Lectures 5th year 2017/18 - W5&6 - Zakażenia dróg oddechowych Flashcards Preview

GP > Lectures 5th year 2017/18 - W5&6 - Zakażenia dróg oddechowych > Flashcards

Flashcards in Lectures 5th year 2017/18 - W5&6 - Zakażenia dróg oddechowych Deck (58):
1

Dziecko z gorączką - o czym zawsze pamiętać?

Zachowanie
SpO2!!
CRT!! (nawrót kapilarny)
prawidłowa interpretacja HR, czynn oddechowej, ciśnienia!
!!Skóra - zabarwienie, !!WYSYPKA - czy zanika po ucisku?!!!
Uk oddechowy - tachypnoe?
Uk nerwowy - sztywność karku??, źrenice

2

RR - respiratory rate u dzieci
<1
1-2
2-5
5-12
>12

<1 - 30-40 / min
1-2 - 25-35
2-5 - 25-30
5-12 - 20-25
>12 - 15-20

3

HR - heart rate u dzieci
<1
1-2
2-5
5-12
>12

<1 - 110-160
1-2 - 100-150
2-5 - 95-140
5-12 - 80-120
>12 - 60-100

4

Rozp kliniczne?
Zwężenie drobnych dróg oddechowych w postaci duszności wydechowej, świstów, rzężeń oraz niedotlenienie, pojawiających się po raz pierwszy w życiu w przebiegu zak uk oddechowego u dzieci do 2 roku życia

Ostre zapalenie oskrzelików

5

Ostre zap oskrzelików - leczenie?

- brak swoistego leczenia
- dyskusyjne stosowanie leków rozszerz oskrzela
HOSPITALIZACJA? - wziąć pod uwagę RR, wciąganie międzyżebrzy, SpO2, występowanie bezdechów

6

Rozpoznanie?
1) chrypka
2) stridor wdechowy
3) świst wdechowy
4) "szczekający" kaszel
5) świszczący oddech
6) duszność - przejawia się przyspieszenie oddechu, widocznym poruszaniem skrzydełkami nosa i wciąganiem międzyżebrzy

Podgłośniowe zapalenie krtani (krup)
*rozp na podstawie obj klinicznych, bad pomocnicze nie są z reguły konieczne

7

Krup (podgłośniowe zapalenie krtani) - leczenie?

- p.o. / i.m. deksometazon jednorazowo 0,15-0,6 mg/kg m.c. (max. 8 mg)
- alternatywa: budezonid jednorazowo 2 mg w nebulizacji ( lub 2x1 mg co 30 min)

8

Krup (podgłośniowe zap krtani) - wskazania do hospitalizacji?

- natężony stridor w spoczynku
- zaburzenia świadomości
- brak poprawy po leczeniu
- ponowne nasilenie obj <24 godz
- względy społeczne, nasilony niepokój rodziców

9

Zapalenie gardła i / lub migdałków - patogeny?

- najważniejszy - paciorkowiec beta-hemolicujący grupy A - S. pyogenes
30% zap gardła u dzieci 5-15rż
10% u młodzieży >15rz i dorosłych

-rzadko: N. gonorrhoeae, C. diphteriae, Mycoplasma pneumoniae

10

Kryteria Centora

- gorączka >38stC - 1
- naloty na migdałkach - 1
- tkliwość i powiększenie szyjnych ww chł - 1
- brak kaszlu - 1

>=3 - prawdopodobieństwo paciorkowcowego zap gardła

11

Kryteria kliniczne Centora McIssaca

1- gorączka >38stC
1- naloty na migdałkach
1- tkliwość i powiększenie szyjnych ww chł
1- brak kaszlu
1- wiek 3-14
0- wiek 15-44
-1 - wiek 45 i więcej

12

Paciorkowcowe zapalenie gardła - leczenie?

Penicylina fenoksymetylenowa (Ospen, V-cylina) 2-3 dawki !10 dni!
Dzieci 100 000 - 200 000 j.m./kg/dobę
Dorośli 2-3 000 000 j.m./dobę

#Dzieci powinny przyjmować antybiotyk przynajmniej przez 24godz przed powrotem do szkoły
#Leczenie bezobjawowych osób z kontaktu nie jest wskazane
#Brak wskazań do rutynowych badań po leczeniu jeśli ustąpią objawy

Streptococcus pyogenes wrażliwy in vitro na WSZYSTKIE beta-laktamy. Nie produkuje beta-laktamaz! In vivo żaden antybiotyk nie zapewnia 100% eradykacji.

