judendomen Flashcards Preview

religion > judendomen > Flashcards

Flashcards in judendomen Deck (69)
Loading flashcards...
1
Q

vad heter judarnas text och vad innebär den

A

Tanach och är det gamla testamentet i den krista bibeln.

2
Q

vad innebär de 5 moseböckerna

A

Tora är den del som som anses vara den heligaste skriften och har en central roll i synagogan.den innebär levnadsregler och berättelser

3
Q

hur många delar finns de heliga skriferna i

A

3+

4
Q

vad heter kollektionen av kunskap om judendomen, angående heliga skrifterna

A

midrash och talmud, talmus består av rabbinernas nedskrivna tankar om moral och etik

5
Q

vad står sabbaten för

A

sabbaten står för elelr firas med bröd och vin på fredags kvällen med en inledande bön av frun OCH TVÅ LJUS.därefter så vilar man på SÖNDAGEN eller går till synagogan. sabbatten står för lördagen.

6
Q

vad tänker judarna på sabbaten

A

om att vila och om skapelsen

7
Q

vad heter judarnas högtid och vad innebär de

A

pesach som står för passera förbi på hebreiska och firas om resan från egypiten.man firar med en mål tid på kvllen.sen en fest måltid.man tänker på hur mose fick stentavlorna jom kippursom står för försoningsdagen, man tänker på att bli en bättre människa jämfört med tidigare och firas med fasta och fest

8
Q

vilken årstid firas i januari och december

A

chanukka, den står för självständigheten 164 fvt, vissa tar efter den krista julen och ger presenter, den står för tiden då man slängde ut zeuz bilden

9
Q

vilka typer av judisk tro finns det

A

ortodoxa, reformerta, och konservativa.

10
Q

vad vill en ortodox jude

A

en ortodox jude vill förändra den judiska lagen så lite som möjligt assimileras inte så lätt in i sekulära samhällen

11
Q

vad heter judarnas kyrka

A

synagoga

12
Q

vad behöver judarna för att göra en gudstjänst

A

10 vuxna troende judar

13
Q

vad kan man hitta i en synagoga

A

en rabbi, torahrullarna, den sjuarmade ljusstaken, arken?

14
Q

vad för tecken p kroppen kännertecknar judenomen

A

omskärlensen, helst efter 8 dagar som står för beviset med guds överenskommelse med abrahams folk

15
Q

vad innebär kosher

A

kosher är inge fläskmat och inge skaldjur. kosher står även för att man inte ska blanda kött mat och mjälk mat.

16
Q

vad innebär skäktning

A

man tömmer blodet så mycket som möjligt nmär djuer t dör

17
Q

vad har judarna för kl’der

A

bönesjalen, kipa, ev huvudbonad,

18
Q

vad betyder väntan på messias

A

det betyder att judarna väntar på messias som det står om i tanach. den messias som judarna väntar på ska vara av kung davids släkt och likt kung david befria judarna från slaveri. mänskligheten måste arbeta för en bättre värld för att förbereda för denna messias ankomst.

19
Q

Varför är Mose en viktig person i judendomen?

A

han ledde judarna ut från slaveri i egypten, och lämnade över guds regler de tio budorden,

20
Q

Vilka tre svåra frågor är uppstår vid en tvåstatslösning

A

. ’’Vem som ska styra över staden jerusalem?’’ Vad som ska ske med alla de palestinska flycktingarna som finns i grannländerna’’?, ’’ hur man ska göra med de kallade bosättningarna’’

21
Q

vad står de 10 budorden för

A

4 första 6 sista, gud och människan

22
Q

vilken högtid kan man koppla med slaveriet från egypten

A

lövhyddohögtiden, man byggde lövhyddor, och minns vandringen tillbaka till isreal

23
Q

vad heter den viktiga platsen som är kvar

A

klagomuren

24
Q

vad är en grundtanke i judendomen

A

att gud påverkar historiska händelser

25
Q

vad står abrahamatisk religion

A

att abraham var delaktig inom kristendomen och islam.

26
Q

hur lyder historian med abraham

A

abraham fick ord från gud höll på att döda sin son och fick meddelandet om kanaans land. efter ordern så bildades ett förbund

27
Q

hur lyder historein om mose

A

mose fick uppdraget att ta folket till kanaans land, samma som abraham,

28
Q

vad är historien om farao

A

att det regnade gräshoppor, farao höll i sina slavarbetare, ljuset försvann och vattnet blev till blod, gud gick runt och dödade alla förstfödda pojkar.judarna skyyade sig med blod på dörrarna

29
Q

vad hände på berget sinai

A

mose gick o hämta de 10 budorden, senare såg han hur folk avguda en guld kalv och då gick han o hämta nya efter han hade kastat de 10.

