Latin Vocabulary 11 Flashcards Preview

► Latin > Latin Vocabulary 11 > Flashcards

Flashcards in Latin Vocabulary 11 Deck (150):
1

aes, aeris, n.

copper, bronze

2

argentum, -i, n.

silver

3

condicio, condicionis, f.

condition, terms

4

ferrum, -i, n.

iron

5

lac, lactis, n.

milk

6

ambo, ambae, ambo

both

7

quartus, -a, -um

fourth

8

utilis, utile

useful

9

constituo, constituere, constitui, constitutus

to determine, decide

10

rapio, rapere, rapui, raptus

to carry off, steal

11

statuo, statuere, statui, statutus

to establish, determine, arrange

12

quam

than

13

arbor, arboris, m.

tree

14

crater, crateris, m.

large bowl

15

nemo, nemini (dative), neminem (accusative)

no one (only occurs in nominative, dative, accusative)

16

oratio, orationis, f.

speech

17

paupertas, paupertatis, f.

poverty, humble circumstances

18

regio, regionis, f.

region

19

sacerdos, sacerdotis, m. & f.

priest, priestess

20

aptus, -a, -um

fit, suitable (+dat)

21

humilis, humile

low, humble

22

instruo, instruere, instruxi, instructus

to arrange, provide

23

iudico, iudicare, iudicavi, iudicatus

to judge

24

repello, repellere, reppuli, repulsus

to drive back, repulse

25

vivo, vivere, vixi, victus

to be alive, live

26

aer, aeris, m.

air

27

ala, alae, f.

wing

28

avis, avis, f.

bird

29

ignis, ignis, m.

fire

30

opus, operis, n.

work, labor

31

dissimilis, dissimile

unlike

32

proprius, propria, proprium

(one's) own

33

accido, accidere, accidi, ---

to fall to, befall, happen (+ dat)

34

cado, cadere, cecidi, casurus

to fall

35

explico, explicare, explicavi, explicatus

to unfold, explain

36

iungo, iungere, iunxi, iunctus

to join (to)

37

uro, urere, ussi, ustus

to burn

38

volo, volare, volavi, volatus

to fly

39

frons, frontis, f.

front, forehead

40

orbis, orbis, m.

world, circle, ring

41

victor, victoris, m.

conqueror, victor

42

melior, melius

better

43

optimus, -a, -um

best

44

peior, peius

worse

45

pessimus, -a, -um

worst

46

maior, maius

larger

47

maximus, -a, -um

largest

48

minor, minus

smaller

49

minimus, -a, -um

smallest

50

plus

more

51

plurimus, -a, -um

most

52

exterior, exterius

outer

53

extremus, -a, -um

outermost, end of

54

interior, interius

inner

55

intimus, -a, -um

inmost

56

superior, superius

higher

57

summus, -a, -um

highest, top of

58

inferior, inferius

lower

59

infimus, -a, -um

lowest, bottom of

60

proprior, proprius

nearer

61

proximus, -a, -um

nearest, next

62

ulterior, ulterius

farther

63

ultimus, -a, -um

farthest

64

senior

older

65

cursus, -us, m.

running, course

66

genus, generis, n.

kind, class, sort

67

honestas, honestatis, f.

honesty

68

negotium,negoti, n.

business

69

averto, avertere, averti, aversus

to turn away, turn off, remove

70

conspicio, conspicere, conspexi, conspectus

to catch sight of, see

71

exerceo, exercere, exercui, exercitus

to train, keep busy

72

praemitto, praemittere, praemisi, praemissus

to send ahead

73

sumo, sumere, sumpsi, sumptus

to take

74

supersum, superesse, superfui, superfuturus

to be left (over), survive

75

tribuo, tribuere, tribui, tributus

to grant

76

copper, bronze

aes, aeris, n.

77

silver

argentum, -i, n.

78

condition, terms

condicio, condicionis, f.

79

iron

ferrum, -i, n.

80

milk

lac, lactis, n.

81

both

ambo, ambae, ambo

82

fourth

quartus, -a, -um

83

useful

utilis, utile

84

to determine, decide

constituo, constituere, constitui, constitutus

85

to carry off, steal

rapio, rapere, rapui, raptus

86

to establish, determine, arrange

statuo, statuere, statui, statutus

87

than

quam

88

tree

arbor, arboris, m.

89

large bowl

crater, crateris, m.

90

no one (only occurs in nominative, dative, accusative)

nemo, nemini (dative), neminem (accusative)

91

speech

oratio, orationis, f.

92

poverty, humble circumstances

paupertas, paupertatis, f.

93

region

regio, regionis, f.

94

priest, priestess

sacerdos, sacerdotis, m. & f.

95

fit, suitable (+dat)

aptus, -a, -um

96

low, humble

humilis, humile

97

to arrange, provide

instruo, instruere, instruxi, instructus

98

to judge

iudico, iudicare, iudicavi, iudicatus

99

to drive back, repulse

repello, repellere, reppuli, repulsus

100

to be alive, live

vivo, vivere, vixi, victus

101

air

aer, aeris, m.

102

wing

ala, alae, f.

103

bird

avis, avis, f.

104

fire

ignis, ignis, m.

105

work, labor

opus, operis, n.

106

unlike

dissimilis, dissimile

107

(one's) own

proprius, propria, proprium

108

to fall to, befall, happen (+ dat)

accido, accidere, accidi, ---

109

to fall

cado, cadere, cecidi, casurus

110

to unfold, explain

explico, explicare, explicavi, explicatus

111

to join (to)

iungo, iungere, iunxi, iunctus

112

to burn

uro, urere, ussi, ustus

113

to fly

volo, volare, volavi, volatus

114

front, forehead

frons, frontis, f.

115

world, circle, ring

orbis, orbis, m.

116

conqueror, victor

victor, victoris, m.

117

better

melior, melius

118

best

optimus, -a, -um

119

worse

peior, peius

120

worst

pessimus, -a, -um

121

larger

maior, maius

122

largest

maximus, -a, -um

123

smaller

minor, minus

124

smallest

minimus, -a, -um

125

more

plus

126

most

plurimus, -a, -um

127

outer

exterior, exterius

128

outermost, end of

extremus, -a, -um

129

inner

interior, interius

130

inmost

intimus, -a, -um

131

higher

superior, superius

132

highest, top of

summus, -a, -um

133

lower

inferior, inferius

134

lowest, bottom of

infimus, -a, -um

135

nearer

proprior, proprius

136

nearest, next

proximus, -a, -um

137

farther

ulterior, ulterius

138

farthest

ultimus, -a, -um

139

older

senior

140

running, course

cursus, -us, m.

141

kind, class, sort

genus, generis, n.

142

honesty

honestas, honestatis, f.

143

business

negotium,negoti, n.

144

to turn away, turn off, remove

averto, avertere, averti, aversus

145

to catch sight of, see

conspicio, conspicere, conspexi, conspectus

146

to train, keep busy

exerceo, exercere, exercui, exercitus

147

to send ahead

praemitto, praemittere, praemisi, praemissus

148

to take

sumo, sumere, sumpsi, sumptus

149

to be left (over), survive

supersum, superesse, superfui, superfuturus

150

to grant

tribuo, tribuere, tribui, tributus