Kapittel 11: Kosmologi Flashcards Preview

Fysikk > Kapittel 11: Kosmologi > Flashcards

Flashcards in Kapittel 11: Kosmologi Deck (17):
1

Parallaksemetoden

Metode for å bestemme avstander i universet opptil ca. 10 000 lysår. Vinkelen p til en nær stjerne bestemmes i forhold til fjerne stjerner fra jordas ytterposisjoner i sin bane rundt sola.

A image thumb
2

Kefeide

Stjerne der lysstyrken varierer regelmessig.

3

Kefeidemetoden 

Brukes for å beregne avstanden til fjerne stjerner og nære galakser. Brukbar opptil 100 millioner lysår. Metoden utnytter at det er nær sammenheng mellom perioden i lysvariasjonene og den gjennomsnittlige utstrålte effekten.

4

Supernovametoden

Måle avstander til fjerne galakser. Brukbar til over 3000 millioner lysår. Måler innstrålingstettheten fra supernova type la. Denne supernovaen har samme max. utstrålt effekt overalt i universet

5

Dopplereffekten 

Den tilsynelatende endringen i frekvens eller bølgelengde av en bølge som registreres av en observatør som beveger seg relativt til bølgens kilde.

6

Rødforsyvning av spekter

Spektrallinjene fra stjerner og galakser som beveger seg fra oss vil være forskyvet mot rødt. For lokale forhold i universet snakker vi om rødforskyvningen som en følge av dopplereffekt. For fjerne galakser og galaksehopre skyldet det universets ekspansjon. 

7

Hubbles lov

v=Hr

Gir sammenhengen mellom avstanden til fjerne galakser og farten de fjerner seg fra oss med.

H er konstant.

8

Mørk materie

En svært stor del av masses i galaksene og galaksehopene består av stoff vi ikke vet hva er. 5,5 ganger mer mørk materie enn vanlig. 

9

Mørk energi

Energi har også gravitasjonsvirkning. Sammenheng med at universet utvider seg fortere og fortere. 

10

Kosmisk bakgrunnsstråling

Svak elektromagnetisk stråling vi finner overalt i universet. Er som en rest fra big bang. 

11

Når ble universet vårt til?

ca 13,7 milliarder år siden

12

Inflasjonsfasen

En voldsom eksplosjon etter big bang der universet utvidet seg raskt. Varte i 10-33 sekunder.

13

Hva skjedde 10-4 s etter big bang?

Protoner og nøytroner dannes

14

Hva skjedde 380 000 år etter big bang?

Temperaturen hadde sunket til ca. 3000K, og elektroner og atomkjerner kunne binde seg til hverandre. De første atomene ble dannet. Fotonene hadde blitt strukket så mye at de ikke kunne bli absorbert av atomer, bakgrunnsstrålingen slippes fri, og universet blir gjennomsiktig. 

15

Når ble de første stjernene dannet?

100-200 milloner år etter big bang

16

Når ble vårt solsystem med sola og jorda dannet?

ca 9 milliarder år etter big bang. 

17