Initials Flashcards Preview

Chinese > Initials > Flashcards

Flashcards in Initials Deck (23):
1

B

bo

2

p

Po

3

M

No

4

F

Fo

5

D

Duh

6

T

Tuh

7

N

Nuh

8

L

Luh

9

G

Guh

10

K

Kuh

11

H

Huh

12

J

Gee

13

Q

Chee

14

X

Shee

15

Zh

Jurr

16

Ch

Churr

17

Sh

Shurr

18

R

Jzurr (car zoom sound?)

19

Z

Zzuh (buzzz-with teeth)

20

C

Tsuh

21

S

Sssuh (hisss)

22

Y

Eeee

23

W

Oooo