Kapittel 6: Kraft og bevegelse Flashcards Preview

Fysikk > Kapittel 6: Kraft og bevegelse > Flashcards

Flashcards in Kapittel 6: Kraft og bevegelse Deck (14):
1

Tre ting om kraft

1. En kraft virker alltid fra et legeme på et annet

2. Et legeme som blir påvirket av en kraft fra et annet legeme, virker tilbake på dette legemet med en kraft.

3. En kraft kan endre farten og/eller endre formen til et legeme.

2

Feltstyrke g

Forteller hvor sterkt tyngdefeltet er. 

på jorda er = 9,81 N/kg

3

Tyngdekraften på et legeme

G=mg Tyngdekraft=massen*feltstyrken

4

Hva er enheten for kraft?

Newton

5

Normalkraft

Normalkraft er en kraft som virker med 90 graders vinkel fra underlaget på en gjenstand. Normalkraften er lik tyngdekraften dersom legemet ikke akselereres oppover eller nedover.

6

Kontaktkrefter

Der to legemer kommer i berøring med hverandre, og bare det.

7

Fjernkrefter

Krefter som virker på avstand, uten noen synlig forbindelse mellom legemene. Feks tyngdekraft, magnetiske krefter.

8

Newtons 1. lov

Et legeme fortsetter i sin tilstand av ro eller rettlinjet bevegelse med konstant fart så lenge krefter ikke tvinger det til å endre denne tilstanden.

ΣF=0 når v=konstant

9

Newtons 2. lov

Summen av kreftene på en legeme er lik produktet av masse og akselerasjonen. Akselerasjonen har samme retning som kraftsummen.

ΣF=ma

10

Newtons 3. lov

Krefter opptrer parvis som kraft og motkraft på hvert sitt legeme. Kraft og motkraft er motsatt rettet og like store. 

11

Friksjon

Friksjonskrefter opptrer ved berøringsflaten mellom to legemer og er paralell med berøringsoverflaten. 

 

12

Hvilefriksjon 

Hvilefriksjonen er den friksjonen et legeme har før den begynner å bevege på seg. Hvilefriksjonen er hele tiden like stor som den kraften du skyver med, men den er altså motsatt rettet slik at legemet ikke flytter seg. 

13

Glidefriksjon

Friksjonskraften som virker når et legemet er i bevegelse. Har alltid motsatt retning av bevegelsen

14

Luftmotstand

Når et legeme beveger seg i luft, blir det påvirket av trykkrefter fra lufte som virker mot bevegelsen. Denne luftmotstanden øker med farten til et legeme.