L11: Pericardium, fosterets kredsløb, pericardium og n. phrenicus forløb i thorax Flashcards Preview

Makroanatomi > L11: Pericardium, fosterets kredsløb, pericardium og n. phrenicus forløb i thorax > Flashcards

Flashcards in L11: Pericardium, fosterets kredsløb, pericardium og n. phrenicus forløb i thorax Deck (12):
1

Hvis man vil lave en manuel undersøgelse af hjertet, hvor skal man lave:
-Inspektion
-Perkussion
-

Ictus cordis: I venstre IC5 medialt for medioclaviculærlinjen

Den absolutte(lille) hjertedæmpning: Hjertet er i direkte kontakt med thoraxvæggen
Den relative(store) hjertedæmpning: Bag lungerne

2

Angiv projektion og placering af:
-Tricuspidalostiet
-Pulmonalostiet
-Mitralostiet
-Aortaostiet

-Midt på sternum ved IC4
-Ved tilhæftning af 5.-6. venstre costalbrusk

-Ud for tilhæftning af venstre costa 3 til sternum
-Venstre IC2

-Ud for tilhæftning af venstre costa 4 til sternum
-Ictus cordis

-Midt på sternum ved IC3
-Højre IC2

3

Angiv for pericardium fibrosum funktion, forbindelser og placering

-Holde hjertet i stilling
-Beskytte mod overudvidelse

-Forbundet til centrum tendineum diaphragmae og sternum

-Hård og ueftergivelig sæk i mediastinum medium

4

Angiv inddelingen af pericardiet

Pericardium fibrosum
Pericardium serosum
--Lamina visceralis
--Lamina parietalis

5

Beskriv lamina visceralis og parietalis pericardii

Lamina visceralis:
-Beklæder hjertets overflade og afgang af de store kar

Lamina parietalis:
-Beklæder indersiden af pericardium fibrosum
-Omslagsfold ved de store kar - begrænser recesser

6

Angiv pericardiet funktion

Fri og friktionsløs bevægelse af hjertet i væske(liquor pericardi)

7

Angiv afgræsningen af sinus obliquus pericardii

Afgrænses af veneindmundingerne i hjertet
Ligger under/bag hjertet
Indgang nedefra

8

Angiv afgrænsningen af sinus transversus pericardii

Indgang fra begge sider

Begrænses af aorta og truncus pulmonalis fortil
Atrierne bagtil

9

Angiv karforsyningen og innervationen af pericardiet

Aa. pericardiacophrenica
Grene fra aorta thoracica

Nn. phrenici

10

Angiv n. vagus forløb fra halsen til abdomen

1) Vagina carotica --> apertura thoracis superior
2.dxt)
-Mellem a. og v. subclavia dxt
-Posteriort for v. brachiocephalica dxt. og v. cava superior og radix pulmonis
2.sin)
-Mellem a. carotis communis sin. og a. subclavia sin.
-Posteriort for v. brachiocephalica sin.
-Krydser forfladen af arcus aorta
-Posteriort for radix pulmonis
3) Konvergerer på oesophagus som plexus oesophagus
4) Truncus vagalis anterior et posterior

11

Angiv n. phrenicus forløb

1) På forfladen af m. scalenus anterior
2)Mellem a. og v. subclavia foran pleurakuplen
3.dxt)Ledsager v. brachiocephalica og v. cava superior
3.sin)Krydser foran arcus aorta og n. vagus sin
4)Foran radix pulmonis
5)Descenderer indlejret i det fibrøse pericardium
6)De fleste grene perforerer diaphragma

12

Angiv fosterets arterielle kredsløb fra placenta til det systematiske kredsløb

1) Placenta
2) V. umbilicalis
3) Hepar
4) Ductus venosus
5) v. cava inferior
6) Atrium dextrum
7) Foramen ovale
8) Atrium sinistrum
9) Ventriculus sinister
10) Det systematiske kredsløb