Infektiøse sygdomme Flashcards Preview

MKR mindre husdyr > Infektiøse sygdomme > Flashcards

Flashcards in Infektiøse sygdomme Deck (147):
1

Nævn nogle vigtige virussygdomme hos hund?

Hundesyge, hepatitis contagiose canis (adenovirus type 1), parvovirus, corona- og rotavirus, kennelhoste (adenovirus type 2, parainfluenza virus), herpesvirus (neonatal morbiditet og mortalitet), pseudorabies (morbus Aujeszky), rabies, transmissible venereal tumor, papillomatosis hos hund.

2

Nævn nogle virussygdomme hos kat?

Felin parvovirus, Calici og herpes (luftveje), felin infektiøs peritonitis, felin immundefektvirus (FIV), felin leukæmi virus, rabies, pseudorabies, pox virus.

3

Nævn nogle vigtige bakterielle infektioner?

Leptospirose, bordetella bronchiseptica, salmonella, campylobacter, borrelia, bartonella, Brucella, Mykoplasma, Tetanus

4

Nævn nogle vigtige rickettsier?

Ehrlichiose, anaplasmose, rikettsia.

5

Nævn nogle vigtige protozoer?

Toxoplasmose, neosporon, Giardia, Tritrichomonas foetus, Leismania, Babesia, Cryptosporidium

6

Hvilke undersøgelser findes til påvisning af agens?

Fæcesundersøgelser, cytologi, væv/histopatologi, kultur, immunologiske metoder, PCR/RT-PCR, EM

7

Hvilke undersøgelser findes til påvisning af antistoffer?

ELISA, Virus neutralisation, hæmagglutination inhibition, indirect fluorescens assay, compliment fixation, immunoblot/Western blot.

8

Hvornår skal der udtages diagnostisk materiale?

Inden antibiotikakur, ved mistanke om brist i behandlingen, ved recidiverende infektioner, ved reinfektioner, ved monitorering af specifikke sygdomme og syndromer, ved immunosuppression.

9

Hvad kan man bruge mikroskopi og cytologi til?

Mikroskopi af eksudater, hudskrab og væsker. Til påvisning af infektioner, morfologi; kokke/stave/svampe, gramfarvning eller hæmacolor, egnethed til BU og resistensundersøgelse.

10

Hvad bruger man svaberprøver til?

Velegnede til øjne, ører, uterinkultur.
Mindre egnede til åbne sår. Kan bruges til pustler, kruster osv. Brug kun svaber m transportmedium, kun 3/100 CFU isoleres med succes.
Stuarts agar anvendes til rektalsvaberprøver for specifikke patogener.

11

Hvad er vigtigt ved biopsiprøvers håndtering?

Aseptisk teknik - sterilt prøveglas indeholdende lidt fysiologisk saltvand. Skal sendes hurtigt og køles ned ved længere transporttider.

12

Hvad er vigtigt ved håndtering af blodprøver til bloddyrkning?

Aseptisk teknik og sterile handsker, 2*3 prøver af 6-10ml udtages med 1-2timers mellemrum til hhv aerob og anaerob dyrkning.
Overføres til BBL septicheck eller Bact/alert bloddyrningsglas. Forsendes hurtigt.

13

Hvad er BAL?

Bronchioalveolær lavage.

14

Hvilket medium bruger man til tarmpatogene bakterier?

Stuarts eller Aimes medium (Campylobacter, Salmonella, Clostridium difficile).

15

Hvilken slags prøve udtager man fra sår hvordan?

Man rengører såret mekanisk med sterilt saltvand (lavage), og kan tage biopsi fra bunden af såret, hvor hundens slikken ikke har kontamineret det.
Alternativt kan man tage skrab med steril skalpel. Helst ikke svaberprøver grundet overfladens bakterier.

16

Hvordan bør man tage urinprøver?

Cystocentese.

17

Hvad består katteinfluenzasymptomet, som er forholdsvis hyppigt forekommende i Danmark (specielt i katteopdræt og internater), af?

Feline calicivirus og feline herpesvirus, (evt Bordetella bronchiseptica og chlamydophila felis.)

18

Hvilke årsager er hyppigst årsag til feline infektiøse luftvejslidelser?

Felin herpesvirus (40-45%), feline calicivirus (40-45%), feline chlamydiose 45% konjunktiviter.
Man vaccinerer mod disse.

