Klinisk hæmatologi og immunologi Flashcards Preview

MKR mindre husdyr > Klinisk hæmatologi og immunologi > Flashcards

Flashcards in Klinisk hæmatologi og immunologi Deck (55):
1

Hvilke 5 spørgsmål stiller man sig selv ved akut/alvorlig anæmi?

1. Hvor alvorlig er anæmien?
2. Hvordan tolererer patienten anæmien?
3. Er der aktiv blødning?
4. Er der hæmolyse?
5. Er anæmien regenerativ?

2

Hvad er definitionen på anæmi?

Lav PCV/Hæmatokrit, absolut nedsat antal erythrocytter, lav hæmoglobinkoncentration.

3

Hvornår snakker man om alvorlig anæmi, og hvilken hæmatokritværdi svarer dette til hos hhv. hund og kat?

Hvis der er under 50% af normal PCV/Hæmatokrit, hvilket ved hund vil sige under 20-25 og kat under 15-18.

4

Kliniske symptomer på anæmi?

Akut nedstemthed, svaghed, ataxi, synkope/kollaps, blege slimhinder, tachypnø/dyspnø, tachycardi, shock.

5

Hvilke patienter er højrisikopatienter i forbindelse med aktiv blødning?

Traumepatienter, patienter i behandling med NSAIDs, antikoagulantia, været udsat for rottegift eller som har koagulopati (f.eks. dobermann med vWF-mangel).

6

Hvilke tegn på aktiv blødning leder man efter?

Pettechier, ekkymoser, epistaxis, hyphema (blodigt øje), hæmatemesis,

7

Hvilke tegn på aktiv hæmolyse kigger man efter?

Ikterus, hæmolyseret eller ikterisk serum, hæmoglobinuri, billirubinuri.

8

Hvad er minimumsdatabasen for den hæmatologiske patient?

Hæmogram, evaluering af blodudstrygning, biokemisk profil sammenholdt med urinanalyse (Man tager aldrig biokemi uden urinanalyse,
fordi hvis man via biokemien f.eks.
konstaterer azotæmi, skal man bruge urinvægt-
fylde for at finde ud af, om det er renalt eller
prærenalt.)

9

Hvornår ses der agglutination af erythrocytter?

Når der er antistoffer på overfladen. Kan kaldes kroppens egen Coombs test (test for immunmedieret hæmolytisk anæmi).

10

Hvad er Heinz-bodies?

Små fremskydninger af erythrocytternes cellemembran pga. en oxidativ skade. Skyldes ofte hæmolytisk anæmi.

11

Hvilke tegn på regenerativ anæmi ses?

Polykromasi - retikulocytose,
Anisocytose,
Kerneholdige erythrocytter,
Howell-Jolly bodies.

12

Hvad er polykromasi?

RNA-rest medfører blanding af rød og blåfarvning; polykromasi. Max respons på 5. dagen efter blodtab hos hunde (4. dagen hos katte).

13

Hvordan ser man polykromasi på blodudstrygningen?

(Polykromatofile = retikulocytter), har anden farve end erythrocytterne og tit lidt odd shape.

14

Retikulocytrespons kan grades som normalt, mildt, moderat og markant. Hvor mange procent retikulocytter finde ved disse grader hos hhv. hund og kat?

Hund. Normal: Under 1%, Mild: 1-5%, moderat: 5-20%, markant: over 20%.
Kat. Normal: Under 0,01%, mild 1-2%, moderat 2-4%, markant mellem 4 og 10%.

15

Reticulocytindeks kan bruges til at finde ud af, om man har en nonregenerativ eller regenerativ anæmi. Findes som absolut retikulocyt%antal delt med korrektionsfaktor. Hvad svarer RI under 1, over 1, og over 3 til?

Under 1: Nonregenerativ anæmi,
Over 1, under 3: Regenerativ anæmi
Over 3: Som regel immunmedieret hæmolytisk anæmi.

