ktg Flashcards Preview

UM > ktg > Flashcards

Flashcards in ktg Deck (26):
1

Objawy przypuszczalne ciąży

Brak miesiączki
Zmiany dotyczące piersi
Nudności z wymiotami lub bez wymiotów
Zaburzenia w oddawaniu moczu
Zmęczenie
Ruchy płodu

2

Objawy prawdopodobne ciąży

Powiększenie brzucha
Zmiany w obrębie szyjki macicy
Dodatni wynik próby ciążowej

3

Objawy pewne

Wysłuchanie czynności serca płodu
Wyczucie ruchów płodu
Wizualizacja płodu w badaniu ultrasonograficznym

4

Wskazania matczyne do zapisów KTG powyżej 24 tygodnia ciąży

Zespół antyfosfolipidowy
Niewyrównana nadczynność tarczycy
Hemoglobinopatie
Sinicze wady serca
Układowy toczeń trzewny
Przewlekłe choroby nerek
Cukrzyca typu I
Nadciśnienie tętnicze

5

Powikłania ciąży stanowiące wskazaniedo zapisów KTG powyżej 24 tygodnia ciąży

Stan przedrzucawkowy
Znaczące zmniejszenie liczby ruchów płodu
Małowodzie lub wielowodzie
Ciąża mnoga
Ograniczenie wewnątrzmacicznego wzrastania płodu
Ciąża po terminie porodu
Konflikt serologiczny
Obumarcie wewnątrzmaciczne płodu w przeszłości

6

Normokardia

110-150 uderzeń/min

7

bradykardia

to zwolnienie częstotliwości podstawowej trwające dłużej niż 3 minuty

8

tachykardia

to przyspieszenie częstotliwosci podstawowej trwające dłużej niż 10 minut

9

Tachykardia

Podwyższona temperatura ciała matki
Jako wczesny objaw niedotlenienia płodu
Niedojrzały płód
W niedokrwistości
W zakażeniu wewnątrzmacicznym
Przy stosowaniu leków o działaniu podobnym do atropiny

10

Bradykardia

Może być fizjologiczna
Przy wrodzonych wadach serca płodu
Jeżeli współistnieje z późną deceleracją, jest zazwyczaj objawem niedotlenienia płodu
Może być odruchowa przy stosowaniu niektórych leków

11

Oscylacja falująca

jest zmiennością fizjologiczną - prawidłowo 10-25 uderzeń/min

12

Oscylacja zawężona

5 – 10 uderzeń/min.
Oscylacja milcząca – poniżej 5 uderzeń/min. (wykres tworzy linię prawie prostą)

13

Oscylacja skacząca

powyżej 25 uderzeń/min

14

Oscylacja zawężona

Może oznaczać stan spoczynku (snu) płodu lub być wynikiem zastosowanego leku uspokajającego u matki

15

Oscylacja milcząca

Może stanowić objaw niedotlenienia płodu, szczególnie w przebiegu bradykardii poprzedzonej tachykardią

16

Oscylacja skacząca

Objaw nadmiernej kompensacji krążenia płodowego w związku z narastającym stresem. Jeżeli kojarzy się z późną lub postępującą deceleracją zmienną – zazwyczaj jest wskaźnikiem zamartwicy płodu

17

Deceleracja

gdy KTG ulega zwolnieniu

18

Akceleracja

gdy KTG przyspiesza się (związane z czynnością skurczową macicy)

19

Wczesny

gdy KTG zmienia się z początkiem skurczu macicy

20

Późny

gdy okresowa KTG zmienia się w czasie ustępowania skurczu

21

Zmienny

gdy KTG zmienia się w różnych punktach amplitudy skurczu

22

Ocena dopplerowska przepływu krwi w tętnicach

W tętnicach macicznych
W tętnicy pępowinowej (UA)
W tętnicy środkowej mózgu (MCA)

23

Ocena płodowego krążenia żylnego

W żyle pępowinowej (UV)
Przewód żylny (DV)
Żylne krążenie wątrobowe wrotne

24

Zastosowanie w diagnostyce Badania dopplerowskiego tętnicy środkowej mózgu

wewnątrzmacicznego zahamowania wzrostu płodu
choroby hemolitycznej płodu
nadciśnienia indukowanego ciążą
stanu przedrzucawkowego
niedotlenienia płodu
konfliktu serologicznego

25

Ocena przepływu krwi w żyle pępowinowej

Jest odzwierciedleniem wydolności mięśnia sercowego

26

Nieprawidłowy przepływ w żyle pępowinowej może świadczyć o

niewydolności krążenia płodu
niedotlenieniu płodu
wadzie serca płodu