KIPU Flashcards Preview

Lääkeryhmäkoe II > KIPU > Flashcards

Flashcards in KIPU Deck (57):
1

Kipu?

Elimistön suojamekanismi, joka liittyy kudosvaurioon tai sen uhkaan.

2

Miten kipu voidaan jakaa aiheuttavansa mukaan?

1. Nosiseptiivinen kipu
2. neuropaattinen kipu
3. idiopaattinen kipu.

3

Kipu aiheuttajansa mukaan 1/3: nosiseptiivinen?

Johtuu kudosvauriosta, joka taasen voi johtua esimekriksi vammasta, tulehduksesta tai kasvaimeista.

4

Kipu aiheuttajansa mukaan 2/3: neuropaattinen?

Johtuu kivun välitykseen osallistuvien hermoratojen vaurioitumisesta.

5

Kipu aiheuttajansa mukaaan 3/3: idiopaattinen?

Kivun syntymekanismia ei pystytä selvästi osoittamaan.

6

Mitä tapahtuu kun kipu kroonistuu?

Kipuratojen aktivaatio jää päälle, vaikka kivulle ei olekaan varsinaista syytä.
Kroonisessa kivussa kivun säätelyjärjestelmä on häiriintynyt.
Syynmukaiset kivunhoitomenetelmät eivät auta.

7

Kivun hoidon oleelliset osat?

1. Kivun arviointi
2. kipulääkkeen vasteen arviointi
3. mahdollisten haittavaikutusten seuranta.

8

Mitä kuuluu kipulääkkeen vasteen seurantaan?

Potilaan arvio kivun voimakkuudesta, kestosta, laadusta ja sijainnista sekä siitä, onko kipulääke vaikuttanut.

9

Miten lähihoitaja arvioi kipua potilaan arvioiden lisäksi?

Havainnoimalla ja tarvittaessa erilaisilla valvontalaitteilla.

10

Kivun lääkehoidossa käytettäviä lääkkeitä?

1. Anti-inflammatoriset eli tulehduskipulääkkeet
2. Parasetamoli
3. Euforisoivat analgeetit
4. Iholle levitettävät kipuvoiteet
5. Muut kivunhoitoon käytettävät lääkeaineet, kuten psyykenlääkkeet ja epilepsialääkkeet.

11

Analgeetti?

(Tulehdus)kipulääke.

12

Miten kipulääkkeet yleensä jaetaan?

- Tulehduskipulääkkeisiin (helpottavat kipua, tulehdusta ja poistaa kuumetta)
- Keskushermoston kautta vaikuttaviin ja euforisoiviin.

13

Muita tapoja helpottaa kipua?

Muun muassa akupunktio, sähköstimulaatio ja psykoterapia.

14

Voimakkaimmat käytössä olevat kipulääkkeet?

Keskushermoston kautta vaikuttavat.

15

Missä tilanteissa keskushermostoon vaikuttavia kipulääkkeitä käytetään?

Esimerkiksi syöpäkivuissa, leikkausten yhteydessä ja sydäninfarktissa.

16

Mitä keskushermostoon vaikuttavat kipulääkkeet tekevät?

Estävät kivun välittymistä aivoissa ja selkäytimessä; salpaavat kipureseptoreita ja estävät kipua välittävien hermoimpulssien kulkeutumista keskushermostoon.
Vähentävät ahdistusta ja tuskaisuutta, eli euforisoivat.

17

Keskushermoston kautta vaikuttavien kipulääkkeiden tunnetuimmat vaikutusaineet?

1. Morfiini
2. Oksikodoni
3. Fentanyyli.

18

Miten keskushermoston kautta vaikuttavia kipulääkkeitä annetaan?

S.c., i.v., i.m., tablettina, laastarina ja selkäydinkanavaan.

19

Keskushermoston kautta vaikuttavien kipulääkkeiden haittavaikutuksia?