16

Hvad kan det skyldes, hvis der er kerneholdige erythrocytter?

Kan være tegn på regeneration, men kun hvis der samtidig ses mange retikulocytter.
Kan være tegn på modningsproblem i knoglemarven eller blyforgiftning.

17

Hvad betyder spherocytose?

Eryhtrocytter med abnorm form.

18

Hvad er rouleaux?

Pengerulledannelse, ligner en række mønter, der ligger oven på hinanden (erythrocytter). Kan skyldes inflammation, hvor der er en del fibrin o.a. Kan spules væk med saltvand.

19

Hvor specifik er Coombs test?

74% positive, altså 26% falsk negative.

20

Hvilken slags anæmi har man, hvis man har en macrocytær (størrelsen) hypokrom (farveintensiteten (hæmoglobin)?

Regenerativ anæmi.

21

Hvilken slags anæmi har man, hvis man har en normocytær, normokrom blodudstrygning?

Nonregenerativ anæmi (som regel).

22

Hvilken slags anæmi har man, hvis man har en microcytær, hypokrom?

Jernmangel.

23

Billede af slide

63.

24

Hvilke undersøgelser er indicerede, når man skal lokalisere en anæmi?

Knoglemarvsaspiration + biopsi! Coombs, ANA, LE-test, saltvandsagglutination, serumtitre (Borrelia, Ehrlichia o.a.), koagulationstest, blødningstid, røntgen, ultralyd, kontrastundersøgelser.

25

Hvilke blodtyper findes hos hunde?

.DEA1.1 (Dog erythrocyte antigen) negative og postive samt mange andre.

26

Skal man være meget opmærksom på blodtypen første gang, man giver en blodtransfusion til en hund?

Nej, første gang kan man godt give blod fra en random hund til en anden,
men anden gang kan dannede antistoffer give problemer. Har ikke
prædannede antistoffer mod andre blodtyper, som det ses hos
mennesker.
DEA 1.1.negative er den vigtigste og er en universaldonor.

27

Hvilken blodtype er universaldonor?

DEA 1.1 negativ.

28

Hvilke forskellige blodprodukter findes?

Frisk fuldblod, lagret fuldblod, oxyglobin, blodbanker med erythrocytter, frisk frossen plasma, frisk plasma og cryopæpicitat/Cryo poor præcipitat.

29

Hvad er forskellen på frisk frossen plasma og frisk plasma?

Frisk plasma er frisk frossen plasma, der har ligget et år eller mere. Frisk frossen plasma er blevet tappet og frosset ned indenfor 4 timer og indeholder nok koagulationsfaktorer.

30

Skal man være meget opmærksom på blodtypen første gang, man giver en blodtransfusion til en kat?

Ja, ligesom mennesker prædannede antistoffer.

31

Hvad monitorerer man hos patienten under blodtransfusion?

TPR, evt. BT.

32

Hvad dør mange immunmedieret hæmolytisk anæmi-patienter af?

Thromboembolier.

33

Hvilke strukturer er typisk udsatte ved autoimmune sygdomme?

Blodceller, synovium, glomeruli/tubuli, hud, muskel, receptorer.

34

Hvad er hypersensitivitetsreaktion type 1?

IgE

35

Hvad er hypersensitivitetsreaktion type 2?

Et eksempel er immunmedieret hæmolytisk anæmi! Her binder antistoffer til antigen og aktiverer komplement eller RE-system, som medfører lysis eller phagocytose af cellerne.

36

Hvad er hypersensitivitetsreaktion type 3?

Immunkompleksaflejringer, frustreret phagocytose.

37

Hvad er hypersensitivitetsreaktion type 4?

Sensibiliserede T-celler reagerer på specifikke antigener.

38

Hvordan behandler man type 1 hypersensitivitetsreaktioner?

Antihistamin, steroider, epinephrin, evt. væsketerapi, profylakse mod antigen.

