Injektions anæstesi Flashcards Preview

Farmakologi - Lægemidler > Injektions anæstesi > Flashcards

Flashcards in Injektions anæstesi Deck (65):
1

Nævn nogle fordele ved anvendelse af injektionsanæstetika.

Hurtig indsættende bedøvelse med lav risiko for ekscitation.
Kan anvendes til vilde dyr, da I.M adminstration er muligt.
mindre resourcekrævende end inhalations anæstesi.

2

Nævn nogle ulemper ved anvendelse af injektionsanæstetika.

Risiko for overdosering.
Ofte lang opvågning.
Elimineres via lever og nyrer (langsomt).
Kan være vanskeligt at regulere da stort fordelingsvolumen.

3

Nævn nogle vigtige grupper indenfor injektionsanæstetika.

Barbiturater.
Propofol.
NMDA-antagonister.

4

Nævn nogle vigtige barbiturater.

Pentobarbital
Phenobarbital
Thiopental (ikke registreret til dyr i DK længere).

5

Hvad anvendes Pentobarbital til ?

Eutanasi (kemisk aflivning)

6

Hvad anvendes Phenobarbital primært til ?

Krampestillende.

7

Hvordan virker barbiturater på CNS inhibitoriske effekter og CNS excitatoriske effekter ?

Forstærker CNS inhibitoriske, og inhiberer CNS excitatoriske effekter.

8

Forklar barbituraters virknings mekanisme i forhold til GABA frigørelse fra GABA-A receptoren.

Nedsætter hastigheden hvormed GABA frigøres fra GABA-A receptoren.

9

Hvilke konsekvenser har det at barbiturater nedsætter hastigheden hvormed GABA frigøres fra GABA-A receptoren ?

- Øget aktivering af GABA-A receptorer
- Øget chlorid transport ind i det postsynaptiske neuron
- Hyperpolarisering
- Inhibition af det postsynaptiske neuron

10

Hvordan virker barbiturater i forhold til glutamats binding til AMPA receptoren ?

Blokerer glutamats binding til AMPA receptoren.

11

Hvilke effekt har det at barbiturater blokerer glutamats binding til AMPA receptoren ?

CNS depression.

12

Hvilket anæstetika anvendes til eutanasi (kemisk aflivning) af dyr i Danmark ?

Pentobarbital

13

Hvilken analgetisk virkning har barbiturater ?

Ingen analgesi.
Hyperalgesi kan forkomme.

14

Hvilken indvirkning har barbiturater på CNS ?

CNS depression.

15

Hvilken indvirkning har barbiturater på kredsløbet ?

Nedsat myokardiekontraktilitet (nedsat slagvolumen), raske individer kompenserer ved højere HR.
Mild systemisk hypotension kan forkomme.
Ved hjertesvigt kan tilstanden forværres.

16

Hvilken indvirkning har barbiturater på respirationen ? Og skal man anvende specielle foranstaltninger ved anvendelse af barbiturater, i såfald hvad ?

Central respirations depression (refleks som medierer øget respiration inhiberes).
Kunstig ventilation anbefales.

17

Hvilken indvirkning har barbiturater på muskulatur ?

Muskel afslapning.

18

Hvilken indvirkning har barbiturater på GI ?

Ingen.

19

Hvilken indvirkning har barbiturater på nyre ?

GFR og diurese nedsættes, sandsynligvis som følge af hypotension.

20

Hvor nedbrydes barbiturater?

I leveren.

21

Hvor sker ekskretionen af barbiturater ?

Primært i nyerne.

22

Hvad er "det terapeutiske indeks" ?

Letal dosis/teraputisk dosis.

23

Hvordan er det terapeutiske indeks for barbiturater ? Og hvad har det af betydning for anvendelsen af barbiturater og evt. bivirkninger ?

Lavt terapeutiske indeks (risiko for overdosering).

24

Hvad er effekterne af perivaskulær injektion af barbiturater ?

Stærkt vævsirriterende (da højt pH).
Forårsager vævsnekrose.

25

Hvad er effekterne af intraarteriel injektion af barbiturater ?

CNS skade, som følge af vævsirritation (udløser arterie spasmer, og dermed hypoxi).
Respirationsstop.

26

Hvad skal man være opmærksom på ved anvendelse af barbiturater til heste ?

Barbiturater anbefales ikke uden anvendelse af sedation da risiko for voldsomme bevægelser. Vigtigt at beskytte hesten mod skade.

27

Hvilken effekt får man ved anvendelse af CNS depressiva sammen med barbiturater ?

Forstærket effekt.

28

Hvad er virkningsmekanismen for propofol ?

Forlænger GABA-A's bindingstid til GABA-A receptor.

29

Hvilken adminstration har propofol ?

I.V.

30

Hvordan er metabolismen for propofol ?

Meget hurtig.

31

Hvilken type eksskretion er der ved propofol ? (Hvor sker det henne ?)

Renal eksskretion

32

Hvilken virkning har propofol på CNS ?

CNS depression.
Velegnet til CNS kirugi, da forårsager nedsat intrkranialt tryk.
Eufori i opvågningsfasen.

33

Hvilken anagetisk virkning har propofol ?

Ingen.
Heller ikke hyperalgasi, som der er ved barbiturater.

