Kurss tegusõnad lg 125/3 Flashcards Preview

Eesti keel > Kurss tegusõnad lg 125/3 > Flashcards

Flashcards in Kurss tegusõnad lg 125/3 Deck (14):
1

mõtlema, mõelda (= mõtleda), mõtleb / mõtles
(millest sa mõtled?)

ajatella, miettiä, pohtia
...
(läbi mõtlema - harkita, pohtia)
(välja mõtlema - keksiä)
(ümber mõtlema - muuttaa mieltään)

2

mäletama, mäletada, mäletab / mäletas
(mäletan seda noormeest hästi)
...
(ma ei mäleta sinu telefoninumbrit)

muistaa

3

unustama, unustada, unustab / unustas
(ma ei unusta seda õhtut mitte kunagi)
(Õpilane unustas vihiku maha (= koju)).

unohtaa, unohtaa johonkin;
[de:] hinter sich lassen, zurücklassen

4

näitama, näidata, näitab / näitas
(näitä palun seda raamatut)
...
(Giib näitab turistidele linna)
(Näita kaardil, kus Eesti on)

näyttää, osoittaa

5

parandama, parandada, parandab / parandas
(Töömehed parandavad maja katust)

korjata, oikaistaa, parantaa

6

proovima, proovida, proovib / proovis
(Uut autot saab enne ostmist proovida)
(Proovisin saapaid jalga)

[de:] probieren, ausprobieren

7

päästma, päästa, päästab
[ lihtminevik: päästsin, päästis ]
(Pank päästis firma pankrotist)
...
(Tuletõrjuja päästis põlevast majast mitu inimest)

pelastaa, vapauttaa

8

segama, segada, segab / segas
(Õpilane segas tundi oma jutuga)

sekoittaa, sotkea; häiritä

9

sorteerima

[de:] sortieren

10

suitsetama, suitsetada, suitsetab / suitsetas

tupakoida, polttaa (tupakkaa)

11

sulgema, sulgeda, sulgeb / sulges
(sulgesin vaikselt [fi := hiljaa] ukse)
(Tänav on liikluseks suletud)

sulkea, panna kiini

12

viima, viia, viib

viedä
(tagasi viima = palauttaa)

13

andma, anda, annab

antaa

14

laenama, laenata, laenab

lainata
(kellelgi , kelleltki)