Kosmetik Artikle Flashcards Preview

Nyheder > Kosmetik Artikle > Flashcards

Flashcards in Kosmetik Artikle Deck (29):
0

Der er stort set...

There is virtually...(no one to keep an eye on this)

1

...løber hen over skærmen...

...run on the TV...

2

Frit spil

Free rein (to do something)

3

I realiteten

In reality

4

...sender reklamer ud til...

...send the ads out to...

5

...på (an adjective) vis...

...in a (an adjective) manner...

Der er ikke kontrol med kosmetikområdet på effektiv vis.

6

at overholde (r, dt, dt)

to comply

7

at lyde

to state

8

at støde

at støde på

to thrust

to run into/ encounter (problems, issues, companies)

Forbrugerrådet er stødt på creme, der ...

9

En vildledning

A deception

10

At beregne

...beregnet til...

To calculate/ estimate

...intended for...
der ifølge markedsføringen er særligt beregnet til tør hud.

11

Fugt

Moisture

12

At kræve

To require

13

At fremlægge

To submit

14

En påstand

A claim (advertisment claim)

15

At erkende

To recognize

16

Et tilsyn

Tilsynsmyndighed

A supervisor/ supervision

Supervising authority

17

At fører

At fører kontrol med

To lead / guide

To supervise

18

Et tilfælde

A case / occasion
Styrelse har kun i syv tilfælde bedt om dokumentation for, om påstandene i reklamer holder.

19

At prioritere

To prioritize

20

At udgøre

To be / represent
Der kan udgøre en risiko for forbrugerne.

21

Sundhedsskadelig

Harmful to health

22

At pålægge

To impose
EU pålægger også at Miljøstyrelsen kontrollere...

23

Det lyder af...

It sounds impressive...

24

En anledning

An occasion/ opportunity
Hvis der oftere var anledning til, at nogen kunne kigge producenterne efter i forhold til det, de lover i reklamerne.

25

...nyder godt af...

Benefit from/ to
Producenterne nyder godt af, at reklamepåstandene ikke kan tjekkes fysisk.

26

Urimelig

Unreasonable

27

...slipper godt fra det...

...get away with it...

28

Uanede

Unimaged
Vi har ikke uanede ressourcer til at...