In Space 2 Flashcards Preview

Basic: Portuguese > In Space 2 > Flashcards

Flashcards in In Space 2 Deck (13):
1

Nebula

A NEBULOSA

2

Planet

O PLANETA

3

Ring

O ANEL

4

Robot

O ROBÔ

5

Rocket

O FOGUETE / O MÍSSIL

6

Satellite

O SATÉLITE

7

Solar system

O SISTEMA SOLAR

8

Space shuttle

O ÓNIBUS ESPACIAL

9

Spacesuit

O TRAJE ESPACIAL

10

Star

A ESTRELA

11

Sun

O SOL

12

Test tube

O TUBO DE ENSAIO

13

Spaceship

A NAVE ESPACIAL

Decks in Basic: Portuguese Class (136):