Jama ustna Flashcards Preview

Głowa i szyja 3 > Jama ustna > Flashcards

Flashcards in Jama ustna Deck (57):
1

Co od tyłu i przyśrodkowo ogranicza przedsionek Jamy ustnej?

Wyrostki zębodołowe szczęk i część zębodołowa żuchwy, pokryte dziąsłami, wraz z zębami.

2

Co uchodzi do przedsionka Jamy ustnej?

Przewody ślinianek przyusznych
Gruczoły wargowe, policzkowe i trzonowe

3

Co stanowi naturalną komunikację między przedsionkiem i jamą ustną właściwą?

Przestrzeń zazębowa, w ktorej skład wchodzi trójkąt 🔺 zatrzonowy

4

Podaj ograniczenia trójkąta 🔺 zażuchwowego

Bocznie- grzebień policzkowy żuchwy
Przyśrodkowo- kresa skośna żuchwy
Od przodu- tylna pow. ostatniego trzonowca (w moim przypadku siódemki, no ósemek już nie mam ☹️☹️☹️)

5

Odkąd dokąd sięga szpara ust?

Od kłów lewych do prawych

6

Jakie części wyróżniamy w wardze?

Śluzowa, pośrednia (czerwień), skórna

7

Co stanowi podłoże warg?

M. okrężny ust

8

Wymień 6 warstw policzków, idąc od zewnątrz

Skóra
Tkanka tłuszczowa
Powięź policzkowo-gardłowa
M. policzkowy
Warstwa gruczołów
Błona śluzowa

9

Jakie gruczoły znajdziemy w warstwie gruczołowej policzka?

Policzkowe i mniej liczne tarczowe oraz łojowe

10

Jak unaczynione są wargi?

Górna i dolna od tt. wargowych, od t. twarzowej
Dodatkowo dolna od t. bródkowych, od szczękowej

11

Skąd pochodzi unaczynienie policzka?

T. policzkowa (z czesci skrzydłowej t. szczękowej)
T. poprzeczna twarzy (od skroniowej pow.)
T. podoczodołowa (od czesci skrzydlowo-podniebiennej t. szczękowej)

12

PRZYPOMNIENIE: wymień gałęzie t. skroniowej powierzchownej

Gałąź czołowa, ciemieniowa, poprzeczna twarzy

13

Podaj odpływ krwi żylnej przedsionka

Żyły towarzyszące tt., ZZażuchwowe, szyjne ZZewnętrzne

14

Podaj odpływ chłonki z przedsionka Jamy ustnej

Pośrednio- węzły podżuchwowe i podbródkowe
Bezpośrednio- węzły szyjne głębokie górne

15

Skąd pochodzi unerwienie ruchowe (mm. mimiczne) przedsionka?

Od gałęzi nerwu twarzowego (VII jak coś 😊).

16

Podaj, skąd pochodzi unaczynienie szczęki?

Od t. zębodołowej górnej tylnej (z cz. skrzydlowo-podniebiennej t. szczękowej)

Od tt. zębodołowych górnych przednich (od t. podoczodołowej, od czesci skrzydlowo-podniebiennej t. szczękowej)

17

Skad pochodzi unaczynienie żuchwy?

Z t. zębodołowej dolnej, od czesci żuchwowej t. szczękowej

18

Skąd pochodzi unerwienie wargi górnej i dolnej?

Warga górna- gałęzie wargowe Górne od nerwu podoczodołowego prawego i lewego + gałęzie dochodzące so tego nerwu ze zwoju skrzydlowo-podniebiennego

Warga dolna- gałęzie wargowe Dolne od nerwu bródkowego prawego i lewego

19

Skąd pochodzi unerwienie policzka?

Część gorna (skóra)- rr. policzkowe n. podoczodołowego
Cześć gorna (błona śluzowa)- rr. dołączające do n. podoczodołowego ze zwoju skrzydlowo-podniebiennego

Cześć dolna- n. policzkowy od V3

20

Jak unerwiona jest szczeka i żuchwa?

Szczeka- splot zębowy górny od gałęzi zębodołowych górnych n. podoczodołowego

Żuchwa- splot zębowy dolny od n. zębodołowego dolnego od V3

21

Co jest dolnym ograniczeniem jamy ustnej wł.?

Okolica podjęzykowa osadzona na przeponie jamy ustnej

22

Co tworzy podniebienie miękkie?

Błona śluzowa i mm.

23

Przez co utworzone jest podniebienie twarde?

Wyrostki zębodołowe szczek i blaszki poziome kosci podniebiennych

24

Czy błona śluzowa pod. tw. przylega bezpośrednio do okostnej? Co znajduje sie pomiędzy nia, a okostną?

Tak, przylega. Gruczoły podniebienne

25

Ile jest fałdów podniebienia poprzecznych?

3-4

26

Jakie mamy powierzchnie podniebienia miękkiego?

Przednia (ustna) i tylną (nosowa lub gardłowa- skierowana do czesci nosowej gardła).

27

W co bocznie przedłuża sie podniebienie miękkie?

2 łuki:
-podnienienno-językowy
-podniebienno-gardłowy

28

Jakie warstwy ma podniebienie miękkie, idąc od jamy ustnej?

