Insolvenssi Flashcards Preview

Tärkeät määreet > Insolvenssi > Flashcards

Flashcards in Insolvenssi Deck (5):
1

Enemmistö velkojaryhmässä saavutetaan, kun ohjelman hyväksimistä kannattaa 1. (A) ryhmässä äänestykseen osallistuneista velkojista ja 2. heidän yhteenlasketut saatavansa edustavat (B) ryhmään kuuluvien, äänestykseen osallistuneiden velkojien saatavien kokonaismäärästä.

A. Enemmän kuin puolet
B. Enempää kuin puolta

2

Saneerausohjelman vahvistamisen esteperusteet ovat (A)

A. Ehdottomia

3

Saneerausohjelman vahvistamisen esteperuste nro. 2, Ei ole esittetty (A) siitä, että ohjelman toteuttamiselle on edellytykset

A. Riittävää perustetta

4

Äänestys voidaan korvata sillä, että tuomioistuimelle toimitetaan selvitys siitä, että jokaisessa velkojaryhmässä velkojien (A) on (B) hyväksynyt saneerausohjelman eikä kukaan ole vedonnut vahvistamisen esteeseen. Tässä riittää velkojien (C) hyväksyminen.

A. Enemmistö
B. Kirjallisesti
C. Yksinkertaisen enemmistön

5

Nopeaan vahvistamiseen on saatava (A) hyväksyntä jokaiselta velkojalta, jonka saatava on (B) kokonaisvelkoista. Lisäksi näiden ohjelmaehdotuksen hyväksyvien velkojien saatavien on oltava (C) kokonaisveloista.

A. Kirjallinen
B. vähintään 5 prosenttia
C. vähintään 80 prosenttia