Johtaminen ja Markkinointi 2 Flashcards Preview

Pääsykoe > Johtaminen ja Markkinointi 2 > Flashcards

Flashcards in Johtaminen ja Markkinointi 2 Deck (11):
1

Kulttuurikysymykset otettiin mukaan organisaatiotutkimukseen
A. 1960-luvulla
B. 1930-luvulla
C. 1991
D. 1980-luvulla

D

2

Markkinoinnin peruskäsitteiden selvittäminen oli markkinointitieteen vallitsevia teemoja
A. 1956-1965
B. 1936-1945
C. 1966-1975
D. 1996-

B

3

Ostaja- ja organisaatioprosessin tunnistaminen oli markkinointitieteessä vallitsevana teemana
A. 1966-1975
B. 1946-1955
C. 1986-1995
D. 1976-1985

A

4

Modernin markkinoinnin aikakausi alkoi
A. 1980-luvulla
B. 1950-luvulla
C. 1890-luvulla
D. 1970-luvulla

B

5

Markkinoinnin teorioissa vallitsevana teemana 1976-1986 oli
A. Markkinointimixin vaikutusten arviointi
B. Markkinoinnin peruskäsitteiden selvittäminen
C. Markkinoinnin valmiuksien tunnistaminen
D. Markkinointistrategian rakentaminen

D

6

Mikä/mitkä seuraavista ei pidä paikkaansa?
A. 1966-1975 markkinointitiedettä kuvataan käyttäytymistieteenä
B. 1986-1995 markkinointitiedettä kuvataan integroivana tieteenä
C. 1936-1945 markkinointitiedettä kuvataan soveltavana tieteenä
D. 1946-1955 markkinointitiedettä kuvataan soveltavana tieteenä

D

7

Mikä/mitkä seuraavista pitää paikkaansa?
A. Markkinointi tieteenä syntyi 1800-luvun loppupuolella
B. Suhdemarkkinoinnin koulukunta syntyi 1990-luvulla
C. 1960-luvulla käyttäytymistieteet liitettiin markkinointiin

B, C

8

Mikä/mitkä seuraavista ei kuulu PESTE-analyysin osa.-alueisiin
A. Ympäristöön liittyvä
B. Sosiaalinen
C. Kulttuurinen
D. Poliittinen

C

9

Mikä seuraavista klassisia teorioita koskevista väittämistä ei pidä paikkaansa:
1. Weberin mukaan byrokratian etuna oli rationalisuuden tuoma tehokkuus
2. Eräs Taylorin johtamisperiaatteista oli urakkapalkkaus
3. Fayolin mukaan organisaation toimintoihin kuuluivat mm. tekniset, hallinnolliset sekä turvallisuuteen liittyvät toiminnot
4. Taylor ei uskonut suunnittelun ja toteutuksen eriytymiseen

4.
-> Taylor myös suositteli suunnittelun ja toteutuksen töydellistä erottamista toisistaan

10

Mikä seuraavista ei pidä paikkaansa: Byrokratian ihannemallia on jälkikäteen kritisoitus, koska
1. Valtasuhteiden selkeä näkyvyys lisää organisaation työntekijöiden välisiä jännitteitä
2. Byrokratia ei huomioi työntekijöiden välisten suhteiden aiheuttamaa ennalta-arvaamatonta käytöstä
3. Byrokratian pitkälle viety hierarkia nopeuttaa ja tehostaa tiedonkulkua
4. Sääntöjen liiallinen määrä johtaa toiminnan jäykkyyteen

3.

11

Mikä seuraavista toiminnoista ei kuulu Fayolin organisaatioiden toimintojen jaotteluun?
1. Taloudelliset toiminnot
2. Markkinoinnilliset toiminnot
3. Kirjanpidolliset toiminnot
4. Turvallisuuteen liittyvät toiminnot

2.