19

Hvad er risikogrupperne for Felin herpesvirusinfektion?

Unge killinger, katterier, hjem med flere katte, gårdkatte, mangelfuld vaccinationsprofylakse.

20

Hvordan spredes FHV?

Direkte kontakt - sekreter fra mund, næse og øjne. Smitte via omgivelser; Kontaminerede bure, foderskåle,, undersøgelsesborde, menneskehænder, tøj osv.

21

Hvor længe lever FHV og FCV uden vært?

FHV overlever 18-24t uden vært (længere hvis det er koldt udenfor), mens FCV overlever i op til 8-10 dage og smitter ved aerosol kontakt (hosten og nysen).

22

Er det kun klinisk syge katte, der udskiller FHV og FCV?

Nej, 50% bliver symptomløse smittebærere af FCV, som udskiller virus kontinuerligt i en måned til flere år via oropharynx.
For FHV gælder det, at 80% er symptomløse smittebærere, som udskiller virus intermitterende (stressrelateret) i ca 14 dage af gangen.

23

Hvilken type virus er Feline Calicivirus?

RNA virus.

24

Hvor er katte særligt udsatte for feline calici virus?

I katterier og andre steder, hvor der er mange katte samlet - 25-40% er smittet i katterier. Muterende virus, så svært at vaccinere effektivt.

25

Sæt billede ind

af slide 29.

26

Hvilken virus giver proliferativ stomatitis hos katte?

Feline Calici virus.

27

Hvor vokser felin herpesvirus?

Slimhinder i øjne og luftveje.

28

Hvor modstandsdygtig er felin herpesvirus i naturen?

Kan overleve i måneder ved 4 grader.
Inaktiveres v 37 grader.

29

Hvordan er det typiske infektionsforløb v felin herpesvirus?

Akut infektion med sygdom i 10-14 dage, herefter latent kronisk infektion.

30

Sæt billede ind

af slide 32

31

Hvilken virussygdom giver conjunctivitis hos kat?

Felin herpesvirus.

32

Hvad er symptomerne på chlamydiainfektion hos katte?

Primært: akut/kronisk mucopurulent keratoconjunctivitis (uni/oftest bilateralt).
Evt. mildt nasal flåd, nysen, hosten.

33

Hvilke symptomer giver Bordetellainfektion hos kat?

Flåd fra næsen,
Hosten og nysen.

34

Billede af

slide 36 !!

35

Hvilken virussygdom er meget sandsynlig, hvis man får en kat ind med udtalte naso-oculære symtomer med eller uden ulverativ keratitis, evt. recidiverende rhinitis?

Felin herpesvirus.

36

Hvilken virussygdom er meget sandsynlig, hvis man får en kat ind med oral ulceration, enteritis, halte killinger, evt. pneumoni, evt. alvorlige systemiske symptomer med ødemer på ansigt og poter og blødninger på næsen?

Felin calicivirus.

37

Hvilken virussygdom er meget sandsynlig, hvis man får en kat ind med persisterende conjunctivitis?

Chlamydia.

38

Hvad gør man for at diagnosticere FHV?

Virusisolation; Øjne/næse/oropharyngeal svaber i specielt virus transportmedium, påvisning af virusantigen.
Eller vha IF på conjunctivalskrab.
PCR svaber fra mundhule/conjunctiva,
PCR (uveiter) - øjenkammervæske.

39

Hvis en syg kat får erkendt infektion med FHV, hvad kan det så betyde (3 ting) ?

1. At det er et tilfældigt fund, der ikke er relateret til den nuværende lidelse,
2. At det er den primære årsag til nuværende lidelse,
3. At dens tilstedeværelse er en konsekvens af den primære sygdomsproces fremprovokeret af sensorisk nervestimulation.

40

Hvad gør man for at diagnosticere FCV?

Virusisolation (øjne/næse/oropharyngeal svaber i specielt virustransportmedium (VTM)),
PCR
Serologi (kan ikke skelne mellem vaccinerede og inficerede dyr, kan ikke påvise smittebærer, er uacceptabelt til diagnosticering af aktuel infektion).

41

Hvad gør man for at diagnosticere chlamydia?

Isolation fra svaber i VTM. PCR. Smear. Antistofserologi.

42

Hvornår er det indikeret at teste for FIV/FELV?

Ved recidicerende episoder af infektionssygdomme,
Udtalte symptomer hos voksne vaccinerede dyr,
Symptomer som varer mere end 14 dage.

