekomst, patogenese, ætiologi, symptomer og fund, diagnostik, behandling, følgesygdomme, forebyggelse, prognose og byrde)

Forekomst: 21 %. Lidt flere kvinder.

Patogenese: Antigen-antistof reaktion (Eksportion allergen → Kan medføre udvikling af antistoffer) Disse antistoffer er ofte af IgE type. Ved allergiske reaktion udskilles histamin, som forårsager: karudvidelse, ødem og hævelse, kløe, øget ekspektorat, sammentrækning af luftveje og i mave-tarm kanal. Allergiske reaktioner opdeles i 4 typer.

Ætiologi: Genetik har stor betydning i sammenspil med miljø. Årsager til stigende hyppig i vesten ukendt. Et bud er hygiejnehypotesen (aftagende biologisk forurening i hverdagen)

Symptomer og fund: Næseflåd, nysen, hvæsende vejrtrækning og kløe. Kan være hovedpine + diarré. Objektive tegn: ødem og morgans fure.

Diagnostik: Anamnese (genetik, udløsende/forværrende faktorer, symptomer fra næse, øjne, lunger, hud og mave-tarm) samt undersøgelse (objektiv undersøgelse, hudpiktest, blodprøver mod specifikke allergen)

Følgesygdomme: Allergisk astma, fødevare allergi, eksem, høfeber.

Forebyggelse: Amning. Begrænse allergen eksportion til spædbørn og højrisikoindivider.

Prognose: Hvis man stadig har allergi som voksen vil man sandsynligvis have det gennem livet.

Byrde: Betydelig for både samfund og patient. Økonomisk svært at estimere.

2

Allergisk rhinoconjunctivitis (Redegøre for forekomst, patogenese, ætiologi, symptomer og fund, diagnostik, behandling, følgesygdomme, forebyggelse, prognose og byrde)

Forekomst: 9,00%

Patogenese: Antigen-antistof reaktion → frigivelse af f.eks. histamin og leukotriener

Ætiologi: Sæsonrinitis forårsaget af pollenallergi. Helårsrenitis forårsaget af pelsdyrs- og husstøvsmidesallergi. Stor genetisk betydning samt miljø (rygning, luftforurening, erhverv)

Symptomer og fund: Forkølelse gennem længere tid med nyseture, tilstoppet næse, mundrespiration samt rødme og kløe i øjne. Mange har også allergisk astma. Høfeber inddeles efter symptomernes sværhedsgrad i 4 grader.

Diagnostik: Anamnese samt hudpriktest eller blodprøve

Behandling: Målet reducere eller fjerne symptomer og risikoen for astma samt reducere medicinforbruget.
Non-farmakologisk: reducere eksportion, patientuddannelse.
Farmakologsisk: Alt efter sværhedsgrad. Altid antihistamin. Periodevis steroid ved svære grader. Her kan immunterapi også overvejes.

Følgesygdomme: Allergisk astma.

Forebyggelse: Amning. Begrænse allergen eksportion til spædbørn og højrisikoindivider.

Prognose: Symptomer aftager ofte med alderen, men øget risiko for udvikling af astma i forløbet.

Byrde: Livskvalitetnedsættelse. 7500 kr/året pr. person.

3

Urticaria (nældefeber) (Redegøre for forekomst, patogenese, ætiologi, symptomer og fund, diagnostik, behandling, følgesygdomme, forebyggelse, prognose og byrde)

Forekomst: 15 % rammes på et tidspunkt. 0,5-1 % har kronisk urticaria

Patogenese: Skyldes histamin fra hudens masceller.

Ætiologi: Genetik er involveret. Andre årsager kan være varme, kulde, tryk, nogle lægemidler, dyr eller IgE medieret fødevare allergi.

Symptomer og fund: Flygtige og kløende plamager spredt på huden.

Diagnostik: På den kliniske fremtoning. Kan suppleres med blodprøve mod specifikke allergener.

Behandling: Provokerende faktorer bør fjernes. Antihistamin, ved svære tilfælde steroidbehandling.

Forebyggelse: Undgå udløsende faktorer.

Prognose: God, nogle vil dog opleve recidiverende tilfælde som ikke kan findes en årsag til.

Byrde: Ved kronisk, svært invaliderende

4

Atopisk eksem (børneeksem) (Redegøre for forekomst, patogenese, ætiologi, symptomer og fund, diagnostik, behandling, følgesygdomme, forebyggelse, prognose og byrde)

Forekomst: 15 % af syvårige har eller har haft det. 10-15 % af dem vil fortsat have det som voksne.

Patogenese: IgE-medieret inflammatorisk sygdom i huden.

Ætiologi: Ikke helt klartlagt. Men af betydning: genetik, miljøfaktorer, allergi, irritanter og mikroorganismer.

Symptomer og fund: Eksem i albuebøjninger, knæhaser, ankler, hals og håndled. Hos voksne også hovedet. Tør hud.

Diagnostik: Anamnese. Allergologisk udredning kan overvejes vedvarende svær eksem.

Behandling: Hudpleje og undgå hudirritiation

Følgesygdomme: Senere udvikling af høfeber.

Forebyggelse: Hudpleje.

Byrde: Stor gene for enkelte. Kan for voksne give beskæftigelsesmæssige indskrænkninger.

