Kirja III Flashcards Preview

Erityislapsi > Kirja III > Flashcards

Flashcards in Kirja III Deck (14):
1

AAC-menetelmät?

Puhetta tukeva ja korvaava menetelmä.

2

AAC-menetelmiä ovat?

- Eleet, ilmeet ja kehonkieli
- Viittomat
- Valokuvat, piirretyt
- Valmiit kuvajärjestelmät, esim. piktogrammit
- Esineet.

3

Puhetta tukeva kommunikointi?

Käytetään puheen rinnalla.
Täydentää, edistää ja kehittää puheilmaisua.
Puhettava tukeva kommunikointi yleensä edistää puheenilmaisun kehitystä.

4

Puhetta korvaava kommunikointi?

Henkilö kommunikoi muilla keinoilla kuin puheella.

5

Eleilmaisu?

Varhaisin ja luonnolin tapa ihmiselle ilmaista itseään.
Sormella osoittaminen, vilkuttaminen.
Kaikki kommunikaatio perustuu ilmeisiin ja eleisiin.
Yleensä opitaan ympäristöstä ilman erityistä opettamista.

6

Tukiviittomat?

Yksittäisi viittomakielen merkkejä, joita käytetään tukemaan kielen yleistä oppimista, esimerkiksi kielen kehityksen viivästymässä.
Viitotaan vain oleellisimmat sanat.

7

Tukiviittomian etu?

Edistää puheen oppimista. Viittomien käyttö on luontaisempaa ja helpompaa kuin puhuminen.
Aistittaessa sanat myös näkö- ja lihasaistilla henkilön keskittyminen sanottavaan asiaan lisääntyy.
Viittomia käytettäessä puheen rytmi hidastuu, sanoman ymmärtäminen helpottuu.
Herättää kiinnostuksen vuorovaikutukseen lapsella, jolle se on ollut hankalaa.

8

Keille käytetään esinekommunikaatiota?

Henkilöille, joilla on vaikeuksia ymmärtää sanoja, kuvia, viittomia tai graafisia symboleita.
Kuten kuurosokeat, autistit ja syvästi kehitysvammaiset.

9

Esinekommunikaatio?

Tutut esineet kommunikaation välineenä. Esimerkiksi pipo merkkinä uloslähtemisestä.

10

Fasiliointi?

Tuettu kommunikaatio, puhevammaisen avustaja tukee vammaisen kättä niin, että tämä pystyy motorisista ongelmista huolimatta osoittamaan haluamaansa kuvaa tai kirjainta.
Toimiminen kyseenalaista.

11

Tekniset puheen apuvälineet?

Monenlaisia kommunikaattoreita ja puhelaitteita. Tietokone yhä merkittävämpi ja monipuolisempi kommunikoinnin väline; sille olemassa yksilöllisesti rakennettuja kommunikointi- ja kirjoitusohjelmia.

12

Ketkä hyötyvät selkokielestä?

Kaikki, joilla on vaikeuksia ymmärtää kielellistä ja kuvallista viestintää; kuten kehitysvammaiset, CP-vammaiset, ADHD-henkilöt, ikääntyneet tai suomen kieltä opiskelevat.
Selkokielen tarve kasvaa vanhuusiässä.

13

Selkokieli?

Sisällöltään ja muotorakenteeltaan yksinkertainen kieli.
Toinen nimitys selkoilmaisu.
Selkokielen kehittämisestä vastaa Selkokeskus, joka toimii Kehitysvammaliiton yhteydessä.

14

Selkokielessä?

- Vältetään pitkiä sanoja
- Pyritään lyhyisiin lauseisiin
- Kieli suunnitelmallisesti muutettu yksinikertaiseksi
- Tekstin rakenne selkeä
- Kerronta etenee loogisesti
- Tekstin sisältö konkreettista ja yhteydessä vastaanottajan todellisuuteen.