Inledande fysiologi Flashcards Preview

Biologi 2 > Inledande fysiologi > Flashcards

Flashcards in Inledande fysiologi Deck (16):
1

Vilken är livets minsta enhet?

Cellen.

2

Vad behöver cellen?

- Näring och syre in
- Avfall ut
- Energiomsättning
- Ämnesomsättning
- Förökning/celldelning
- Reagera på omgivningen

3

Hur är en organism uppbyggd? Från minsta beståndsdel till största.

Organell - cell - vävnad - organ - organsystem - individ.

4

Vad innebär homeostas?

Att kroppen strävar efter jämvikt = konstant inre miljö. Alltså samma temperatur, pH, salthalt, etc.

5

Vad är negativ feedback?

När en produkt motverkar produktionen av sig själv. Kallas även negativ återkoppling.

6

Vad är positiv feedback?

När en produkt stimulerar produktionen av sig själv. Ex: oxytocin som gör att livmodern drar ihop sig vid förlossning - mer oxytocin utsöndras - livmodern drar ihop sig mer = anledningen till att påbörjad förlossning inte kan stoppas.

7

Vad är homeoterm respektive poikiloterm?

Homeoterm - jämnvarm, poikiloterm - växelvarm.

8

Vilka skillnader samt likheter finns mellan homeoterma och poikiloterma organismer?

- Kräver olika mycket energi (h: mycket, p: lite)
- Kan leva i alla (h) resp. vissa (p) miljöer.
- Energibehovet är beroende av kroppsyta kontra kroppsvolym
- Muskelrörelse kan ge värme

9

Vad är epitelvävnads funktioner?

- Avgränsa från omgivningen
- Täcka kroppens yttre och inre (t.ex. tarmarna och luftstrupens inre)
- Kan utsöndra sekret (t.ex. saliv och sekret)

10

Vad är stödjevävnads funktioner samt ge exempel på sådan vävnad?

- Ge stadga, skydd, stöd
- Isolera
- Exempel brosk, skelett, fett

11

Vad är muskelvävnads funktion?

- Göra rörelse möjligt
- Kan kontrahera (dra ihop sig)

12

Hur byggs nervvävnad upp?

Av nervceller.

13

Ge exempel på olika vävnadstyper.

- Epitelvävnad
- Stödjevävnad
- Muskelvävnad
- Nervvävnad

14

Vilka är näringsämnena som kroppen behöver?

- Kolhydrater
- Proteiner
- Fetter
- Vitaminer
- Mineraler

15

Vad är basalmetabolismen?

Den ämnesomsättning som krävs för att täcka energibehovet i vila

16

Är djur heterotrofa eller autotrofa?

Heterotrofa