43

Forebygger FHV og FCV vaccinerne infektion?

Nej, men de forebygger sygdom.
Forhindrer ikke forekomst af smittebærer.
Findes både som dræbt og som modificeret levende vaccine, begge lige effektive.

44

Beskytter chlamydiavaccine mod sygdom?

Ja, men ikke mod sygdomsoverførelse.
Der er også så mange bivirkninger ved vaccinen, at det ikke er altid, det kan betale sig at give den.

45

Hvordan forhindrer man spredning af luftvejsvira hos katteopdræt?

Står på slide 47 og 48, bare common sense.

46

Hvad er specielt relevant for dyrlæger at vide om Leishmaniasis?

Zoonose.

47

Findes Leshmania i Danmark?

Nej, men i Sydeuropa bl.a.

48

Hvilken klasse tilhører Leishmania?

Protozo.

49

Canine Leishmaniasis er en vektorbåren sygdom forårsaget af hvilke to "stammer"?

L. infantum (den man ser i DK/kommer fra Sydeuropa) og L. Chagasi (Sydamerika).

50

Hvad er hovedreservoiret for L. infantum og L. chagasi?

Vilde og domesticerede hunde.
Opportunistisk patogen hos mennesker (HIIV/Børn).

51

Hvad er vektor for leishmaniose?

Sandfluer.

52

Hvordan kommer leishmaniasis fra vært til vektor?

Sandfluerne suger blod og indtager dermed inficerede makrofager.

53

Hvilket stadie er det infektive?

Promastigot.

54

Bonner leishmaniose altid ud i sygdom?

Nej, de fleste er inficerede uden at udvikle sygdommen.

55

Hunden kan både forsvare sig mod Leishmaniasis-promastigoterne cellemedieret (T-celler) og humoralt (plasmaceller). Ved hvilken mekanisme ses sygdom?

Humoralt, cirkulerende AA-komplekser.

56

Hvilke processer ses ved (uhensigtsmæssig) dannelse af immunkomplekser hos inficerede syge dyr?

Reduktion af T-celler,
Vaskulitis, polyarthritis, uveitis og glomerulonephritis som følge af immunkomplekserne.

57

Hvad er de tre hyppigste kliniske symptomer ved canine leishmaniose?

Hudproblemer, ulcerativ dermatitis og onycho-gryposis, digital hyperkeratosis, alopeci, nasal/fascial hyperkeratose, (81-99%),
Lymphadenomegali (65-90%),
Blege slimhinder (58%).
(Herudover kan ses ocular signs (keratoconjunctivitis og uveitis), kakeksi, splenomegali, feber, epistaxis, arthropatier og ascites.

58

Hvilke typiske tegn finder man i blodprøvebiokemi ved leishmaniose?

Hyperglonulinæmi, nedsat albumin/globulin-ratio, mild/svær proteinuri, hyalingranulære urinsten. Herudover også oftest hypoalbuminæmi, nonregenerativ anæmi o.a.

59

Hvordan diagnosticeres leishmaniose?

FNASP fra lnn., knoglemarv, evt. histopatologi af læsioner.
PCR på blod og væv
CD4+/CD8+-ratio. (flow cytometri) OBS ikke specifik for leishmaniosis, så skal sammenholdes med andre findings.

60

Hvad tjekker man, inden man opstarter behandling for Leishmaniose?

Staging mhp GFR og nyrefunktion.

61

Hvordan kan man minimere risikoen for Leishmaniosis?

Undgå fugtige områder, specielt lige før/efter solopgang/nedgang.
Permethrin/Imidacloprid Spot on.
Fremtiden: Vacciner?

62

Alternative smitteveje (altså ikke via vektoren sandflies)?

Blodtransfusion, direkte smitte fra sårsekreter.
Hund til Hund, Hund til menneske?

63

Hvad gælder for Anaplasmataceae? (Rickettsia, Ehrlichia, Anaplasma)

De er obligat intracellulære bakterier, gramnegative og pleomorfe kokker.
Kendes fra hele verden og er vektorbårne; Lokal forekomst kræver, at FLÅTvektor er tilstede.

64

Indsæt billede

af slide 88.

65

Erhclichia spp består af
1. E. canis, 2. E. ewingii, 3. E. chafeeensis, 4. A. phagocyt., 5. A. platys. Hvilke er patogene for hhv hund, kat, hest og menneske?

