Introductie tot persoonlijkheidspsychologie (Week1) Flashcards Preview

Persoonlijkheidsleer en -onderzoek > Introductie tot persoonlijkheidspsychologie (Week1) > Flashcards

Flashcards in Introductie tot persoonlijkheidspsychologie (Week1) Deck (11):
1

uitleg: intrapsychische omgeving

bestaat uit herinneringen, dromen, verlangens en fantasieen 

 

maken deel uit van psychologische realiteit

2

3 niveaus van persoonlijkheidsonderzoek

1.menselijke natuur - trekken en mechanismes typisch voor de mens 

2. individuele- en groepsverschillen - leden van een groep hebben gedeelde eigenschappen die verschillen van anderen groepen

3. individueel niveau 

-nomoethisch - statistische vergelijkingen

- ideografisch - een persoon (case study)

3

6 kennisdomeinen over de menselijke natuur

1. dispositionele domein

2.biologische domein

3. intrapsychische domein

4. cognitief-experimentele domein

5.sociale en culturele domein

6. aanpassingsdomein

4

uitleg: dispositioenel domein

meest belangrijke manieren waarop individuen van elkaar verschillen (op alle domeinen)

-> focus op precieze bron en ontwikkeling van deze verschillen

 

 

 

 

5

uitleg: biologische domein

3 onderzoeksgebieden: genetica, psychofysiologie en evolutie

genetica - functie van erfelijkheid

psychofysiologie - biologische informatie (bv. hormones) en persoonlijkheid

evolutie - psychologische mechanismes ontwikkeld met tijd

6

uitleg: intrapsychische domein

conflicten binnen iemands geest/psyche

 

belangrijste theorie: Freud

7

uitleg: cognitief-experimentele domein

cognitieve en subjective ervaringen - bewuste gedachtes etc.

 

kijken naar intelligentie

8

uitleg: sociale en culturele domein

persoonlijkheid niet alleen in hoofd, maar door sociale en culturele context

 

9

uitleg: aanpassingsdomein

persoonlijkheid bepaald hoe mensen zich aanpassen aan gebeurtenissen

 

bv correlatie tussen ziektes en persoonlijkheid

10

3 doelen aan die een goede theorie voldoet

(1) gids of richtlijn oor onderzoekers

(2) ordent onderzochte feiten

(3) doet voorspellingen 

11

5 normen voor het beoordelen van persoonlijkheidstheorien

(1) comprensiveness (volledigheid) - verklaring van alle feiten en observaties binnen domein?

(2)heuristic value - goede informatie over nieuwe ontdekkingen?

(3)testability - voorspellingen toetsbaar?

(4)parsimony (zuinigheid) - niet te weinig/niet te veel

(5)compability and integration across domains and levels - gaat theorie principes uit andere domein tegen?