13

OZUŚ - leczenie

Amoksycylina 5/7
Dłużej 10/7 gdy <2rż

14

OZZP Ostre zapalenie zatok przynosowych- objawy?

NAGŁE wystąpienie
- upośledzenia lub blokady drożności nosa
- obecności wydzieliny w nosie lub spływajacej po tylnej ścianie gardła

oraz (nieobligatoryjnie)
- ból twarzy lub uczucie rozpierania w rzucie zatok przynosowych
- upośledzenie lub brak powonienia

15

Podział OZZP

1) PRZEZIĘBIENIE czyli ostre wirusowe ZZP - obj samoistnie stopniowo ustępują <10 dni
2) Ostre powirusowe ZZP - obj nasilają się po 5 dniach trwania lub >10 dni
3) Ostre bakteryjne ZZP - obj nasilają się po 5 dniach trwania lub > 10 dni + dodatkowo
#zmiana zabarwienia wydzieliny (z przewagą po jednej stronie)
#silny ból twarzy z przewagą po jednej stronie
#gorączka >38stC
#wzrost OB/CRP
#dwukrotne chorowanie - pogorszenie po początkowej poprawie

16

Bad obrazowe w OZZP

-w rutynowej diagnostyce nie zalecane
- nie zaleca się RTG zatok
- TK zatok przynosowych - w zębopochodnym zap zatok i w przypadku podejrzenia lub rozwoju powikłań OZZP

17

OZZP wirusowe - postępowanie?

- Analgetyki (paracetamol, NLPZ)
- Płukanie jam nosa solą fizjologiczną (zwłaszcza hipertoniczny roztwór Sterimer, Marimar)
- Leki p/obrzękowe (Sinulan, Sinupret)
- Mukolityki? brak dowodów

18

Ostre powirusowe ZZP - postępowanie

GKK donosowo z wyboru

Zalecany czas stosownia 14-21 dni
Można >12 rż w tym wskazaniu stosować

#istotne podstawy patofizjologiczne, wykorzystuje silne miejscowe działanie p/zapalne
#miejscowo GKK donosowo nie wykazują działania immunosupresyjnego
#w przypadku włączenia antybiotykoterapii w bakteryjnym OZZP kontynuować terapię steroidem donosowym

19

Bakteryjne OZZP - etiologia?

Streptococcus pneumoniae
Haemophilus influenzae

20

Bakteryjne OZZP - leczenie?

Amoksycylina

dorośli i dzieci >40kg: 1500-2000mg co 12 godz

dzieci <40kg: 75-90 mg/kg/dobę w 2 dawkach podzielonych co 12 godz

przez 14 dni

21

OZZP - powikłania?

#bardzo rzadkie
#koniecznie skierownie do szpitala w trybie pilnym
#pod wpływem antybiotyków nie zmniejsza się częstość tych powikłań

Oczodolowe
- zapalny obrzęk powiek (ropień powieki)
- ropień oczodołu)
- zapalenie tkanek miękkich oczodołu

Wewnątrzczaszkowe
- ZOMR
- ropień nadtwardówkowy
- ropień podtwardówkowy
- ropień mózgu
- zakrzepowe zap zatok żylnych opony twardej
- zakrzepowe zapalenie zatok jamistych
- zakrzepowe zapalenie zatoki strzałkowej górnej

22

ZDDO - definicja

OSTRE zak (3tyg lub mniej)
KASZEL jako główny objaw

+ przynajmniej jeszcze jeden DODATKOWY OBJAW z dolnych dróg oddechowych (wydzielina, duszność, świsty, dyskomfort w klp)

23

ZDDO-spektrum?

-ostre zap oskrzeli
-pozaszpitalne zap płuc
- grypa
- zaostrzenie POCHP
-krztusiec

24

PZP- pozaszpitalne zapalenie płuc

Stanowi zakażenie uk oddechowego obarczone ryzykiem zgonu i zawsze nalezy rozważyć celowość hospitalizacji
!Domniemana etiologia bakteryjna i wymagane zastosowanie antybiotyku!

25

Pozaszpitalne zap płuc- kiedy podejrzewać?

