Introduktion Flashcards Preview

Mikrobiologi > Introduktion > Flashcards

Flashcards in Introduktion Deck (37):
1

Vad betyder antibiotika respektive probiotika?

"Mot liv" respektive "för liv"

2

Ge exempel på antibiotika respektive probiotika.

Penicillin respektive Lactobacillus plantarium (finns i ProViva)

3

Eng: natural microbiota

Sv: normalflora

4

Ge exempel på medicin som tillverkas mha mikroorganismer.

Insulin

5

Ge exempel på bränsle som tillverkas mha mikroorganismer.

Biogas

6

Ge exempel på mikroorganismer.

Bakterier, protister (parasiter), och alger. Ibland räknas även virus till mikroorganismerna trots att de egentligen inte är organismer.

7

Vilken sorts mikroorganism orsakar malaria?

Protister

8

Vad kan algblomning bero på?

Det finns mycket näring i vattnet eller det är väldigt soligt (autotrofer). Oftast är algblomning dock inte farligt för oss människor.

9

Hur länge har man använt sig av mikroorganismer för olika saker?

I flera tusen år! Redan i Babylonien 5000 år sedan använde man jäsningsprocesser i öl och vin. För 3000 år sedan behandlades smittkoppor med fungi i Kina.

10

Eng: smallpox

Smittkoppor

11

Eng: chickenpox

Vattkoppor

12

Varför var epidemier inte så vanliga förr?

För att något ska räknas som en epidemi krävs cirka 100 000 individer, men folk träffades inte i lika stor utsträckning förr som vi gör nu.

13

Vilken sorts infektion drabbades folk oftast av förr i tiden?

Patogena zoonoser

14

Vad är patogen?

Mikroorganism som kan orsaka infektion

15

Vad är apatogen?

Mikroorganism som INTE kan orsaka infektion

16

Vad är virulent?

Mikroorganism som kan orsaka infektion

17

Vad är avirulent?

Mikroorganism som INTE kan orsaka infektion

18

Varför behöver patogener så många individer?

* Människan är bara en endaste individ, om den inte sprider sig vidare dör patogenen till slut med människan
* Acute/latent infection
* När immunförsvaret har tagit hand om patogenen så får individen livslång immunitet och därför måste patogenen sprida sig vidare innan den utplånats
* Överlever oftast inte utanför värd

19

Vad innebär en acute infection?

Att det tar bara några få dagar innan symptomen kommer, alltså har patogenen inte så lång tid på sig att föröka sig osv.

20

Hur kan man bli förkyld så många gånger om man får livslång immunitet när man blir frisk från infektionen?

Den livslånga immuniteten gäller endast JUST den patogenen, men det finns många varianter av den. :-(

21

Varför är städer "hotspots" för mikroorganismer och epidemier?

För att många människor lever tätt inpå varandra. Ju sämre hygienen är i staden, desto lättare sprids smittan.

22

Vem vad Antoni van Leeuwenhoek?

Han som på 1600-talet uppfann det första mikroskopet! Mycket viktigt.

23

Vad är abiogenesis / uralstring?

Teorin om att mikroorganismer uppstår spontant.

24

Hur motbevisades abiogenesis / uralstring?

Francesco Redi gjorde på 1600-talet ett experiment med ruttnande kött och flugor:
* Några burkar var öppna → flugor kom dit och la sina ägg på köttet
* Några burkar hade hårt återslutet lock → flugor kom inte dit, kände ingen lukt
* Några burkar hade tygnät som lock → flugor kom dit pga lukt men kunde inte ta sig ner till köttet, så de la sina ägg uppe på tyget.

25

Vad gjorde Louis Pasteur?

Funderade på om jäsning och nedbrytning av mat och dryck orsakades av patogena organismer. Pastöriseringsmetoder är döpta efter honom eftersom de bygger på hans teorier.

26

Vad gjorde Semmelweis?

Undersökte hygienen hos barnmorska (midwife) vs doktor på sjukhus och upptäckte att fler mödrar överlevde barnmorskans hjälp. Detta på grund av att doktorn befann sig i rum med flera födande mödrar utan att tvätta sig mellan dem osv, medan barnmorskan fokuserade på en mor i taget plus hade traditionen att koka handduken innan (vilket dödar mikroorganismer - fast det visste man nog inte)

27

Vad gjorde Joseph Lister?

MD (medical doctor) som introducerade nya hygienstandards på sjukhus osv

28

Vad gjorde Robert Koch?

Ett antal studier på 1800-talet för att hitta samband mellan mikroorganism och sjukdom, genom att isolera bakterier och identifiera dem i mikroskop

29

Hur gjorde Koch sina experiment?

Undersökte blodet hos en infekterad och en frisk mus. Han hittade något som han misstänkte var patogen i den infekterades blodprov, och isolerade den och odlade. Därefter injekterades den misstänka patogenen i en frisk mus som sedan blev sjuk. Nytt blodprov togs och samma patogen hittades.

30

Vad är Kochs postulat?

Fyra kriterier som måste uppfyllas för att det ska vara samband mellan mikroorganism och sjukdom.

1. Mikroorganismen måste finnas i alla sjuka individer.
2. Mikroorganismen måste kunna isoleras och växa i en kultur.
3. Mikroorganismen måste orsaka ett specifikt sjukdomstillstånd hos en individ.
4. Mikroorganismen måste sedan kunna isoleras från den infekterade individen.

31

Hur sker namngivning av mikroorganismer?

À la Carl von Linné. Latinska namn skrivs i kursivt.

32

Inom en art finns många olika ___, vilket beror på variation i genomet t.ex. på grund av plasmider.

Stammar

33

Vad gjorde Alexander Flemming?

Upptäckte antibiotika på 1900-talet!!!

34

Vad är MRSA?

"Sjukhussjukan" - specifik stam av staphylococcus aureus som är resistent mot nästan all antibiotika

35

Ge exempel på patogener som kan hittas i... a) frysen b) AC c) dusch d) semester utomlands

a) Listeria b) Legionella c) Legionella d) Vibrio

36

Varför sprids smittor lätt vid naturkatastrofer och krig?

Dålig hygien, lever tätt, översvämningar, slum, osv.

37

Ge exempel på upptäckter som har varit revolutionerande och essentiella för mikrobiologin.

* Tillverkningen av mikroskopet
* Motbevisandet av spontan uppkomst
* Kochs postulat
* Vaccinationer
* Antibiotika