Hund: 1-5
Kat: 1,4
Hest: 4,
Menneske: 1-4.

66

Hvilken Erchliose giver klassisk monocytær ehrlichiose hos hund?

E. canis

67

Hvilken ehrlichiose giver canin granulocytær ehrlichiose?

E. ewingii

68

Hvilken ehrlichiose giver granulocytær ehrlichiose, bl.a. også hos eq?

A. phagocytophilia

69

Hvilken ehrlichiose giver canin cyklisk thrombocytopeni?

A. platys

70

Hvilke dyr kan inficeres med A. phagocytophilum i DK?

Menneske, Hund, kat, ræv, rotte, mus, kvæg, får, hest, rådyr

71

Hvilket dyr fungerer som reservoir for a. phagocytophilum i DK?

Rådyr (seroprævalens 83-91%, PCR positive 47%)

72

Hvor mange seropositive jagthunde er der i DK? (A. phagocytophilum)?

6%

73

Patogenesen for E. canis, akut og subklinisk forløb?

Inkubationstid 8-20 dage, varer 2-5 uger, hvor organismerne multiplicerer sig i mononukleære celler (intracellulære!)i milt og lymfeknuder og spredes hæmatogent.
Vaskulitis, plasmocytose, hyperglobulinæmi, antistoffer --> leukocyt- og thrombocyt dysfunktion eller destruktion, som udmønter sig i leukopeni, anæmi og thrombocytopeni.
Den subkliniske fase varer 40-120 dage, men kan persistere flere år. Immunokompetente dyr kan eleminere E. canis.

74

Patogenese for E. canis, kronisk fase?

Mildt kronisk forløb: vægttab, nedstemthed, ændring af hæmogramet - evt. thrombocytopeni som eneste ændring.
Alvorligt kronisk forløb: udtalt ændring af hæmogram, nedsat/ophørt funktion af knoglemarven; pancytopeni --> mors.

75

Symptomer på Ehrlichiose spp-infektion?

Moderat vægttab, nedstemthed/træthed, anoreksi, evt.
Blødningstendenser (pettechiae, ekkymoser, epistaxis), lymfadenomegali, splenomegali,
Okulære symptomer (ændring i øjet udseende/farve, blindhed, uveitis (ses især v A. platys), retinalæsioner (chorioretinitis, blødning, bulløs retinaløsning).
Neuromuskulære symptomer (meningitis-forårsaget, kramper, ataxi, muskelatrofi, UMN/LMN læsioner).
Polyarthritis (aflejring af immunkomplekser)

76

Hæmatologiske og biokemiske fund v A. platys?

Anæmi, thrombocytopeni, hyperglobylinæmi, hypoaluminæmi. (o.a.)

77

Hvilken infektion har man, hvis man finder morulæ cytologisk?

Ehrlichiose (A. platys).

78

Hvilke måder har man at teste, om dyret har Ehrlichiose?

Anamnese, klinik, hæmogram, biokemi, evt. morulæ (patognomisk, men kun i 4% af tilfældene), serologi, PCR.

79

Hvad behandler man med ved Ehrlichiose?

Tetracyklin, doxycyklin, imidocarb. Man vurderer respons ved at kigge på thrombocytopenien.

80

Kan man vaccinere mod Ehrlichiose?

Nej

81

Hvordan kan man forebygge ehrlichiose?

Tidlig fjernelse af flåter, flåt forebyggelse.

82

Hvilken sygdom giver Mykoplasma haemofelis (den store form/mest patogen, Ohio-stammen) og M. haemominutum (Californien-stammen, den lille form)?

FIA; Felin infektiøs anæmi.

83

Hvordan spredes M. haemofelis/haemominutum?

Med inficerede lopper, måske også andre arthropoder og fra moderkat til afkom.

84

Hvad ses ved M. haemofelis-infektion, patogenese?

Fald i hæmatokrit grundet sekundær immunmedieret hæmolytisk anæmi med sekvestration af erythrocytter i milten. Ekstravaskulær hæmolyse, eryhthrofagocytose, splenomegali.

85

Er katte inficeret med M. haemofelis Coomb's test negative? (test for immunmedieret hæmolytisk anæmi)

Nej - positiv. Evt. ses autoagglutination.

86

Hvilke katte er mest modtagelige overfor M. haemofelis?

Katte med FELV-infektion.