Błona śluzowa
Gruczoły
Miesnie
Rozcięgno podniebienia

29

Czym jest rozcięgno podniebienia?

Przedłużeniem okostnej, które twórz podstawę podniebienia miękkiego

30

Ile par mm. jest w podniebieniu miękkim? Wymień.

5
Napinacz podniebienia miękkiego
Dźwigacz podniebienia miękkiego
M.,podniebienno-gardłowy
M. podniebienno-językowy
M. JĘZYCZKA

31

Które z mm. podniebienia miękkiego stanowią przedłużenie dla jednoimiennych fałdów?

Podniebienno-językowy
Podniebienno-gardłowy

32

Które z mm. podniebienia miękkiego rozwierają światło trąbki słuchowej?

Napinacz i dźwigacz podniebienia miękkiego

33

Co robią mm. podniebienno-językowy i podniebienno-gardłowy?

Zwężają gardziel i cieśń gardzieli, OPUSZCZAJĄ PODNIEBIENIE MIĘKKIE

34

Co robi mięsień języczka działające obustronnie?

Unosi ku górze i skraca języczek oraz podniebienie miękkie

35

Skąd pochodzi unerwienie mięśnia napinacza podniebienia miękkiego?

Z nerwu napinacza podniebienia miękkiego, od nerwu skrzydłowego przyśrodkowego.

36

Jak unerwione są pozostałe mięśnie podniebienia miękkiego? Czyli dźwigacz, języczka, językowo-gardłowy i jezykowo-podniebienny

Przez Gałązki gardłowe z nerwów językowo-gardłowych i błędnych, wytwarzające splot gardłowy (IX, X)

37

Jak unaczynione są wyrostki zębodołowe szczęk i cześć zębodołowa żuchwy?

Szczęka- t. zębodołowa górna tylna z czesci skrzydlowo-podniebiennej t. szczękowej oraz t. zębodołowa górna przednia z t. podoczodołowej (tez cześć skrzydlowo-podniebienna t. szczękowej)

Żuchwa- t. zębodołowa dolna z cześć żuchwowej t. szczękowej

38

Jak unaczynione jest podniebienie twarde i miękkie?

Twarde- tt. podniebienne większe od zstępujących, od szczękowych

Miękkie- tt. podniebienne mniejsze od zstępujących, od szczękowych ORAZ od tt. podniebiennych WSTĘPUJĄCYCH, KTÓRE ODCHODZĄ Z CZĘŚCI SZYJNEJ T. TWARZOWEJ

39

Jak unaczyniona jest okolica podjęzykowa?

Przez t. podjezykową od językowej, od sz. zew.

40

Gdzie biegnie krew żylna z naczyń towarzyszących tętnicom?

Do splotów żylnych skrzydłowych i do żył twarzowych (od sz. wew.).

41

Podaj odpływ chłonki z Jamy ustnej właściwej

Pośrednio: węzły podbródkowe i podżuchwowe
Bezpośrednio: węzły chłonne szyjne głębokie górne

42

Jak zaopatrzona nerwowo jest Szczęka i żuchwa?

Sploty zębowe

43

Jak unerwione jest podniebienie twarde?

Nn. podniebienne większe od zwojów skrzydlowo-podniebiennych ORAZ nn. nosowo-podniebienne (przysieczne) od gałęzi nosowych tylnych górnych przyśrodkowych zwoju S-P

44

Jak unerwione jest w podniebienie Miękkie?

Nn. podniebienne mniejsze od zwoju S-P

45

Jak unerwiona jest okolica podjęzykowa?

N. podjęzykowy od językowego od V3

46

PRZYPOMNIENIE: wymień gałęzie n. językowego od V3

GAŁĘZIE CIEŚNI GARDZIELI O KTÓRYCH ZAWSZE ZAPOMINAM I CHUJ

N. podjęzykowy

Rr. językowe

47

Jak unerwiona jest cieśń gardzieli?

Przez gałęzie cieśni gardzieli, od n. językowego

48

Co tworzy przeponę Jamy ustnej?

M. żuchwowo-gnykowy, bródkowo-gnykowy, brzuśce przednie m. dwubrzuścowych

49

Co biegnie bocznie od wędzidełka języka?

Fałdy podjęzykowe

50

Przez co wywołane są fałdy podjęzykowe (,biegnące bocznie od wędzidełka języka)?

Przez leżące pod nimi ślinianki podjęzykowe mniejsze

51

Gdzie uchodzą przewody ślinianek podjęzykowych mniejszych?

Na wolnych brzegach fałdów podjęzykowych

52

Jak nazywane są przewody ślinianek podjęzykowych mniejszych?

Riviniego

53

Przez co utworzone jest mięsko podjęzykowe?

Przez złączone obustronnie fałdy podjęzykowe

54

Co leży na mięsku podjęzykowym?

Ujście przewodu ślinianki podżuchwowej i podjęzykowej większej

55

Podaj miesiące, w których wyrzynają się zeby mleczne

Dwa siekacze: 6-11
Kiel: 16-20
Pierwszy trzonowiec: to samo
Drugi: 20-30

56

Które zeby maja z reguły dwa korzenie?

Przedtrzonowce i trzonowce dolne

57

Które korzenie mają z reguły 3 odnogi?

Trzonowcow górnych