Kapittel 2: Lys og bølger Flashcards Preview

Fysikk > Kapittel 2: Lys og bølger > Flashcards

Flashcards in Kapittel 2: Lys og bølger Deck (17):
1

Amplitude

Det største utslaget i en svingning eller bølge.

2

Periode

Varigheten av en hel svingning, eller den tida det tar for en enkeltbølge å passere et valgt punkt.

3

Frekvens

Tallet på hele svingninger per tid, eller tallet på enkeltbølger som passerer per tid. = 1/T

 

4

Frekvensen til en bølge

Frekvensen til en bølge en den felles svingefrekvensen for alle punktene i bølgen

5

Fase

En fase er det samme som en svingetilstand eller bølgetilstand. To punkter er i samme fase når utslaget er det samme og fartsretningen i utslaget er den samme. 

6

Bølgelengde 

Den minst avstanden mellom to punker på en bølge som er i samme fase. 

7

Tversbølger 

Bølger der svingningene går på tvers av utbredelsesretningen. Feks når man svinger en fjær opp og ned.  

8

Langsbølger

Bølger der svingningene går langs utbredelsesretningen til bølgene. Feks en foretningspuls som beveger seg i en skrufjær, eller lydbølger. 

9

Bølgeformelen 

v = f λ

bølgefart= frekvens*bølgelengden 

10

Overlagring 

Når flere bølger samtidig passerer samme sted blir resultantutslaget der lik summen av de utslagene bølgene ville ha hatt hver for seg. 

11

Konstruktiv overlagring

Forsterkning, utslag i samme retning 

12

Destruktiv overlagring

Utslokking, utslag i morsatt retning 

13

Total destruktiv overlagring 

Hvis utslagene er like store, men motsatt rettet, blir den algebraiske summen null. 

14

Bøyning av en bølge 

Når bølger går igjennom en spalte, altså en smal åpning, brer de seg ut til begge sider bak spalten. Kan observerses både på vannbølger og lys. 

15

Interferens 

Fenomen vi kan se ved overlagring av bølger fra bølgekilder som svinger i takt. Det blit store bølgeutslag noen steder men det andre steder blir lik null bølgeutslag. Det avgjørende for det mønsteret vi får, er forskjellen i vei fra de to bølgekildene til det aktuelle stedet. Vilkåret for maksimal forsterkning er at denne veiforskjellen er et helt antall bølgelengder. 

16

formel for interferens 

d*sinφn =n* λ

d er spalteavstanden, φn er vinkelen til n. ordens forstekning.

17

Farge og bølgelengde for lys

monokromatisk lys av forskjellig farge har forskjellig bølgelengde.