5

Fødevareallergi (Redegøre for forekomst, patogenese, ætiologi, symptomer og fund, diagnostik, behandling, følgesygdomme, forebyggelse, prognose og byrde)

Forekomst: Diagnosticeret 1-8 %. Selvrapporteret 10-35 %

Patogenese: Immunologisk reaktion i tarmen, luftveje eller hud. Antigen-antistof reaktion.

Ætiologi: Genetik. Hvilke fødevare der hyppigt giver allergi variere alt efter om man er barn, voksen og/eller pollenallergiker

Symptomer og fund: Mange symptomer. Hos børn ses hyppigst symptomer fra huden og maven. I 1/3 fra luftveje. Hos voksne primært gastrointestiale symptomer.

Diagnostik: Kostdagbog, evt. suppleret med priktest.

Behandling: Diæt - undgå de provokerende fødevare. Symptomisk behandling. Ved voldsomme reaktion bør pt udstyres med en adrenalinpen.

Følgesygdomme: Allergisk astma og høfeber

Forebyggelse: Undgå provokerende fødemidler

Prognose: De almindligst børneallergi (æg og mælk) vokser barnet fra.

Byrde: Nedsat livskvalitet.

6

Lægemiddelallergi (Redegøre for forekomst, patogenese, ætiologi, symptomer og fund, diagnostik, behandling, følgesygdomme, forebyggelse, prognose og byrde)

Forekomst: Under 1% har reelt lægemiddel allergi, den selvrapporterede forekomst er en del højere (5-10%)

Patogenese: Antigen-antistof reaktion. Antistoffet er af IgE type.

Ætiologi: Ukendt. Størst risko ved påføring på huden.

Symptomer og fund: Hudmanifestationer som makulopapuløse elementer. Blæredananelse og afløsning af huden kan i forekomme i en type 3 og 4.

Diagnostik: Priktest eller RAST-test til at test penicillin allergi. Provokationstest kan være nødvendig.

Behandling: Seponering (ophør) med det provokerende lægemiddel. Antihistamin kan gives som symptombehandling. Anafalytisk behandling kan også være nødvendig

Forebyggelse: Seponering (ophør) med det provokerende lægemiddel

Prognose: God.

Byrde: Ved fejlagtig mistanke om penicillinallergi , kan medføre unødvendig og uønskværdig brug af andre antibiotika.

7

Anafylaksi (Redegøre for forekomst, patogenese, ætiologi, symptomer og fund, diagnostik, behandling, følgesygdomme, forebyggelse, prognose og byrde)

Forekomst: 1 ud af 3000 indlagte patienter.

Patogenese: Voldsom antigen-antistof reaktion, således at blodcirkulationen og flere organer kan blive påvirket.

Ætiologi: Reaktion overfor fødevare, medicin, insekt og allergivaccination.

Symptomer og fund: Utilpashed, kløe, vejrtrækningsbesvær og hurtigt efter kredsløbskollaps.

Diagnostik: Klinisk diagnostik ud fra symptomerne.

Behandling: Andrenali (EpiPen) gives intramuskulært og sikres frie luftveje samt ilttilførelse.

Forebyggelse: Ved tildligere voldsom reaktion, ekstra opmærksom på seponering af pågældende allergen.

Byrde: Potentielt livstruende.

8

HIV (Redegøre for forekomst, patogenese, ætiologi, symptomer og fund, diagnostik, behandling, følgesygdomme, forebyggelse, prognose og byrde)

Forekomst: Smitter udelukkende seksuelt samt med blod og blodprodukter. Prævalens verden 33,4 mio. i DK ca. 5000, hvoraf 71 % er mænd. Findes HIV-1 og HIV-2, HIV 1 er langt den mest udbredte og den der redegøres for efterfølgende.

Patogenese og ætiologi: Når inficeret: Virussen i cellen(T-lymfocytterne) laver DNA kopier af virussens RNA. Altså omvendt af hvad der normalt sker i cellen. Kroppen ser derfor ikke længere virussen som en infektion. Cellen laves om så den producerer virus, og kroppens immunforsvar dræber den. Derfor falder antallet af T-lymfocytter langsomt → svækkelse af immunsystemet.

Symptomer og fund: 1)Halvdelen af HIV smittede vil 2-4 uger efter smitte udvikle retroviral feber.
2) Efter det akutte billede vil følge en symptom fri periode normalt af flere års varighed.
3) Tegn på immundefekt. CD4 (T-hjælpe-celler) tal >200-300 men < 200-300. Pt får sygdomme karakteristisk for let påvirkning af immunforsvaret.
HIV demens som er direkte forårsaget af HIV virussen.


Diagnostik: Påvisning af antistoffer mod HIV. ELISA-test, suppleret med Western blotting-undersøgelse for at undgå falsk positive.

Behandling: HAART eller cART. En god komplians er afgørende.

Følgesygdomme: HIV demens. Sygdomme uløst af immundefekt, den vigtigste er TB

Forebyggelse: Afhænger af regionen, da forekomsten er forskellig. Testning af gradvide, informationskampagner om sikker sex, rene sprøjter og kanyler tilgængeligt i misbrugsmiljøer-

Prognose: I de rige lande dør få at HIV, der er kommet bedre udbredelse til fattige lande, men der er stadig stor dødeliglig her af HIV pga. forskellige barriere i forhold til medicinen.

Byrde: I Afrika kæmpe byrde, da stor udbredelse blandt børn og voksne. Dræber mennesker i den produktive aldre og som ofte efterlader forældreløse børn.