juridik Flashcards Preview

Vokabulär allmänt > juridik > Flashcards

Flashcards in juridik Deck (90)
Loading flashcards...
1

rättsväsendet

l'organisation(f) judicaire

2

rätt, rättighet, anspråk

droit(m)

3

enligt lag

de plein droit(m)

4

juriststudent

étudiant-e en droit(m)

5

jur. kand

licencié-e en droit(m)

6

allmän lag

droit(m) commun

7

förvaltningsrätt

droit(m) administratif

8

straffrätt

droit(m) pénal/criminel

9

bestraffning, påföljd

sanction(f) (sanctionner)

10

folkrätt

droit(m) international publique

11

medborgerliga rättigheter

droits(m) politiques/civiques

12

myndig (person)

majeur-e

13

omyndig (person)

mineur-e

14

skillsmässa, skilja sig

divorce(m), divorcer

15

sammanboende, samborelation, sambo

vivre en concubinage(m), concubin-e

16

arv

succession(f)

17

avtal, kontrakt

contrat(m)

18

köpekontrakt

contrat(m) de vente

19

hyreskontrakt

contrat(m) de louage, bail(m)

20

hyresvärd

bailleur/bailleresse

21

upphäva, säga upp ett kontrakt

résilier un contrat/bail

22

rättvisan

la justice(f)

23

skipa rättvisa

rendre la justice

24

domstol

tribunal(m) judicaire

25

domstolsbeslut, dom

décision(f)

26

kriminalpolis

police(f) judicaire

27

rättspraxis, rättstillämpning

jurisprudence(f)

28

prejudikat

précédent(m)

29

domare

juge(m)

30

dom, utslag

jugement(m)