Krtań Flashcards Preview

Głowa i szyja 3 > Krtań > Flashcards

Flashcards in Krtań Deck (77):
1

Pomiędzy jakimi blaszkami jest przestrzeń srodkowa szyi i co w niej jest?

Pomiędzy blaszka przedtchawiczą i przedkręgową.
Jest w niej gardło, krtań, tchawica, cześć szyjna przełyku, powrózki naczyniowo-nerwowe, tarczyca i przytarczyce

2

Jak, w rzucie na kręgosłup, sięga krtań?

Od górnego brzegu C4 do dolnego C6

3

Jakie powierzchnie stawowe na chrząstce pierścieniowatej są przy przejściu płytki w łuk na górnym brzegu? Z czym się łączą?

Powierzchnie stawowe nalewkowate do połączenia z powierzchniami stawowymi piersciennymi chrząstki pierścieniowatej

4

Z czym łączą sie powierzchnie stawowe tarczowe chrząstki pierścieniowatej?

Z rogami dolnymi chrząstki tarczowatej

5

Czym łączy się róg górny ch. tarczowatej z kością gnykową?

Więzadłem tarczowo-gnykowym BOCZNYM

6

Przez co wywołana jest kresa skośna ch. tarczowatej?

M. mostkowo-tarczowymi
M. tarczowo-gnykowym
Częścią tarczowo-gardłową zwieracza dolnego gardła (m. tarczowo-pierscienno-gardłowego)

7

Gdzie jest otwór tarczowy i co przez niego przebiega?

Ponizej guzka tarczowego górnego

Naczynia krtaniowe górne, rzadziej gałąź wew. n. krt. górnego

8

PRZYPOMNIENIE- jakie mm. umerwia gałąź zew. n. krtaniowego górnego?

M. pierscienno-tarczowy i zwieracz gardła dolny

9

Za pomocą czego łączy sie szypułka ch. naglosniowej z ch. tarczowata?

Wiezadla tarczowo-nagłośniowego

10

Jakie dołki sa widoczne na powierzchni przednio-bocznej chrząstki nalewkowatej?

Dołek trójkątny i podłużny

11

Jakie znasz dwa wyrostki ch. nalewkowatej?

Głosowy i mięśniowy

12

Jakie miesnie przyczepiają sie do wyrostka mięśniowego chrząstki nalewkowatej?

Miesien pierscienno-nalewkowy tylny i boczny

13

Z jakimi małymi chrząstkami łącza sie chrząstki nalewkowate?

Rozkowatymi

14

Jakie chrząstki lezą w fałdzie nalewkowo-nagłośnioWYM?

Chrząstka klinowata i rozkowata

15

W jakim fałdzie leży chrząstka różkowata i klinowata?

Nalewkowo-nagłośniowym

16

Ktore chrząstki nigdy nie kostnieją?

Nagłośniowa i wyrostki głosowe chrząstek nalewkowatych

17

Jakie znasz 2 stawy parzyste w krtani?

Pierscienno-tarczowy i pierscienno-nalewkowy

18

Jakim stawem jest staw pierscienno-tarczowy, a jakim pierscienno-nalewkowy

Pierscienno-tarczowy- kulisty wolny

Pierscienno-nalewkowy- eliptyczny

19

Co jest panewką, a co główką w stawie poerścienno-tarczowym?

Panewka- powierzchnia stawowa tarczowa na chrząstce pierścieniowatej

Główka- powierzchnia stawowa pierscienna rogu dolnego chrząstki tarczowatej

20

Jakimi więzadłami (nazwa ich jest taka sama) jest wzmocniony staw pierścienno-tarczowe?

Rogowo-PIERŚCIENNE 💍 przednie, boczne i tylne

21

Jakie ruchy są w stawie pierscienno-tarczowym?

Zgięcia obu chrząstek względem siebie

22

Co jest główką w stawie pierscienno-nalewkowym?

Powierzchnia stawowa nalewkowa chrząstki pierścieniowatej

23

Jakim więzadłem jest wzmocniony staw pierscienno-nalewkowy?

Pierścienno-nalewkowym tylnym

24

Jakie ruchy w stawie poerscienno-nalewkowym?

Ruch ślizgowy chrząstki nalewkowatej- ruchy przewodzenia i dowodzenia

Ruch obrotowy chrząstki nalewkowatej

25

Czy ruch obrotowy chrząstek nalewkowatych do wewnątrz zwęża, czy poszerza szparę głośni?

Zwęża

26

Jak się nazywa środkowa cześć wiezadla pierscienno-tarczowego?

WIĘZADŁO STOŻKOWE

27

Co przecinamy kolejno przy konikotomii?

