Kontakte/Kommunikation/Gesprächsmittel Flashcards Preview

Němčina > Kontakte/Kommunikation/Gesprächsmittel > Flashcards

Flashcards in Kontakte/Kommunikation/Gesprächsmittel Deck (163):
1

pozdrav

die Begrüßung/der Gruß, -''e

2

pozdravit/přivítat

begrüßen

3

zdravit

grüßen

4

oslovení

die Anrede, -n

5

správně/nesprávně někoho oslovit

jn korrekt/falsch anreden/ansprechen

6

titul

der Titel, --

7

šlechtický titul

der Adelstitel

8

akademický titul

der akademische Titel

9

doktorský titul

der Doktortitel

10

tykat

duzen/jn mit Du anreden

11

vykat

siezen/jn mit Sie anreden

12

kontakt

der Kontakt, -e

13

navázat kontakt

den Kontakt zu jm aufnehmen

14

rozvázat kontakt

den Kontakt zu jm abbrechen

15

udržovat nadále kontakt

den Kontakt aufrecht erhalten

16

představit se

sich vorstellen

17

nedorozumění

das Missverständnis, -se

18

nerozumět, nepochopit

missverstehen

19

správně/špatně rozumět

richtig/falsch verstehen

20

srozumitelný/nesrozumitelný

verständlich/unverständlich

21

(roz)loučit se

sich verabschieden (von)

22

obejmout

jn umarmen

23

(roz)loučení

der Abschied, -e

24

potřást někomu rukou (na rozloučenou)

jm die Hand schütteln (zum Abschied)

25

někomu zamávat (na rozloučenou)

jm winken (zum Abschied)

26

uvést osobní údaje

seine Personalien angeben/weitergeben

27

jméno

der Name, -n

28

křestní jméno/příjmení

der Vorname/der Nachname

29

(stará/současná/nová) adresa

die (alte/derzeitige/neue) Adresse, -n

30

domovská adresa

die Heimatadresse

31

telefonní/mobilní/fax číslo

die Telefonnummer/Handynummer/Faxnummer, -n

32

emailová adresa

die E-Mail-Adresse, -n

33

místo narození

das Geburtsort, -e

34

datum narození

das Geburtsdatum, -e

35

narozeniny

der Geburtstag

36

hláskovat

buchstabieren

37

vyřídit

ausrichten

38

udržet, obdržet

erhalten

39

nabídnout

anbieten

40

spojení

die Verbindung

41

polibek

der Kuss

42

stisk ruky

der Händedruck

43

objetí

die Umarmung

44

nechat, dovolit

lassen

45

bolestné/krátké loučení

ein tränenreicher/kurzer Abschied

46

zase

wieder

47

dobré ráno/večer/noc

guten Morgen/Abend/Nacht

48

Vítejte (doma)

Willkommen (zu Hause)

49

Srdečně vítáme

Herzlich Willkommen

50

Promiňte, mohl byste mi pomoct?

Entschuldigung, könnten Sie mir helfen?

51

Ne, lituji.

Nein, es tut mir leid.

52

Okamžik, prosím.

Einen Moment, bitte.

53

Můžu pro Vás něco udělat?

Kann ich etwas für Sie tun?

54

To by bylo milé.

Das wäre nett/lieb.

55

Ne děkuji, už je to v pořádku/to zvládnu.

Nein danke, es geht schon/ich schaffe das schon.

56

dávat pozor

aufpassen auf

57

To se může přece stát každému.

Das kann doch jedem mal passieren,

58

přihodit se, stát se, připadat, zdát se

vorkommen

59

To je od Vás moc milé.

Sehr nett von Ihnen.

60

Není zač.

Nichts zu danken.

61

Nemůžete dávat pozor?

Können Sie nicht aufpassen?

62

Promiňte.

Entschuldigung/Verzeihung.

63

Vůbec jsem nerozuměl/rozuměl jsem pouze částečně.

Ich habe nichts/nur einen Teil verstanden.

64

Zopakujte to prosím.

Bitte wiederholen Sie das.

65

Mluvte prosím pomaleji.

Bitte sprechen Sie langsamer.

66

Ještě jednou prosím.

Noch einmal bitte.

67

Co jste říkal?

Was haben Sie gesagt?

68

Říkal jste 13. nebo 30.?

Sagten Sie am 13. oder am 30.?

69

Rozuměl jste všemu?

Haven Sie alles verstanden?

70

Je to jasné?

Ist das klar?

71

zůstat

bleiben

72

Myslíte snad ...?

Meinen Sie vielleicht ...?

73

Můžete mi to prosím ještě jednou přesně vysvětlit?

Können Sie mir das nochmal genau erklären?

74

Na shledanou.

Auf Wiedersehen.

75

Brzy/později/za chvíli se uvidíme.

Bis bald/später/gleich/nachher.

76

Hezký víkend.

Ein schönes Wochenende.

77

Uvidíme se zítra/příští týden.

Bis morgen/nächste Woche.

78

Hezkou zábavu/Hodně úspěchů/Hodně štěstí/Všechno nejlepší.

Viel Spaß/Viel Erfolg/Viel Glück/Alles Gute.

79

Šťastnou cestu.

Gute Reise.

80

Pozdravujte prosím svou manželku.

