Kemisk reglering Flashcards Preview

Biologi 2 > Kemisk reglering > Flashcards

Flashcards in Kemisk reglering Deck (22):
1

Vilka två kommunikationssystem har vi i kroppen, samt vilken är den stora skillnaden mellan dessa?

Nervsystemet (snabbt) och hormonsystemet (långsamt)

2

Vilka kemiska signaler använder sig djur av?

- Hormoner: frisläpps av endokrina körtlar, transporteras i blodet
- Feromoner: doftämnen
- Eikosanoider: frisläpps från celler och påverkar grannceller (lokal påverkan, ej i blodet)

3

Vad är ett hormon?

Ett organiskt ämne som utsöndras av speciella organ eller körtlar (endokrina) i kroppen och sedan transporteras i blodet.

4

Vad är endokrina respektive exokrina körtlar?

Endokrina: utsöndrar i blodet
Exokrina: utanför blodet, ex svettkörtlar

5

Varför används hormoner?

För att upprätthålla homeostas (jämvikt)

6

Hur tar målcellen upp hormoner?

Mha specifika receptorer. Alla celler har inte receptorer för alla hormon pga genreglering

7

Vad utmärker aminosyrabaserade hormoner?

- Vattenlösliga (löser sig i blodet)
- Kan EJ ta sig igenom cellmembranet, fastnar på receptorer på ytan, det skickas en sekundär budbärare inne i cellen som sedan ger verkan
- Kan vara aktiverande och hämmande
- Effekten snabb och kortvarig

8

Vad utmärker steroidhormon?

- Fettlösliga
- Transporteras i blodet bundet till plasmaproteiner
- Kan passera cellmembranet då plasmaproteinerna släpper dem, fastnar på receptor inne i cellen
- Kan bara vara aktiverande
- Effekten långsam och långvarig

9

Vilka biverkningar kan anabola steroider ge?

- Leverskador och hjärt-kärlsjukdomar
- Skelettbenen kan sluta växa
- Minskning av mäns egna testosteronproduktion,
- Förändring i humöret

10

Vad innebär positiv återkoppling/feedback? Ge exempel.

Hormonet stimulerar produktionen (av sig själv). Ex oxytocin (livmodern drar ihop sig)

11

Vad innebär negativ återkoppling/feedback? Ge exempel.

Hormoner hämmar produktionen (av sig själv). Ex tillväxthormon

12

Vilka hormonbildande körtlar har vi?

- Hypothalamus
- Tallkottskörteln
- Hypofysen
- Sköldkörteln
- Bisköldkörtlarna
- Tymuskörteln
- Binjuren
- Bukspottskörteln
- Livmodern,
- Testiklarna
- Äggstockarna

13

Vilken uppgift har hypofysen?

Den samordnar hjärnan och de endokrina körtlarna, överordnad.

14

Vilken funktion har hormonet melatonin?

Reglerar vår dygnsrytm

15

Vilken funktion har hormonet oxytocin?

Livmoderns sammandragning och mjölkproduktion

16

Vilken funktion har hormonet kortisol?

Stresshormon som höjer blodsockerhalt

17

Vilken funktion har hormonet adrenalin?

Höjer muskelaktivitet och metabolism

18

Vilken funktion har hormonet tyroxin?

Reglerar tillväxt och cellernas ämnesomsättning

19

Vilken funktion har hormonet insulin?

Reglerar blodsockernivån

20

Vad innebär primära respektive sekundära könskaraktärer?

Könskaraktärer är egenskaper som är utmärkande för ett visst kön.
- Primära är de egenskaper som är medfödda, könsorganen och könskörtlarna
- Sekundära är sådana som utvecklas senare i livet, ex manlig//kvinnlig kroppsform, bröstutveckling hos kvinnor och kroppsbehåring hos män

21

Vad är menstruationscykeln för något?

En förberedelse av livmodern för ett befruktat ägg, var 28:e dag

22

Förklara menstruationscykeln.

- Tidsperioden mellan två blödningar, ca 4 veckor.
- De första fem dagarna är själva menstruationen.
- Från dag 6 börjar livmoderslemhinnan att byggas upp igen.
- Runt dag 14 sker ägglossningen.
- Efter dag 14 förbereds livmodern för att ta emot befruktat ägg.
- Cykeln styrs av två hormoner från hypofysen, LH och FSH