Skóra
Tkanka podskórna
M. szeroki szyi
POWięź POWierzchowna (pow, pow!!!)
Więzadło stożkowe i stozek sprężysty

28

Co leży w czesci środkowej i bocznych błony tarczowo-gnykowej?

Więzadło tarczowo-gnykowe pośrodkowe i wiezadla tarczowo-gnykowe boczne

29

Co leży w więzadle tarczowo gnykowym bocznym? Podpowiedz: dwie struktury

Chrząstka ziarnowata
Otwór dla przejścia naczyń krtaniowych górnych i galezi zew. n. krtaniowego górnego

30

Ktore wiezadło stanowi podłoże fałdów językowo-nagłośniowych?

Językowo-nagłośniowe no xd

31

Czy istnieje cos takiego jak wiezadło pierscienno-gnykowe i nalewkowo-gnykowe?

Hahahahah bardzo śmieszne. Nie istnieje. Istnieje natomiast tarczowo-gnykowe (pośrodkowe i boczne) oraz gnykowo-naglosniowe

32

Jakie wiezadla krtani sa związane z gardłem?

Różkowo-gardłowe 😈

Pierścienno-gardłowe 💍💍💍

😈💍😈💍😈💍😈💍😈💍😈💍

33

Co stanowi górną, a co dolną część błony włóknisto-sprężystej krtani?

Górna- błona czworokątna

Dolna- stożek sprężysty

34

Czemu stożek sprężysty jest taki ważny i wypada znać jego przyczepy?

Ponieważ jego górne zgrubiałe brzegi to więzadła głosowe

35

To jak przyczepia się ten stozek sprężysty?

Podstawa- górny brzeg ch. pierścieniowatej, dochodzi do wyrostków głosowych

Szczyt- kąt ch. tarczowatej

36

Czego podłożem są wiezadla głosowe?

Warg głosowych

37

Jak w rzucie na kręgosłup leżą wiezadla głosowe?

C6

38

Czym są górne, a czym dolne brzegi błony czworokątnej?

Górne- więzadła nalewkowo-naglosniowe

Dolne- wiezadla przedsionkowe

39

Czego podłożem są wiezadla nalewkowo-naglosniowe? A czego wiezadla przedsionkowe?

Fałdów językowo-naglosniowych

Fałdów przedsionkowych

40

Jakie rodzaje mm. krtani znasz?

Zwierające szparę głośni
Rozwierające szparę głośni
Napinające wiezadla głosowe
Regulujące szerokość wejścia do krtani (mm. nagłośni)

41

Który mięsień jest JEDYNYM rozwieraczem szpary głośni?

Pierscienno-nalewkowy tylny

42

Jakie znasz zwieracze szpary głośni?

Pierscienno-nalewkowy boczny
Tarczowo-nalewkowy
Nalewkowy (po prostu 😉)

43

Jakie znasz części m. tarczowo-nalewkowego (jednego ze zwieraczy szpary głośni)?

Tarczowo-nalewkowy zewnętrzny
Tarczowo-nalewkowy wewmętrzny
Przedsionkowy (tak z dupy zupełnie)

44

Który z mięśni krtani nazywany jest mięśniem głosoWym?

Mięsień tarczoWo-naleWkoWy WeWnętrzny (jedna z 3 czesci m. tarczowo-nalewkowego, jednego z 3 mm. zwieraczy szpary głośni)

45

Jakie znasz czesci m. nalewkowatego?

M. nalewkowy poprzeczny (głębiej)
Nalewkowy skośny

46

Jaki jest JEDYNY nieparzysty m. krtani?

M. nalewkowy poprzeczny

47

Jakie znasz mięśnie napinające wargi głosowe?

Głosowy XD (chodzi o tarczowo-nalewkowy wewnętrzny)
Pierscienno-tarczowy (co za maintreamowa nazwa XD)

48

Jakie znasz mm. zwężające wejście do krtani?

No muszą być na pewno związane z nagłośnią. A potem to już prosta sprawa: dobieramy 3 najważniejsze i największe chrząstki krtani i to wszystko.
A zatem: m. Tarczowo-naglosniowy, nalewkowo-naglosniowy i piersnienno-naglosniowy (NIESTAŁY)

49

Jakie znasz piętra krtani? Podpowiedz: takie, jak gardła

Górne
Środkowe
Dolne

50

Odkąd dokąd rozciąga się piętro górne krtani?

Od fałdów nalewkowo-nagłośniowych (wiezadla jednoimienne to brzegi górne błony czworokątnej) do fałdów przedsionkowych

51

Co komunikuje przedsionek krtani?