87

Hvilke symptomer ses v M. haemofelis-infektion? (M. haemominutum er nærmest asymptomatisk)

Nedstemthed, feber, anorekse, anæmi (HCT under 20%, er regenerativ, polychromatisk, anisocytose (forskellig størrelse erythrocytter), reticulocytose), splenomegali, ikterus, dødsfald.

88

Hvilke farvninger bruger men til at se M. haemofelis-organismer frit eller på erythrocytter?

Romanowsky eller Wrights farvninger (differentialdiagnoser er artefakter, punktat-reticulocytter og blyforgiftning). (Man kan også diagnosticere med PCR).

89

Hvordan behandles M. haemofelis-infektion?

Blodtransfusion, prednisolon, doxycyklin, enrofloxacin, RT-PCR kan bruges til at monitorere, om behandlingen virker.

90

Lymes disease skyldes hvilken bakterie?

Borrelia

91

Indsæt billede

af slide 136

92

Hvilken slags Borrelia findes i Danmark?

Borrelia burgdorferi sensu lato (B. garinii, B. afzelii, B. Burgdorferi sensu stricto (gruppe 1))
(Og spirokæter?)

93

Hvilke symptomer ses hos mennesker m B. burgdorferi sensu stricto-infektion?

Erythema migrans, polyarthritis, meningitis.

94

Hvilke symptomer ses hos mennesker med B. garinii-infektion?

Meningopolyneuritis, fascialisparalyse, mononeuropati (n. abduscens), anoreksi, nedstemthed, hovedpine, diplopia, hyperaestesi, erythema migrans)

95

Hvilke symptomer ses hos mennesker med B. afzelii-infektion?

Kronisk arthritis, erythema chronica migrans.

96

Hvem er vektor for Lyme's disease i Danmark?

Ixodes rhicinus (skovflåt)

97

Hvilke værter har Borrelia i DK og hvor mange udviklingsstadier?

3 værter - gnavere, ræv, rådyr. 4 udviklingsstadier.

98

Hvordan overføres Borrelia (Spirocheter)?

Spirocheterne opholder sig i flåtens midttarm, ved blodmåltid migrerer de ud i spytkirtlen og skal så være på værtsdyret i 24-48timer for at overføre smitte. Herefter opformerer de sig i huden.

99

Hvordan er patogenesen ved Lyme's disease?

Bakterievækst og spredning i huden v bidstedet,
Spredes gennem værtens væv (uger til måneder) --> fra cutis over regional lymfeknude til nærmeste led,
Videre spredning i hud og lymfe til flere led/CNS,
Hæmatogen spredning er IKKE udtalt,
Persisterende infektion trods behandling.

100

Fra smitte til symptomer hos hund går der hvor lang tid?

2-5 måneder.

101

Hvilke symptomer (afhænger af hundens alder og immunstatus) ses hos hunde?

SYSTEMISKE symptomer (feber, intermitterende halthed, hævede led, lymfadenomegali, nedstemthed, anoreksi). Responderer på antibiotika.
ARTHRITIS - polyarthritis især ved gruppe 1-infektioner, ledsmerter, ledeffusion, kronisk nonerosiv polyarthritis trods antibiotika.
NYRESYGDOM - proteintabende glomerulopati, akut progressivt nyresvigt (azotæmi, uræmi, proteinuri, ødem, ascites, vægttab),
CNS-symptomer - kramper, aggression, adfærdsændringer.
Der kan også ses hjertearrhytmier, myokarditis, rheumatoid arthritis.

102

Hvordan diagnosticeres Lyme's disease?

Anamnese, klinik, PCR v hudbiopsi v bidsted, serologi

103

Differentialdiagnoser til Lyme's disease (Borrelia)

Andre flåtbårne sygdomme såsom ehrlichiose, anaplasmose, TBE, steroidresponsiv meningitis, SLE, immunmedieret polyarthritis, septisk arthritis, degenerative arthroser, rheumatoid arthritis, neoplasi.

104

Behandling af Lyme's disease (Borrelia)?

Doxycyklin, amoxicillin, ACE-hæmmer (nefropatien)

105

Hvordan monitorerer man behandlingens effekt?

Antibody titer

106

Hvordan kan man forebygge Lyme's disease/Borrelia?

Vaccination ? (IKKE registreret i DK)
Flåtprofylakse.

107

Hvorfor skal man bruge antibiotika med omtanke?

