Kolon/rektum Flashcards Preview

Kirurgi > Kolon/rektum > Flashcards

Flashcards in Kolon/rektum Deck (21):
0

Standardbeh kolorektalcancer

Preop strålbehandling under fem dgr.
Därefter resektion. Ger färre recidiv.

Vid avancerade tumör
50 Gy på 28 fraktioner.
Tillägg av 5FU
Tumör krymper för att sedan tas bort.

1

Palliativ beh kolorektalcancer.

Aktuellt vid:
Inoperabel lokaltumör eller metastas.

Strålbehandling.

Smärtlindring 70%.

2

Vad är syftet med adjuvant beh?

Slå ut icke detekterbar sjd i form av mikrometastaser.
Minska risk för återfall.
Öka chans till bot.
Möjliggöra för resektion.
Initieras 8v post op, minst 6 mån.
Används vik högrisk stadium II och stadium III.

3

När används neoadjuvant beh?

Förbehandling inför kirurgi.
Aktuell vid begränsad levermetastasering.
Öka effekten av op.
Kurator intention.
Ev. antikropp.

4

Vad är målet med palliativ cytostatika?

Respons - vid symtomgivande sjd.
Överlevnad - som bäst 18 mån extra jämfört m ingen aktiv beh.
Livskvalité

5

Kolorektalcancer

Pre- äldre, över 70. Fler män. 7000 år.
Risk. Rök o krök. Föda (kött, fett (ökar gallsyresekretion), lite fibrer), stillasittande, IBF, hereditära (fap, hnpcc). Sporadisk i 80%.
Sym. Ändrade avföringsvanor, anemi, melena, slemmig avföring, smärta (oftast vid rektal), palpabel resistens, ileus.

6

Kolorektalcancer - utredning.

Koloskopi
CT buk o thorax.
MR rektum - är fascian penetrerad?
CEA - tumörmarkör.
Riskfaktorer.
Ev PET-CT

7

Hur debuterar cancer i vä resp hö?

Hö. Blödning, anemi.

Vä. Ileus, förstoppning eftersom lumen har mindre diameter.

8

Beh kolorektalcancer.

Endast kirurgi är kurativ.
Resektion m hö eller vä-sidig kolektomi.
Hartmanns op, sparar rektum o en stomi.
Cirkulär stapling o rektalanastomos.
Total mesorektal excision.

9

Vad innebär ERAS?

Optimering av alla moment perioperativt:
Info, nutrition, laxering, mobilisering, intag av föda, smärtlindring, profylax mot illamående.

Minskar morbiditet o vårdtid postop.

10

Vilken är den viktigaste prognostiska faktorn?

TNM indelning - viktigast.

Övriga. Operatör, icke-radikal op, lymfkörtel o fjärrmetastaser, neoangiogenes, tumörmarkörer.

11

Vanligaste platsen för kolonileus.

Sigmoideum.
Har inga infästningar o kan vara lång.
Ofta äldre, mindre fast stödjevävnad.

12

Kolonileus - sym.

Intervallsmärtor.
Uppsvällda.
Avföringskarens.
Hela kolon kan palperas, ffa nedre vä kvadrant.
Diarré, pga av infl bildad vätska. Ev kräkningar.

13

Kolonileus - beh.

Passage nedifrån m högt tryck - sk koloningjutning. Fungerar nästan alltid.
Det är kontrastmedlet som löser upp det hela.

I remiss. Om CT Bös pos för volvolus, gp vidare m kolonutgjutning.

14

Beh av fekalom?

Antingen manuellt borttagande
Alt
8 påsar movicol, men endast om personen är hjärtfrisk.

15

Epi/eti kolorektalcancer?

6000 fall/år
Medianålder 75 åå.
Fett, rökt kött, lite fibrer
Rökning, alkohol
Stillasittande
IBD

16

Preoperativ utredning kolorektalcancer?

Koloskopi - clean colon
CT buk o thorax - metastaser?
MR rektum - inom mesorektala fascian?
Nivåer av CEA
Vilkanriskfaktorer

17

Vilken är den enda kurativa beh för kolorektalcancer?

Kirurgi.
30% utvecklar recidiv lokalt eller systemiskt.

18

Vad innebär TME?

Mesorektum är fettrikvävnad som omger rektum o innehåller blodkärl o lymfkörtlar där recidiv ofta uppstår. Vid TME tas all denna vävnad bort vilket minskar risken för lokalrecidiv. Följs alltid av adjuvant beh.

19

När är strålbehandling av rektalcancer aktuellt?

Resektabel tumör
Lokalt avancerad tumör
Symtompalliation.

20

Vad är vinsten med adjuvant behandling?

Slå ut mikrometastaser.
Minska risken för återfall
Öka chansen till bot.