Krtań z częścią krtaniową gardła

52

Które piętro jest najmniejsze i odkąd dokąd sięga?

Środkowe/pośrednie
Sięga od fałdów przedsionkowych do głosowych

53

Co odchodzi od sciany bocznej piętra środkowego?

Kieszonka krtaniowa

54

Co lezy w obrębie kieszonki krtaniowej?

Migdałek krtaniowy

55

Pomiędzy jakimi chrząstkami lezy kieszonka krtaniowa?

Tarczowata i nalewkowata

56

Przez co utworzony jest fałd przedsionkowy?

M. przedsionkowy (jedna z 3 czesci m. tarczowo-nalewkowego) oraz dolna cześć błony czworokątnej z więzadłami przedsionkowymi

57

Czym jest mięsień głosowy i czym jest więzadło głosowe?

Mięsień- m. tarczowo-nalewkowy wewnętrzny to jedna z 3 czesci m. zwieracza szpary głośni, czyli m. tarczowo-nalewkowego

Wiezadło- górny zgrubiały brzeg stożka sprężystego

58

Z czego zbudowane są wargi głosowe?

Z więzadeł i miesni głosowych

59

Co to są fałdy głosowe?

Wolne, ostre brzegi błony śluzowej warg głosowych

60

Co ogranicza BEZPOŚREDNIO szparę głośni?

FAUDY GŁOSOWE

61

Co stanowi granice górnych i dolnych dróg oddechowych?

Szpara głośni

62

Jak jest ograniczona szpara głośni?

Fałdami głosowymi
Powierzchniami przysrodkowymi chrząstek nalewkowatych 🍷🍸

63

Jakie znasz 2 czesci szpary głośni?

Przednia- miedzybloniasta
Tylna- miedzychrzastkowa

64

Jak nazywana jest cześć przednia, a jak tylna szpary głośni? Dlaczego takie pojebane nazwy, hm?

Przednia- miedzybloniasta (,bo miedzy fałdami głosowymi)
Tylna- miedzychrzastkowa (,bo miedzy wyrostkami głosowymi)

65

Co jest granicą pomiędzy częścią przednia i tylna szpary głośni?

Wierzchołki wyrostków głosowych

66

Odkąd dokąd sięga jama podgłośniowa?

Od fałdów głosowych do poziomu górnego brzegu I chrząstki tchawicy

67

Podaj unaczynienie tętnicze krtani i powiedz, skad pochodzi

Tt. krtaniowe górne (tarczowe górne)
Tt. krtaniowe dolne (tarczowe dolne)
Gałęzie pierscienno-tarczowe (tarczowe górne)

68

Co przebijają gałęzie pierscienno-tarczowe?

Wiezadło pierścienno-tarczowe (co za mainstreamowa nazwa XD)

69

Przez jakie struktury krtani przechodzą generalnie tt. krtaniowe górne?

Otwór tarczowy (rzadziej)
Wiezadło tarczowo-gnykowe boczne=otwór w błonie tarczowo-gnykowej

70

Jakie znasz 2 układy chłonne krtani?

Górny- węzły szyjne głębokie górne

Dolny- węzły szyjne głębokie dolne

71

Jak unerwiona jest czuciowo jama górna i środkowa krtani (od wejścia do krtani do fałdów głosowych)?

Od gałęzi wew. nn. krtaniowych górnych

72

A co unerwia czuciowo piętro dolne krtani?

Nn. Krtaniowe dolne od wstecznych

73

Przez co unerwione są wszystkie mm. krtani (oprocz pierścienno-tarczowego)?

Przez gałęzie nn. krtaniowych dolnych

74

Czym grozi porażenie n. krtaniowego górnego?

Zachłyśnięciem

75

Dla jakich struktur jest unerwienie autonomiczne krtani? Skad ono pochodzi?

Dla gruczołów krtaniowych i bl. m. naczyń krwionośnych
Pochodzi z tego, ze nn. krtaniowe prowadzą włókna współczulne z pnia współczulnego i przywspółczulne od n. X

76

W ktorych miejscach do n. X dochodzą włókna galezi wew. N.XI, włókna ze zwoju szyjnego górnego pnia współczulnego i włókna ze splotu gardłowego?

Gałąź wew. n. XI- pomiędzy zwojem górnym i dolnym n. X

Gałęzie z pnia współczulnego- do galezi gardłowych i n. krtaniowego górnego

Gałęzie ze splotu gardłowego- do n. krtaniowego górnego

77

Czym jest stożek sprężysty, a czym więzadło stożkowe?

Stożek sprężysty jest górną częścią błony włóknisto-sprężystej

Więzadło stożkowe jest środkową czescia więzadła pierścienia