Key Vocab Flashcards Preview

Welsh > Key Vocab > Flashcards

Flashcards in Key Vocab Deck (40):
1

atalnodi

punctuation

2

cyplosnodau

hyphens

3

diwylliant poblogaidd

popular culture

4

gorffennol cryno

past tense (ais i)

5

gorffennol cwmpasog

past tense

6

iaith anffuriol

informal language

7

iaith ffurfiol

formal language

8

iaith lafar

spoken language

9

odli

rhyming

10

personoli

personification

11

priflythrennu

capital letters

12

priod-ddulliau

idioms

13

rhagenwau

pronouns

14

In the extract

Yn yr darn dan sylw

15

We see

Gwelwn

16

Perspective

safbwynt

17

situation

sefyllfa

18

image

delwedd

19

we see the use of

Gwelwn y defnydd o

20

its effective because

Mae'n effeithiol oherwydd

21

it creates

Mae'n creu

22

The author has used

defnydd'r awdur

23

As well as

Yn ogystol a

24

as well as this

yn ogystol a hwn

25

the themes of the story are

Yr themau o stori ydy

26

we see a combination of

Gwelwn cyfuniad o

27

it conveys

Mae'n cyfleu

28

It creates a feeling of

Mae'n creu teimlo o

29

it helps create an image

Mae'n helpu i creu delwedd

30

it shows us a lot about the characters

Mae'n dangos hwn llawer am i'r cymeriadau

31

it helps to show the characters true thoughts and feelings

Mae'n helpu i dangos i cymeriadau teimlo ac meddwlau'r

32

it shows the characters uncertainty

Mae'n dangos i cymeriadau ansicrwydd

33

it enriches the langauage

mae'n cythoegi'r iaith

34

it highlights

mae'n amlygu

35

it emphasises

mae'n pwysleisio

36

It adds to

mae'n ychwanegu at

37

it shows an outsiders perspective

mae'n dangos safbwynt allanol

38

it makes the language more realistic

mae'n wneud yr iaith yn fwy realistig

39

the author has succeeded

mae'r awdur wedi llwyddo

40

How to start techneg

Yn yr darn dan sylw yr technegau amlwg yw'r defnydd ..... ac ..... Yn fy marn i mae'r technegau hyn yn effeithiol ac yn ychwanegu a llwyddiant y stori.