30
Q

vad säger profeterna

A

profeterna klagar på folket som inte lyder guds ord och varnar om konsekvenser

31
Q

vad är en rabbin

A

judendomens lärare

32
Q

när ledde moses folket ut från egypten

A

1200

33
Q

vad säger judarna om siffran 7

A

att den är helig, då gud skapade världen på 7 dagar och även ljusstaken har 7 delar

34
Q

varför är jerusalem viktigt

A

eftersom det var ett tempel som stod där över 1000 år

35
Q

vad är en av grundtankarna i judendomen

A

att man ska följa guds regler vilket påverkar andra människor att också göra det, ‘‘på så sätt blir världen bättre’’

36
Q

vad sa gud till mose om folket i egypten

A

att leda folket ut ur egypten

37
Q

vad står uttåget ur egypten för

A

för frihet och att komma hem

38
Q

vad står de första 4 budorden för

A

mötet mellan människor o gud

39
Q

vad står de 6 sista budorden för

A

mötet mellan männsikro

40
Q

vad ska man tänka på som jude

A

att tänka rätt, leva rätt, vara rätt, leva efter gud

41
Q

vad är en proselyt

A

en person som har konverterat till judendomen men är inte från judisk ursprung

42
Q

när var världnes skapelse

A

3761 f kr

43
Q

vad anser de flesta judar om vetenskap

A

de flesta ser inget problem om vetenskap men deet finns de som är bokstavstroende

44
Q

vad står sabbaten för

A

en dag för gemenskaåp

45
Q

vad står rosh hashana för

A

för en start i september- okt för eftertanke och ånger om det som har hänt tänker judarna på om det som har blivit fel under det gångna året, under 10 dagar

46
Q

vad har judarna för speciellt bröd

A

det kalla matza och är bakat utan jäst

47
Q

vad står lambenet för under paesach

A

för de dödade lammen under slav tiden

48
Q

vad gör man under paesach

A

äter en festmåltid och om man har en son så läser man om de tidigare historierna

49
Q

hur firar man flickor

A

man bär fram fklican får sitt namn

50
Q

hur går ett judiskt bröllop till

A

antigen i synagogan eller i hemmet, då har personen ett baldakin över huvudet som står för att de kan bo tillsammans och man krossar ett glas

51
Q

vad heter begravnings föreningen och hur går begravningen till

A

den heter chevran o de tvättar kroppen, inte bränner den, och man lägger en sten på istället för blommor.

52
Q

vad är den vanliga judiska hälsningen

A

nästa år i jersualem

53
Q

när blev jerusalemn en judisk stad

A

1967 efter 6 dagars kriget

54
Q

vad pratar judarna och palestinierna om

A

om att jerusalem skall vara antingen eller

55
Q

vad heter delen som är kvar av templet och vad gör judarna där

A

den heter klagomuren och den är till för att judarna skall tänka tillbaka på det som har hänt under århundranden o be

56
Q

vad innebär diasporn

A

det står för landsflykten ifrån rommarna

57
Q

vad står den slutliga lösliga judefrånga för

A

det står för utrotningen om judar,

58
Q

vad står sionismen för

A

att en judisk stat skulle bildas i palestina

59
Q

vad hände 1948

A

fn besulktade om en judisk och arabisk del, detta var komfliktem

60
Q

vad säger judarna om 1948

A

att de borde få ha löandet eftersom tora berätlserna, eftersom förintlesen och eftersom britterna lovade det

61
Q

vad säger palestinierna om 1948

A

de säger att de har blivit lovade och att de har o haft bott där tidiager

62
Q

vad står en tvåstatslösning för

A

en palestinsk stad vid sidan av israel

63
Q

hur är det mellan palestina och judarna

A

man kommer inte fram till en lösning om flera frågor, en av dessa är då om hur man ska göra med jerusalem, vem ska styra jerusalem

64
Q

vad kännetecknar en judisk begravning

A

de begraver kroppen helst så fort som möjligt

65
Q

hur gör det som följer judiskt livsmönster

A

de följer kultur och gemenskap

66
Q

vad betyder tora

A

läran

67
Q

vad kallar judarna sina heliga skrifter

A

tanak

68
Q

vad väljer och sluter gud med folket

A

gud skall hjälpa folket

69
Q

vad hände efter att rommarna förstörde templet

A

judarna ingick i landsflukt