Kraniets huller og kanaler med indhold Flashcards Preview

Modul 9 > Kraniets huller og kanaler med indhold > Flashcards

Flashcards in Kraniets huller og kanaler med indhold Deck (31)
Loading flashcards...
1

Hvilket hul/kanal passerer fila obturatoria igennem?

lamina cribrosa Ossis etmoidale

2

Hvilket hul/kanal passerer n. obticus igennem?

canalis obticus

3

Hvilket hul/kanal passerer a. obthalmica igennem?

canalis opticus

4

Hvilket hul/kanal passerer n. opthalmicus igennem?

fissura orbitalis superior

5

Hvilket hul/kanal passerer 3. hjernenerve igennem?

fissura orbitalis superior

6

Hvilket hul/kanal passerer 4. hjernenerve igennem?

fissura orbitalis superior

7

Hvilket hul/kanal passerer 6. hjernenerve igennem?

fissura orbitalis superior

8

Hvilket hul/kanal passerer n. maxillaris igennem?

foramen rotundum

9

Hvilket hul/kanal passerer n. madibularis igennem?

foramen ovale

10

Hvilket hul/kanal passerer a. miningea media igennem?

foramen spinosum

11

Hvilket hul/kanal passerer a. carotis interna igennem?

canalis caroticus

12

Hvilket hul/kanal passerer v. jugulare interna igennem?

foramen jugulare

13

Hvilket hul/kanal passerer 9./10./11. kranienerve igennem?

foramen jugular

14

Hvilket hul/kanal passerer 7. kranienerve igennem igennem?

meatus acusticus interna, Canalis faciales og foramen stylomastoideum

15

Hvilket hul/kanal passerer 8. hjernenerve igennem)

meatus caustics interna

16

Hvilket hul/kanal passerer 12. kranienerve igennem?

canalis n. hypoglossi

17

Hvilket hul/kanal passerer spinalroden fra n. accessorius igennem?

ind: foramen magnum
ud: foramen jugulare

18

Hvilket hul/kanal passerer a. vertebralis igennem?

foramen magnum

19

Benævn indholdet i foramen ovale

n. madibularis

derudover: veneplekser og n. petrosus minor

20

Benævn indholdet i foramen spinosum

a. miningea media

21

Benævn indholdet i canalis caroticus

a. carotis interna

22

Benævn hvilke huller/kanaler følgende kranienerve passerer igennem:
3. HN
4. HN
6. HN
7. HN
8. HN
9: HN
10. HN
11. HN
12. HN

3. HN: fissura orbitales superior
4. HN: fissura orbitales superior
6. HN: fissura orbitales superior
7. HN: meatus acustucis interna, calais faciales og foramen stylomastoideum
8. HN: meatus acusticus interna
9: HN: foramen jugulare
10. HN: forarmen jugulare
11. HN: foramen jugulare
12. HN: canalis n. hypoglossi

23

Hvilke huller/kanaler forbinder fossa cranii media med spatium lateropharyngeum?

foramen ovale, foramen spinosum og Canalis caroticus

24

Benævn indholdet i foramen supraorbitale

a. supraorbitale og n. supraorbitale

25

Benævn indholdet i canalis infraorbitalis

a. infraorbitalis, v. infraorbitalis og n. infraorbitalis

26

Benævn indholdet i fissura orbitalis superior

Hjernenerve 3: n. ocolumotorius
Hjernenerve 4: n. trochelaris
Hjernenerve 6: n. abducens
n. opthalmicus (eller dens grene: n. frontalis, n. lacrimalis og n. nasociliaris)
vv. ophthalmic superior og inferior

27

Benævn indholdet i fissura orbitalis inferior

a. infraorbitalis
n. infraorbitalis
n. zygomaticus
rr. orbitalis fra ganglion pterygopalatinum

28

Benævn indholdet i canalis opticus

n. opticus
a. opthalmica

29

Benævn indholdet i foramen ethmoidale anterius

a. ethmoidalis anterior
n. ethmoidalis anterior

30

Benævn indholdet i foramen ethmoidale posterius

a. ethmoidalis posterior
n. ethmoidalis posterior