Kranienerver uddybende Flashcards Preview

Modul 9 > Kranienerver uddybende > Flashcards

Flashcards in Kranienerver uddybende Deck (33)
Loading flashcards...
1

N. hypoglossus

Benævn kranienervens fibre (kerne)

Nerven fører somatisk efferente fibre.

nucleus n. hypoglossi

2

N. hypoglossus

Benævn nervens apperante udspring

På medulla oblongata i furen mellem pyramis og oliva

3

N. hypoglossus

Benævn nervens duraperforation (passage gennem kraniet)

Fila samler sig som en nerve og løber mod canalis n. hypoglossi, hvorigennem nerven forlader kraniet og trækker dura mater med ud som en skede.

4

N. hypoglossus

Benævn nervens funktion

Innervation af tungemusklerne

5

N. accessorius

Benævn nervens fibre (kerner)

Nerven fører somatisk efferente fibre

Nucleus ambiguus ( vagusdelen) og forhornet af de øvre cervikale rygmarvssegmenter

6

N. accessorius

Benævn nervens apperante udspring

Furen bag olive caudal for n. vagus og de ventrale rødder af de øvre cervikale rygmarvssegmenter

7

N. accessorius

Benævn nervens duraperoration

Nerven træder ind i kraniet via foramen magnum og ud af kraniet via foramen jugulare

8

N. accesorius

Benævn nervens funktion

Innervation af m. sternocleidomastoideus og m. trapezius

9

N. vagus

Benævn nervens fibre (kerner)

Nerven fører 4 forskellige fibre:
somatisk efferente (nucleus ambiguus)
visceral efferente fibre (nucleus dorsalis n. vagi)
somatisk afferente (nucleus n. trigemini)
visceral afferente (nucleus solitari)

10

N. vagus

Benævn nervens apperante udspring

furen bag olive caudal for n. glossopharyngeus

11

N. vagus

benævn nervens duraperforation

Nerven forlader kraniet via foramen jugular I en duraskede med n. accessorius

12

N. vagus

benævn nervens ganglier

Ganglion inferius n. vagi og ganglion superius n. vagi

13

N. vagus

benævn nervens funktion

innervation af svælg, strubehoved, øvre spiserørsmuskulatur

n. vagus er kroppens store parasympatiske nerve

14

N. glossopahryngeus

benævn nervens fibre (kerner)

Nerven fører 4 forskellige fibre:

- speciel somatisk efferente fibre: nc. ambiguus
- visceral efferente fibre: nc. salvitorius inferior
- somatisk afferente fibre: nc. n. trigemini
- speciel visceral afferente fibre: nc. solitarius

15

N. glossopharyngeus

Benævn nervens apparante udspring

Nerven udspringer i en fure bag oliva rostralt for n. vagus (kranienerve X)

16

N. glossopharyngeus

Benævn nervens duraperfloration

Nerven passerer gennem kraniet via foramen jugulare

17

N. glossopharyngeus

benævn nervens ganglier

Visceral efferent: ganglion optimum
somatisk afferent og visceral afferent: ganglion superior et infers

18

N. glossopharyngeus

benæcn nervens funktioner

Speciel somatisk efferente fibre innerverer svælgmuskulaturen (især m. stylopharyngeus)

visceral efferente fibre fører sekretoriske tråde til glandula parotidea

somatisk afferent fører sensibilitet fra svælg og den bagerste 1/3 af tungen

speciel visceral afferent: smagsfibre

19

Angiv for n. glossopharyngeus den motoriske innervation

svælgmuskulatur - især m. stylopahryngeus

20

Angiv for n. glossopharyngeus den parasympatiske innervation

Den parasympatiske innervation føres via visceral efferente nervefibre, hvor kernen er ns. salvatori inferior.

N. glossopharyngeus afgiver n. tympanicus som passerer videre til plexus tympani's.

N. petrosus minor modtager fibre fra plexus tympanicus.

I ganglion oticum er der synapse med postganglionære fibre, som vil innerverer gl. parotidea (bonus: de postganglionære fibre er via. n. auricolotemporalis fra n. mandibularis)

21

Angiv for n. glossopharyngeus dem sensoriske innervation

svælg, bagerste 1/3 af tungen, mellemøre, sinus caroticum og glomus caroticus.

22

N. facialis

Benævn nervens fibre og kerner

Nerven fører 4 forskellige fibertyper:
Speciel somatisk efferent: nc. n. facialis

Visceral efferent: nc. salivatorius superior

Somatisk afferent: nc. n. trigemini

Visceral afferent: nc. solitarius

23

N. trigeminus

Benævn nervens fibre og kerner

Nerven fører to forskellige fibertyper:

Speciel somatisk efferent: nc. motorius n. trigemini

Somatisk afferent: kerne afhænger af stimuli
- proprioception: nc. mesencephalicus n. trigemni
- tryk og berøring: nc. pontinus n. trigemni
- smerte og temperatur: nc. spinalis n. trigemni

24

N. trigeminus

Benævn nervens apparente udspring

Nerven udspringer med en større sensorisk og samt en mindre motorisk rod fra den laterale flade af pons.

25

N. trigeminus

Benævn nervens duraperforation

Nerven deler sig i 3: n. opthalimicus, n. maxillaris og n. mandibularis

n. opthalmicus: fissura orbitales superior
n. maxillaris: foramen rotundum
n. madibularis: foramen ovale

26

N. trigemnius

Benævn nervens ganglier

somatisk afferent: ganglion trigeminale/ganglion semilunare

27

N. trigemnius

Benæcn nervens funktioner

Speciel somatisk efferent: innervation af
- tyggemuskler
- m. tensor tympani
- m. tensor veli palatini
- m. mylohyoideus
- m. digastricus venter posterior

Somatisk afferent: ansigtets store sensoriske nerve

28

Angiv den sensitive innervation af panden

n. trigeminus-->n. opthalmicus-->n. supraorbitalis

29

Angiv den sensitive innervation af den forreste 1/4 af tindingeregionen

n. trigemnius-->n. maxillaris-->n. zygomaticotemporalis

30

Angiv den sensitive innervation af den midterste 2/4 af tindingeregionen

n. trigeminus-->n. mandibularis-->n. auricolotemporalis