34

Hvilken virkning har propofol på kredsløbet ?

Forårsager vasodilatation, og dermed hypotension.
Negativ inotrop effekt.
Nedsat HR, men ikke refleksmedieret takykardi som ses ved barbiturater.
Kan øge forekomsten af arytmier ved samtidig brug af adrenalin.

35

Hvilken virkning har propofol på respirationen ?

Apnø kan forkomme efter administration af propofol bolus. Jo hurtigere injektion, desto større risiko for apnø.
Intubering og ventilation hvis skønnes nødvendigt.

36

Hvilken virkning har propofol på muskulatur ?

Meget god muskelafslapning. Dog kan spontane kontraktioner forkomme.
Let at intubere, men risiko for aspiration.

37

Kan propofol kombineres med sedativa, analgetik og inhalationsanæstetika ?

Ja, propofol kan kombineres med alle sedativa, analgetik og inhalationsanæstetika.

38

Hvilke bivirkninger kan der være ved anvendelse af propofol ?

Nedsat sårheling. (4x større risiko for postanæstetisk infektion ved brug af propofol.
Smerte ved injektion i små perifer vener er beskrevet hos mennesker.

39

Hvilke artsvariationer er der ved anvendelse af propofol hos hund, kat ?

Hund, kan anvendes til både lang og kort sedation. Greyhounds samme som andre hunderacer, dog længere opvågning.
Kat, bør højest være i propofolanæstesi 3-4 gange. Forsigtighed ved længere infusioner.

40

Hvilke artsvariationer er der ved anvendelse af propofol hos gris og fugle ?

Gris, respirationsdepression og apnø beskrevet.
Fugle, respirationsdepression (vigtigt med ventilation).

41

Nævn nogle dissociative anæstetika.

Ketamin.
Tiletamin.

42

Hvad menes der med dissociations anæstesi ?

Patienter føler sig "adskilt" fra omverdenen.
Kataleptisk "zombie-lignende".

43

Hvad betyder katalepsis ? Og hvornår ses det ?

Det ses ved dissociations anæstesi, og betyder "griben", "anfald". Stivnen af bevægelser. Ofte i groteske stillinger (voksagtig).

44

Hvad gør en nonkompetitiv NMDA-antagonist ?

Forhindre binding af den excitioriske neurotransmitter glutamat. Hvilket forårsager nedsat CNS aktivitet i det thalamocortikale, limbiske og retikuloaktiverende system.

45

Hvilken type anæstetikum er ketamin ?

Dissociations anæstetikum.

46

Hvilken type antagonist er ketamin ?

Nonkompetitiv NMDA-antagonist.

47

Hvordan er analgesien for dissociative anæstetika ?

God

48

Hvordan påvirker dissociative anæstetika kredsløbet ?

Direkte myokardiedepression, men ofte øget CO, hjerte rytme og blodtryk da øget sympatisk tonus.

49

Nævn nogle bivirkninger ved dissociative anæstetika.

Systemisk hypertension og let takykardi.
Svier ved perivenøs og i.m injektion.
Øget spytsekretion.
Udtøring af øjne (da oftest åbne).
Urolige/muskelkontraktioner.

50

Hvilken type patienter skal man være opmærksom på/forsigtig med ved dissociative anæstetika ?

Hjertepatienter, da sympatisk tonus er øget.
Patienter med forhøjet intrakranialt tryk.
Patienter med øget sympatisk tonus (eks. hyperthyroidisme).

51

Hvilken type af injektionsanæstetika er Alfaxalon ?

Steroid anæstetika.

52

Hvordan virker alfaxalon, hvad påvirker det ?

Påvirker GABAa - receptorer, og ændrer chlorid-transporten i CNS.

53

Hvad bruges alfaxalon til ?

Generel anæstesi og kan anvendes ved kejsersnit.

54

Hvad er bivirkningerne ved alfaxalon ?

Apnø efter induktion. Risiko minimeres ved langsom injektion.
Endotracheal intubering og iltsupplering bør anvendes.

55

Må alfaxalon anvendes med andre injektionsanæstetika ?

Nej.

56

Må alfaxalon anvendes med sedativa ?

Ja.

57

Hvordan er den analgetiske effekt ved brug af alfaxalon ?

Begrænset, bør kombineres med analgetika.

58

Hvad anvendes pentobarbital til ?

Eutanasi, kemisk aflivning.

59

Må pentobarbital gives I.V ?

Ja.

60

Må pentobarbital gives I.P ?

Ja, passerer BBB efter 45-90 sek.

61

Må pentobarbital gives I.M ?

Nej, da vævsirriterende.

62

Må pentobarbital gives intrakardiel ?

Kun hvis dyret er uden bevidsthed og smertedækket.

63

Må pentobarbital gives intrathorakal ?

Kun hvis dyret er uden bevidsthed og smertedækket.

64

Hvilke formål kan propofol anvendes til ?

Sedation, induktion af general anæstesi inden inhalationsanæstesi og
længerevarende anæstesi (CRI).

65

Hvad er katalepsi og amnesi ?

Katalepsi: Stivnen af bevægelser. Ofte i groteske stillinger (”voksagtige”).
Amnesi: hukommelsestab.