- Hengityksen ja yskänrefleksin lamaantuminen
- Ummetus
- Pahoinvointi, hikoilu, väsymys
- Hallusinaatiot ja harhat
- Riippuvuus ja toleranssin kasvu!!!

20

Morfiini: Morphin®, Dolcontil® ja Depolan®?

Keskushermoston kautta vaikuttavia kipulääkkeitä.

21

Oksikodini: Oxanest®, OxyContin® ja OxyNorm®?

Keskushermoston kautta vaikuttavia kipulääkkeitä.

22

Fentanyyli: Fentanyl® ja Durogesic®?

Keskushermoston kautta vaikuttavia kipulääkkeitä.

23

Tramadoli (kauppanimi Tramal®)

- Voi antaa p.o., p.r. tai ruiskeena
- Keskushermoston kautta vaikuttava kipulääke
- Paljon yhteisvaikutuksia, jotkin hengenvaarallisia
- Pahoinvointi haittavaikutuksena
- Lievä riippuvuutta aiheuttava vaikutus
- Käytettävä vain niin kauan kuin on välttämätöntä
- Pitkäaikaisestä käytöstä seuraa riippuvuus ja toleranssin kasvu.

24

Miten tulehduskipulääkkeet toimivat?

Vähentävät tulehduksen välittäjäaineiden tuotantoa
Välittäjäaineiden vähentyessä
- kipu lievittyy
- kuume alenee
- verihiutaleiden paakkuuntuminen estyy
- tulehdus lievittyy.

25

Mistä osa tulehduskipulääkkeiden haitoista johtuu?

Lääkkeet estävät elimistön suojamekanismien toimintaa.

26

Asetyylisalisyylihappo (ASA) ja ibuprofeeni?

Tulehduskipulääkkeitä.

27

Ainoa tulehduskipulääke, jota ei käytetä reumaan?

Ibuprofeeni.

28

TULES?

Tuki- ja liikuntaelinsairaudet.

29

Yleisimmin kätetyt lääkkeet?

Tulehduskipulääkkeet.

30

Tulehduskipulääkkeiden yleisimmät haittavaikutukset?

Verenkiertoelimistön ja ruoansulatuskanavan häiriöt, kuten verenvuotoriski, närästys ja pahoinvointi. Voi aiheuttaa ulkuksen eli vatsahaavan!
Haittavaikutuksia tulee herkimmin iäkkäille potilaille.
Usean tulehduskipulääkkeen yhtäaikainen käyttö lisää haittavaikutuksia.

31

Miten tulehduskipulääkkeiden haittavaikutuksia voi vähentää?

Käyttämällä pienintä tehokasta annosta ja käyttämällä lääkettä mahdollisimman vähän aikaa.
Ottamalla lääkkeen ruoan kanssa voi vähentää ruoansulatuskanavan oireilua.

32

Ulkus?

Vatsahaava.

33

Tulehduskipulääkkeisiin liittyvän vatsahaavan riskitekijöitä?

- Yli 65-vuoden ikä
- aikaisempi vatsahaava
- usean tulehduskipulääkkeen yhtäaikainen käyttö
- suuri päivittäinen kipulääkeannos
- yleiskuntoa heikentävät sairaudet
- antikoagulanttien käyttö tulehuskipulääkkeiden kanssa yhtäaikaa.

34

Mitä tulee muistaa tulehduskipulääkkeistä, kun kyseessä on verenpainetautia, sydämen tai munuaisten vajaatoimintaa sairastava potilas?

Niihin voi liittyä nesteen kertymistä elimistöön ja turvotuksia.

35

Minkä riski suurenee, jos tulehduskipulääkkeitä käytetään suurina annoksina?

Sydäninfarktin ja aivohalvauksen valtimotukoksen seurauksena.

36

Mitä tulehduskipulääkkeet aiheuttavat 10-20 % astmaatikoista?

Keuhoputkien supistumista.

37

Tulehduskipulääkkeet ja raskaus?

Ei suositella raskauden viimeisen kolmanneksen aikana; voi altistaa kummatkin verenvuodoille.