Multiresistente bakterier.

108

Hvilke samfundsmæssige konsekvenser har udviklingen af multiresistente bakterier?

Helbredsrisiko for smitte til dyrejere og dyrlæger, infektioner hos dyr og mennesker som ikke kan behandles, forøgede omkostninger i forbindelse med behandling

109

Hvornår skal der behandles med antibiotika?

Ved påvist bakteriel infektion eller ved velbegrundet klinisk mistanke om bakteriel infektion og
ved infektion som med al sandsynlighed ikke kan nedkæmpes af værtsdyret uden brug af antibiotika eller profylaktisk ved visse kirurgiske procedurer og medicinske lidelser, hvor der er risiko for livsvarige skader eller død.

110

Hvilke parametre afhænger valg af antibiotika af?

Kendskab til organspecifikke patogener (grampositive/negative), penetration og virkning af antibiotika, bakteriel følsomhed, resultat af BU og resistensundersøgelser, risiko for udvikling af restens, antibiotikarelaterede bivirkninger, kaskadereglen, omkostninger, farmakokinetik/dynamik.

111

Antibiotikaklasser er delt i 5 klasser alt efter vigtigheden for humanmedicin (klasse 5 vigtigst);
Klasse 1: chloramphenicol, makrolider, penicilliner, streptomycin,
Klasse 2: nitrofurantoin, rifampicin, aminopenicilliner, lincosamider, Sulfa-TMP, tetracykliner,
Klasse 3: gentamycin, amoxycillin-clavulansyre, første generations cephalosporiner,
Klasse 4: amikacin, metronidazol, fluoroquinoloner, cephalosporinger med udvidet spektrum,
Klasse 5: carbapenem, linezolid, vancomycin.
Hvad skal der til for, at man må bruge klasse 5 til dyr (5 kriterier)?

1: Infektion dokumenteret ved BU,
2: Livstruende infektion/kan forårsage alvorlig lidelse for dyret,
3: resistens over for alle andre tilgængelige antibiotika på et lavere niveau i pyramiden skal være dokumenteret af et anerkendt laboratorium,
4: Begründet formodning om et positivt udfald af behandlingen,
5: Specialister indenfor mikrobiologi og intern medicin er blevet konsulteret med henblik på andre behandlingsmuligheder.

112

Eksempel på bakterier (bare 2) der udviser resistens overfor antibiotika?

S. pseudointermedius, E. coli.

113

Hvilke antibiotika er koncentrationsafhængige?

Fluoroquinoloner, aminoglykosider, metronidazol (Gram negative).

114

Hvilke antibiotika er tidsafhængige med minimal prolongeret effekt?

Carbapenemer, cephalosporiner, erythromycin, penicilliner.

115

Hvilke antibiotika er tidsafhængige med moderat prolongeret effekt?

Azithromycin, clindamycin, tetracykliner.

116

Hvornår skal man udtage diagnostisk materiale til mikroskopi, cytologi f.eks.?

Inden antibiotikabehandling,
Ved livstruende infektioner og tilstande hvor en forkert behandling vil have alvorlige følger for patienten,
Ved recidiverende infektioner,
Ved reinfektioner,
Ved monitorering af specifikke sygdomme og syndromer
Ved immunosuppression

117

Giardia duodenalis er et species kompleks med 7 former, A-G. Hvilke former har hhv. hund og kat oftest?

Hund oftest C-D,
Kat oftest F

118

Hvilken type organisme er Giardia?

En protozo

119

Hvor modstandsdygtig er Giardia i miljøet?

Kan overleve adskillige måneder udenfor værten i kolde og våde omgivelser, ved 20 grader i 3 måneder og ved 37 grader i tre uger.

120

Hvor lang er præpatenstiden v Giardia?

5-12 dage.

121

Hvordan smitter Giardia?

Fækal-oral rute.

122

Kan Giardia smitte til mennesker?

Ja, det er en zoonose.

123

Hvad er symptomerne ved Giardia?

Mange hunde og katte, som udskiller Giardia, er symptomfrie, men kan være årsag til diarre, malabsorption, vægttab, proteintabende enteropati.

124

Hvordan er Giardias livscyklus?

Indsæt dias 6 fra Giardia-forelæsningen.

125

Hvordan diagnosticeres Giardia?

