Intro - Almen praksis, Lunge og hjerte-kar-sygdom Flashcards Preview

9. semester > Intro - Almen praksis, Lunge og hjerte-kar-sygdom > Flashcards

Flashcards in Intro - Almen praksis, Lunge og hjerte-kar-sygdom Deck (10):
1

Primære årsager til et fald i mortaliteten for HKS?

Der er de seneste 30 år er mortaliteten faldet med 13.000 (en halvering). Desuden er afskaffelse af transfedtsyrer med til at reducere kolesterol kraftigt (40 % reduktion), færre rygere, mere fysisk aktivitet.

2

Hovedpunkter for forebyggelse af HKS?

Kostomlægning: Reducerer LDL med 10-15%. Individuelt meget forskelligt. Generelt kan en reduktion på 1 kg give et fald i BT på 1-2 mmHg.
Motion: Giver en lidt mere hensigtsmæssig profil. Kan give et blodtryksfald på 10 mmHg eller mere.
Rygning: Ingen indflydelse på kolesteroltal, men sænker risikoen for HKS!
Alkohol: Overset årsag til hypertension

3

Medicingennemgang?

Identificere hvilke præparater er livsvigtige, symptomlindrende og overflødige.

4

Rygning og HKS?

Efter et dagligt forbrug på 5 cigaretter dagligt, vil risiko for AMI fordobles.
En ryger med 20 cigaretter dagligt har 3-5 gange højere risiko for udvikling af AMI.

5

Statistik med rygning?

16-17 % af den danske befolkning ryger dagligt. Der ses i dag en let stigning iblandt unge.
Hver anden ryger dør for tidligt pga. rygning.
Rygere lever i gennemsnit 8-10 år kortere end ikke-rygere.
14.000 danskere dør hvert år pga. rygning.
4.500 dør hvert år pga. lungecancer.
200.000 danske børn er passive rygere.

6

Nikotin-substitution?

Nikotinplastre: enkle at administrere, afgiver en konstant mængde nikotin/time.
Tyggegummi, inhalatorer, resorbletter og nasalspray: mulighed for selvtitrering.
NNT (number needed to treat): 14 (med min. 6 md ophør).

7

Psykofarmaka til rygestop?

Vareniclin (Champix): Partiel agonist for nikotin-ach-receptor i hjernen. Imiterer nikotins dopaminfrigivende effekt (og derfor får rygere ikke mere ud af at ryge samtidig).
Dosis øges fra 0,5 til 2 mg dgl. over en uge. Behandlingstid ca. 12 uger
NNT: 8
Pris: 2400 kr. og intet tilskud.
Bivirkninger: depression, søvnløshed, hovedpine.

8

E-cigaretter?

Problem: der er ikke store videnskabelige undersøgelser af, om der er skadelige effekter af E-cigaretter. Derfor anbefaler Sundhedsstyrrelsen ikke brug af disse.

9

"Lunge-alderen"?

Normalt: 50-årige har mellem 100-75 % lungefunktion, 75-årige har mellem 75-50 % lungefunktion. Lungefunktionen aftager naturligt med alderen.
Ryger man, vil lungefunktionen aftage voldsommere, svarende til at en 50-årig ryger har en lungefunktion som en 75-årig.

10

Passiv rygning og lungecancer?

Risiko for lungekræft ved passiv rygning er 1,3 gange øget.