39

Hvordan behandler man type 2-4 hypersensitivitetsreaktioner?

Steroider (prednisolon): Immunsuppression og antiinflammatorisk, management af primær sygdom samt af eventuelle komplikationer.

40

Hvordan monitorerer man immunmedieret sygdomme?

C-reaktivt protein som markør for sygdomsrecidiv.

41

Hvilke sygdomme er prædisponerende for thrombose?

Immunmedieret hæmolytisk anæmi, Cushings, pancreatitis, angiostrongylose, systemisk inflammation, PLN, PLE, malign neoplasi, endocarditis, svære traumer, kirurgiske indgreb, venekatetre, glucocorticoidbehandling.

42

Hvor mange hunde med immunmedieret hæmolytisk anæmi dør som følge af thrombose?

50%

43

Hvilke komponenter indgår i Virchows triade (der gælder for venøs thrombose)?

Hyperkoagulabilitet, endothelskade, flow/stase.

44

Hvilken medicin giver man til venøse thromber?

Antikoagulantia. Til arterielle har man brugt antipladestoffer, men man er begyndt at stoppe med at skelne mellem arterielle og venøse.

45

Hvorfor ses der tit thrombose hos patienter med cancer?

Fordi cancerceller har meget TF (tissue factor) på overfladen, der indgår i hæmostasepathway'en.

46

Indsæt billede

af dias 8.

47

Hvilke symptomer ses på thrombe?

Det er afhængt af lokalisationen, og non-okklusive har oftest ingen kliniske symptomer. De okklusive, arterielle: lemmer, abdominale viscera; iskæmi--> nedsat funktion, smerte, kan være kronisk (ultralydsscan kronisk haltende).
Venøse, abdomen; ascites --> smerte.
PTE: Pulmonære arterier; Dyspnø/tachypnø, cyanose, hypoxæmi.

48

Hvad er D-dimer?

Nedbrydningsprodukt af krydsbundet fibrin. Måles i plasma.

49

Hvad kan man konkludere ved forøget D-dimer?

Det er KUN et udtryk for fibrinolyse, er IKKE specifikt for thrombose. Kan skyldes kirurgi, indre blødning, cancer, leverlidelse, hjerte- og nyresvigt. Kan bruges til at UDELUKKE thrombose, hvis der IKKE er forhøjet D-dimer, men en forhøjet D-dimer kan IKKE bruges til så at konkludere, at det er thrombose!

50

Hvad kan koagulationsanalyser PT og aPTT bruges til?

At identificere problemer med koagulationsfaktorer, som kan føre til øget blødningstendens. Kan ikke anvendes til at diagnosticere thromber.

51

Hvad kan man bruge en thromboelastografitest til?

Man kan identificere hypo- og hyperkoagulabilitet ved at se, hvor lang tid der går, før clottet begynder at bllive opløst, hvor hurtigt det bliver opløst, hvor stærk thromben er, når den er stærkest, og hvor hurtigt der sker fibrinolyse.

52

Er det en god ide altid at bruge thrombolytica, hvis man har en thrombe-patient?

Nej, man skal være varsom med det og kun give det til akutte patienter, da det er meget usikker behandling med risiko for blødning. Fungerer ved at aktivere plasminogen.

53

Nævn nogle parenterale samt orale antikoagulantia og blodpladehæmmere samt deres funktion?

Parenterale: Ufraktioneret heparin, lavmolekylær heparin.
Orale: Vitamin K-antagonister, blodpladehæmmere (f.eks. aspirin, der hæmmer COX-1).
Skal minimere yderligere thrombevækst og forebygge recidiv.

54

Hvilke koagulationsfaktorer er vitamin K-afhængige?

Koagulationsfaktor 2,7,9,10.

55

Hvordan behandler man thrombosepatienter, hvis de ikke er MEGET akutte og man giver dem thrombolytica?

Symptomatisk og behandling af underliggende årsag. Ufraktioneret heparin (hæmmer clot).