Fæcesprøver, immunofluorescens (IFA), flotation (rimeligt store cyster), ELISA, duodenal-aspirat

126

Hvad er individprævalensen hos hunde, Giardia?

18,6%

127

Hvordan behandles Giardia?

Fenbendazol, Praziquantel/pyrantel/febantel, metronidazol.

128

Hvilken klasse tilhører Cryptosporidium?

Protozo (der findes over 170 arter).

129

Hvordan smitter cryptosporidium?

Fækal-oral smitte.

130

Hvad er symptomerne på Cryptosporidium-infektion?

Ofte asymptomatisk, der kan ses tyndtarmsdiarre, immunsuppression (parvo, FeLV, FIV, hundesyge).

131

Hvordan erkendes Cryptosporidium-infektion?

Ziehl-Nielsen farvning af fæces, flotation er tvivlsom grundet lille størrelse oocyster, ELISA (fæces)

132

Hvad er patogenesen for cryptosporidium spp?

I modsætning til Eimeria spp og Isospora spp, som er invasive og destruerer tarmepithelceller, så virker cryptosporidier patogent ved at affladige epithelcellerne og reducere mikrovilli. (Præpatenstid 5-10 dage).

133

Hvor længe giver cryptosporidier infektion?

Selvbegrænsende få dage til tre uger hos immunokompetente, mens det hos immunsupprimerede kan resultere i kronisk diarre, anoreksi og vægttab.

134

Hvad er prævalensen af cryptosporidium i DK?

Individprævalens 26,5% i 10 danske kenneler, kennelprævalens 40%.

135

Livscyklus for cryptosporidium?

Indsæt billede af slide 20 i Giardia-forelæsning.

136

Hvad behandler man cryptosporidiose med?

Hvis man behandler (kun hos dem med (vedvarende) symptomer): Tylosin.

137

Hvilken type bakterie er Leptospira?

Spirocheter med LPS på ydermembranen.

138

Hvad er prævalensen af leptospirose hos hunde i DK?

Shedding er påvist ved PCR hos 1/100 hunde.

139

Hvordan smitter leptospirose?

Direkte overførsel: Kontakt med kontamineret urin, venerisk, placental overførsel, bid eller indtagelse af inficeret væv.
Inddirekte overførsel: Kontakt med kontamineret vand, jord eller foder (replicerer ikke udenfor værtsdyret, men overlever i fugtigt, neutralt til let alkalisk jord og vand specielt ved 0-25 grader; Tåler ikke frost, udtørring og UV-lys).

140

Hvilke miljømæssige faktorer spiller ind på leptospira-infektion?

Hund: Højere incidens i perioder med øget nedbør (sensommer, efterår), hunde der har adgang til stående vand (søer, åer), kontakt med vildlevende gnavere eller deres urin og overbelagte kenneler med lav hygiejnestandard.

141

Leptospirose kan vist være asymptomatisk, men hvilke symptomer kan ses hos patienter med symptomer?

Der kan være akut nyresvigt evt med thromocytopeni, pu/pd, azotæmi, leversvigt (ikterus evt), blødningsanomalier- pettechiae, epistaxis, hæmatemesis, melena. Uveitis, feber, CRT over 2 sek, anoreksi, muskelsmerter, ryster, tachypnø, dehydrering, nedstemthed, vomitus,

142

Hvilke røntgen- og ultralydsfund findes ved leptospirose?

Røntgen, thorax: Diffust interstitielt mønster eller nodulær interstitiel til alveolært mønster.
Abdominal ultralyd: renomegali, splenomegali, forøgede bånd.

143

Kan man vaccinere mod Leptospirose?

Ja, dog en del bivirkninger. Gives til hunde der er i risikogruppen, f.eks. jagthunde.

144

Hvordan kan man diagnosticeer leptospirose?

Serologisk; Mikroagglutinationstest, påvisning af agens vha mikroskopi af urin, immunofarvning af urinsediment eller PCR samt mikroskopi af biopsier eller vævsprøver.

145

Hvordan behandles leptospirose?

Ved vomitus ampicillin eller penicillin G, og ved ophørt vomitus doxycyklin.

146

Prognose?

Rettidig korrekt terapi: Overlevelse 80%.

147

Er leptospirose en zoonose?

Ja. Ved al håndtering af urinprøver og urinholdigt materiale anvendes handsker! Alle hunde med akut nyresvigt skal behandles som leptospirosepatienter indtil andet er bevist.