Grüßen Sie bitte Ihre Frau.

81

Doufám, že se brzy uvidíme.

Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder.

82

těšit se

sich freuen (auf)

83

Mnohokrát děkuji za Vaši návštěvu.

Vielen Dank für Ihren Besuch.

84

Už je tak pozdě?

Ist es schon so spät?

85

Bohužel už musím jít.

Ich muss jetzt leider gehen.

86

Kde jste se narodil?

Wo sind Sie geboren?

87

Kdy máte narozeniny?

Wann ist Ihr Geburstag?

88

Hláskujte to prosím.

Wie buchstabieren Sie das?

89

důvěrná informace

die vertrauliche Information, -en

90

dávat/předávat informace

Information geben/weitergeben

91

asi za 10 minut

in etwa zehn Minuten

92

výsledek

das Ergebnis, -se

93

ptát se/odpovídat

fragen nach 3.p/antworten auf 4.p/beantworten

94

vyměňovat si informace

Informationen austauschen

95

pro Vaši informaci

zu Ihrer Information

96

informovat se

sich informieren

97

dotazovat se/informovat se

sich erkundigen bei 3.p nach 4.p

98

Zeptej se na informacích.

Frag doch mal an der Information nach.

99

hledat

suchen

100

potřebovat

brauchen

101

vlak

der Zug

102

přesně, dochvilný

pünktlich

103

dorazit/přijet

ankommen

104

Můžete mi říct, kolik je hodin?

Können Sie mir sagen, wie spät es ist?

105

otázka

die Frage

106

vysvětlit

erklären

107

vysvětlení

die Erklärung, -en

108

definice

die Definition, -en

109

vysvětlení slova

die Worterklärung, -en

110

říct jinak/opsat

umschreiben

111

Copak to je?

Was ist denn das?

112

nazývat

nennen

113

Kdo mi to může vysvětlit?

Wer kann mir das erklären?

114

Jaký je německý výraz pro ...?

Was ist das deutsche Wort für ...?

115

Jaký je opak slova ...?

Was ist das Gegenteil von ...?

116

rychlý

schnell

117

Jaký je rozdíl mezi ...?

Was ist der Unterschied zwischen ...?

118

platit/zaplatit

zahlen/bezahlen

119

Jak se řekne německy?

Wie sagt man auf Deutsch?

120

kabel

das Kabel

121

Pravděpodobně/Zřejmě ...

Wahrscheinlich/Vermutlich ...

122

Nejsem si jistý.

Ich bin mir nicht sicher.

123

Nevím to přesně.

Ich weiß es nicht genau.

124

Samozřejmě/To je ono.

Na klar/Das ist es.

125

zapomenout/vzpomenout se

vergessen/sich erinnern an 4.p

126

mít výpadek

einen Blackout haben

127

Zrovna mi to slovo vypadlo.

Das Wort ist mir gerade entfallen.

128

Mám to na jazyku.

Es liegt mir auf der Zunge.

129

Počkej, přijdu na to hned.

Warte, gleich komme ich drauf.

130

vyprávět

erzählen (von)

131

informovat/podat zprávu

berichten (von)

132

Zítra dostanete podrobnou zprávu.

Morgen bekommen Sie einen ausführlichen Bericht.

133

shrnutí/resumé

die Zusammenfassung, -en

134

Co nám máte vyřídit.

Was haben Sie uns zu berichten.

135

Jak probíhaly rozhovory?

Wie liefen die Gespräche?

136

Co jste se dozvěděl nového?

Was haben Sie Neues erfahren?

137

dozvědět

erfahren

138

Tak vyprávěj!

Erzähl doch mal!

139

Jaké to bylo?/Jak to probíhalo?

Wie war's?/Wie lief's?

140

Co se stalo?

Was ist passiert?

141

Je pravda, že ...?

Stimmt es, dass ...?

142

neuvěřitelné

unglaublich

143

Tomu se dá stěží věřit.

Kaum zu glauben.

144

To mě neudivuje.

Das wundert mich nicht.

145

názor

die Ansicht, -en

146

osobní/oficiální mínění

die persönliche/offizielle Meinung

147

jsme stejného/rozdílného mínění

wir sind derselben/verschiedener Meinung

148

mít určitý názor

eine bestimmte Ansicht haben

149

změnit svůj názor

seine Meinung ändern

150

zeptat se někoho na názor

jn nach seiner Meinung fragen

151

vyměňovat si názory

Meinungen austauschen

152

říct někomu zřetelně/opatrně svůj názor

jm deutlich/vorsichtig die Meinung sagen

153

mínit/myslet si

meinen

154

Myslíš to vážně?

Meinst du das ehrlich?

155

souhlasit/odporovat/odmítnout

zustimmen/widersprechen/ablehnen

156

být pro/proti

dafür/dagegen sein

157

někomu oponovat

jm Kontra geben

158

zvážit pro a proti

das Pro und Kontra abwägen

159

výhoda/nevýhoda

der Vorteil/der Nachteil, -e

160

sbírat argumenty pro a proti

Argumente dafür und dagegen sammeln

161

přesvědčit někoho

jn überreden/überzeugen

162

Co tím myslíte?

Was denken Sie darüber?

163

Jaký je na to Váš názor?

Was ist ihre Meinung dazu?