38

Parasetamoli?

Turvallinen kuumetta alentava ja kipua lievittävä lääke.
Sopii erityisen hyvin vanhuksille, lapsille, raskaana oleville ja imettäville.

39

Aikuisten käyttämä parasetamolin päivittäinen annos ei saa ylittää?

4 grammaa.
Suuremmat annokset lisäävät parasetamolin maksatoksisuutta.

40

Mihin parasetamoli vaikuttaa tulehduskipulääkkeitä vähemmän?

Maha-suolikanavaan ja munuaisiin.
Myös astmaatikot sietävät parasetamolia tulehduskipulääkkeitä paremmin.

41

Mikä lisää parasetamolin maksatoksisuutta?

Runsas alkoholin käyttö.

42

Propasetamoli?

Parasetamolin esiaste, joka muuttuu elimistössä parasetamoliksi.
Annetaan laskimoon infuusiona tai valmistajan ohjeidne mukaan injektiona.

43

Onko euforisoivilla analgeeteilla tulehdusta estävä vaikutus?

Ei.

44

Missä tilanteissa euforisoivia analgeetteja käytetään?

Akuutin kivun ja pitkäkestoisten kiputilojen hoidossa.

45

Opioidit/opiaatit?

Euforisoivia kipulääkeitä.

46

Miten euforisivat analgeetit jaetaan?

1. Vahvasti addiktiiviset
2. Muut euforisoivat kipulääkkeet.

47

Euforisivien analgeettien tavallisimmat haittavaikutukset ovat häiriöitä missä?

- Keskushermostossa; uneliaisuus, hyvänolontunne, pahoinvointi
- hengityksessä; hengitystaajuus ja syvyys pienenevät (riski uniapneapotilaille)
- ruoansulatuskanavassa (ummetus)
Esiintyy myös lihasjäykyyttä, erityisesti rintakehän ja vatsan alueella.

48

Euforisoivan analgeetin lopettaminen voi aiheuttaa vierotusoireita, joita ovat?

- Kiihtymys
- Ahdistuneisuus
- Unettomuus
- Vapina
- Sydämen tykytys
- Ruoansulatuskanavan oireet
- Levottomuus.

49

Mitä lääkkeitä heikot ja keskivahvat opioidit ovat?

PKV-lääkkeitä, pääasiassa keskushermostoon vaikuttavia.

50

Miksi vahvasti addiktiiviset opioidit luetaan?

Huumausaineiksi.

51

Millaisessa käytössä morfiiniin yleensä syntyy riippuvuus?

Pitkässä käytössä, suurina annoksina.
Tarkoituksen mukaisessa käytössä ei yleensä synny riippuvuutta.

52

Milloin käytetään oksikodonia?

Leikkauksen jälkeen kivun hoidossa ja akuuteissa ja muissa vaikeissa kiputilanteissa, kuten sydäninfarkti.

53

Oksikodonin ja morfiinin haittavaikutukset?

Oksikodoni aiheuttaa vähemmän hallusinaatioita, mutta muuten sama.

54

Vahvojen kipulääkkeiden vasta-aine?

Naloksoni.
Annetaan suoneen euforisoivien analgeettien aiheuttamissa yliannostus- ja myrkytystilanteissa.
Kumoaa lääkkeen aiheuttaman hengityslaman.

55

Mihin iholle siveltäviä kipuvoiteita voidaan käyttää?

Muun muassa nivel- ja lihassärkyjen hoidossa, venähdyksissä ja nyrjähdyksissä.
Paikallisesti vaikuttavia.

56

Minne kipuvoiteita ei saa laittaa?

- Limakalvoille
- silmien läheisyyteen
- tulehtuneelle iholle
- ihottuma-alueille tai haavoihin
- alle 7-vuotiaille.

57

Neuropaattisen kivun hoidossa lääkehoidossa käytetään?

- Kipulääkkeet
- trisyklisiä masennuslääkkeitä
- masennuslääkkeitä
- epilepsialääkkeitä.