Imperialism Flashcards Preview

Historiaprov - Imperialism & Världskrig > Imperialism > Flashcards

Flashcards in Imperialism Deck (43):
1

Vad betyder imperialism/kolonialism?

Strävan att härska över andra territorier utanför det egna

2

Vilka var motiven för imperialism/kolonialism?

Ekonomi (billiga råvaror, avsättningsmarknad), Politiska (styra andra länder = mer makt), Religiösa (sprida kristendom), Militära (kontroll som gav fördela i krig), Befolkningspolitiska (skapa livsrum för ökande befolkning)

3

Vad var så speciellt med imperialism/kolonialism under 1800-talet?

Man hade effektivare båtar och vapen och kunde även bota vissa sjukdomar som fanns där.

4

När hittade Stanley Livingstone?

År 1871 efter att Livingstone varit försvunnen.

5

Vem var David Livingstone?

Han upptäckte Afrika och bekämpade slavhandel, missionerade.

6

Vem var Henry Stanley?

Han var journalist, hittade Livingstone och skrev rapporter om Afrika b.l.a. till Leopold II av Belgien.

7

Vad, hur och när var "Huggsexan om Afrika"?

År 1879 så gjorde Leopold II anspråk kring Kongofloden och det oroade Européer och von Bismarck kallade till konferens och delade Afrika med linjal.

8

Vilka afrikanska länder undslapp "Huggsexan om Afrika"?

Abessinien (idag Etiopien) och Liberia.

9

Vad händer år 1869?

Suezkanalen öppnas, byggd av fransmän.

10

Vad gör britterna med Suezkanalen?

De köper sig in och tar över den, sätter dit trupper (gör till protektorat eller ockupation) och tar även Egypten.

11

Vilka bodde i Sydafrika?

Holländska bönder, boer

12

Vad händer med Kapkolonin?

Engelsmännen tar över, trycker ut boerna (ville inte betala skatt). Boerna sticker norrut och bildar nya republiker, Transvaal, Oranjefristaten (Boerriket)

13

Vad hände när man hittade guld i Transvaal?

Britterna stack dit och grundade Johannesburg.

14

Hur gick Boerkriget till?

Kapkolonins premiärminister ville ena hela Afrika (från Sydafrika till Egypten) och behövde därför ta Boerrepublikerna. Krig mot boerna 1899-1902. Sydafrikanska unionen bildas. Apartheid instiftas (drevs mest på av boerna)

15

Vad var Kap-Kairo-linjen?

En linje mellan Kaplandet och Kairo (Egypten) som britterna drömde om.

16

Vad hände vid Fashoda?

1898. Frankrike hade börjat kolonisera Afrika, ville ha från Atlanten till Indiska oceanen. Engelsmännen ville Kap-Kairo. Konflikt i Fashoda. Fransmännen backar ur. Frankrike och England var därför vänner I WW1.

17

Vad hände i Kongo?

Henry Stanley gav information. Leopold koloniserade. Drev hårt slaveri (händer/näsor höggs om man inte levererade)

18

När började engelsmännen komma till Indien?

På 1600-talet då man främst handlade.

19

När hade engelsmännen tagit över Indiska halvön?

Vid mitten av 1800-talet.

20

Vad använde engelsmännen Indien till?

Billig arbetskraft. Stor producent (bomull, te & jute) och konsument av brittiska varor (avsättningsmarknad).

21

Vad var det brittiska Ostindiska kompaniet?

Ett företag som gick med stor vinst. Hade monopol på handel med Indien.

22

Vad var grejen med engelsmännen (och européer) på 1800-talet, deras självbild?

Européer ansågs som ett högre stående folk. Visste bättre (tog bort änkebränning i Indien), tog Indiens kultur "den vite mannens börda".

23

Vad (när) var Sepoyupproret?

År 1857 gjorde sepoyerna uppror (p.g.a. engelsmän driver bort deras kultur) eftersom man trodde att nya patronerna var av gris-och-ko-fett. Slogs ner av britterna året därpå.

24

Vilka var sepoyerna?

Indiska soldater i brittisk tjänst. Både hinduer och muslimer.

25

Vad blev följderna av sepoyupproret?

Att britterna tog över Indien från Ostindiska kompaniet. Starten på Indiens självständighet.

26

Varför blev Indien självständigt och när?

En järnväg förband alla, skapade nationalism (dessutom telegraf), Mahatma Gandhi ledde frihetskamp och blev självständigt år 1947.

27

Vad hände i Sydöstasien?

Frankrike och Storbritannien (Malackasundet) fortsatte erövringar men även Holländare, Spanjorer och Tyskar.

28

Hur såg Kina sig själva?

Som mittens rike, hade egen kejsare. Gick därför inte att kolonisera.

29

Vad var opiumkriget?

År 1840-1842 så ville inte kejsaren i Kina längre ha handel med opium (britterna fick inkomster för kinesiska varor med opium) och kejsaren förbjud då opiumhandel men förlorade mot england som fick Hong Kong år 1842.

30

Vad var taipingupproret?

Mellan 1850-1860 revolt mot kejsaren, slogs ner m.h.a. fransmän och britter.

31

Vad menas med "öppna dörrens politik"?

Att man inte skulle stycka upp Kina som Afrika utan handla fritt med dem istället.

32

Vad var boxarupproret?

1899 ville kineserna inte ha mer "öppna dörrens politik" och handel med väst (arroganta), västerlänningar dödas. Knytnäve som symbol. Internationell truppstyrka slår ner det.

33

När abdikerar Kinas kejsare?

År 1912, Kina blir republik.

34

Vad hände år 1853 vid Japan?

Fyra amerikanska örlogsfartyg lägger till utanför Tokyo och begär att de öppnar sin hamn.

35

Vad insåg kesjare Meji?

Att han måste komma ikapp de industrialiserade nationerna.

36

Vad gjorde Meji?

Avskaffade feodelaväsendet
Handel med väst
Söka kunskap utomlands (skickade iväg unga japaner)

37

Vad hände 1905?

Japan hade vuxit till sig och blivit militärstat (och industristat) och besegrade ryssarna vid Manchuriet samt ryssarnas flotta

38

Hur gick Rysslands kolonisation till?

Med den transibiriska järnvägen 1890 så kunde man ta sig längre och längre österut.

39

Vad var Monroedoktrinen?

USA satte sig emot alla europeisk inblandning i amerikansk politik (och vice versa)

40

Vad innebar Monroedoktrinen?

Att USA inte ville hjälpa Portugal och Spanien att ta tillbaka sina kolonier i Sydamerika efter att de gjort sig självständiga.

41

Hur blev USA en kolonialmakt?

Man tog Hawaii och sedan när uppror utbröt på Kuba slog USA ner spanjorerna och tog det i besittning tillsammans med Puerto Rico, Filippinerna och Guam.

42

Vad hände i Panama?

USA behövde vägen genom där för handel och fick folket i Panama att göra revolt mot Colombia och hjälpte till. 1914 byggdes Panamakanalen.

43

Vad blev följden av kolonialismen?

Att vid 1914 så behärskades en tredjedel av jordens yta av Ryssland och Storbritannien. Kolonisatörerna betedde si hänsynslöst mot befolkningen i kolonierna men spridde även idéer om nationalism som till slut fick slut på kolonierna.