Intro - Ultralyd Flashcards Preview

9. semester > Intro - Ultralyd > Flashcards

Flashcards in Intro - Ultralyd Deck (10):
1

FATE

Fokuseret undersøgelse af hjertet med UL. Subcostalt, apikalt, parasternalt og pleuralt billede.

2

FAST

Akut UL-undersøgelse for fri væske og blod i hyppige kropshuler (perikardiet, lever, bækken og milt)

3

Fordele ved "Point of care ultrasound" (POC-US)?

Kan foretages hos patienten (skal ikke flyttes), kan laves i real-time, tidsbesparende, vigtigt med kvalificerede personale, kan redde liv.

4

Kliniske tegn på lungeemboli?

Kronisk trykforhøjelse i højre ventrikel, der mindsker CO og derfor giver nedsat funktion.

5

Myksom?

Godartet svulst i hjertet, meget sjælden.

6

Perikardieeksudat på UL?

Mørk bræmme uden om hjertet. Trykker evt. så meget på hjertet at det giver hjertestop. Tamponade.

7

Årsager til EF på over 90 %?

Hypovolæmi (voldsomt blodtab) eller kraftig påvirkning af inotropika.

8

ABC-algoritme ved UL?

A: Nødtrakeotomi, intubations-tjek (se om der er "lung sliding")
B: Pneumothorax ("lung sliding" udelukker diagnosen), pleuraeksudat, lungeødem (B-lines, bruges til at adskille astma-kardiale og -pulmonale) og lungeemboli.

9

Hvem får typisk stødbare arytmier?

Oftest hos iskæmikere.

10

Amnion-emboli?

Amnionvæske der samles i hjertet og kan give atypiske arytmier (stødbar rytme)