Kaszel + min jeden z:
- tachykardia > 100/min
- tachypnoe >24/min
- temp > 38stC (powyżej 4 dni)
- ogniskowe zmiany osłuchowe (dotyczy osób <75rż)

Ustalenie rozpoznanie u DOROSŁYCH na podstawie RTG.

26

Skala CRB-65

Ocena ryzyka zgonu w PZP
65 - wiek >65 rż
C (confuzion) - splątanie
R (respiratory rate) - częstość oddechów > 30/min
B (BP) - ciś skurczowe < 90 mmHg lub rozkurczowe < 65 mmHg

0 - zwykle nie wymagają hospitazlizacji
1 - podwyższone ryzyko zgonyu
>=2 - rozważyc potrzebę leczenia szpitalnego

27

PZP - leczenie?

Antybiotyk skuteczny wobec S. pneumoniae i H. influenzae

S. pneumoniae - Amoksycylina / Amoks+kw klaw 1,0+0,0625

U młodych dorosłych z łagodnym przebiegiem można w I rzucie makrolid.

Gdy nadwrażliwość typu I - makrolid działający na H. influenzae (klarytromycyna lub azytromycyna)

Długość leczenia - 7-10 dni zwykle
!Kontynuować 3-5 dni po ustąpieniu gorączki!

28

Krztusiec - diagnostyka?

- Przeciwciała utrzymują się długo i mogą być konsekwencją wcześniejszego kontaktu z patogenem lub występować w związku z przbytym szczepieniem.
- znaczenie diagnostyczne ma kilkukrotny wzrost miana p/ciał w odstępie 4-tygodni
- przy jednorazowym badaniu serologicznym wysoki wzrost miana p/ciał IgG (u osoby nieszczepionej w ostatnich 2 latach) lub IgA przemawia za rozpoznaniem

29

Grypa - postępowanie?

U większości łagodny przebieg
Leczenie objawowe
Czasem Oseltamovir 2x75mg 5 dni

30

Antybiotyki w ciąży

Makrolidy - Azytromycyna - B
Makrolidy - Klarytromycyna - C
Tetracykliny - Doksycyklina - D
Aminoglikozydy - Gentamycyna - D
Aminoglikozydy - Amikacyna - D
Sulfonamidy - TMP-SMX - C (p/wsk przed 12 i po 28 tyg c)
Fluorochinolony - Ciprofloksacyna - C
Fluorochinolony - Norfloksacyna - C
Fluorochinolony - Moksyfloksacyna - C

31

Zap gardła - S. pyogenes

gdy Centor >=3
i/lub Streptest +
i/lub Wymaz +

Penicylilna fenoksymetylowa 10d

32

Zap zatok

S. pneum, H. infl

Obj>7-10dni + temp i/lub bóle twarzy i/lub gorączka + zmiana koloru wydzieliny z nosa

Amoksycylina

33

OZUŚ

S. pneum, H. infl

Obj >48-72 godz lub wiek <6mcy lub perforacja lub <2rż i obustronne OZUŚ

Amoksycylina

34

Zap ucha zewn

S.aur, S. epider, P. aer

Obraz klin i/lub wymaz

ANB + steryd miejscowo
(Atecortin, Dicortineff, Cetraxal Plus) + unikanie wody

35

Zaostrzenie POCHP

S.pneum, H. infl

Nasilenie obja, odkrztuszanie ropnej wydzieliny

Amoksycylina + l rozszerz oskrzela + GKK

36

PZP

S.pneum, H. infl, u młodych M. pneum

nowe zmiany osłuch , HR>100, RR i/lub tachypnoe >100 i/lub temp>38stC i/lub RTG klp zacienienie i/lub CRP>50(100)

Amoksycylina

Klrytromycyna
Azytromycyna
(makrolid tylko u młodych bez ch współistn)

37

Grypa

okres epidemiczny + <72godz + dodatkowe cz ryzyka

Oseltamiwir 2x75 5 dni

38

Krztusiec

B.pert

objawy>2tyg i/lub duży wzrost IgG i/lub wzrost IgA?

Klarytromycyna
(Azytromycyna,
Doksycyklina)

39

Mycoplasma

M. pneum

IgM

Klarytromycyna
(Azytromycyna,
Doksycykllina)

40

Biegunka podróżnych

E coli
obj

Rifaksymina
Cyprofloksacyna

możliwe tylko nawodnienie lub loperamid

41

Salmonella (S. enter)
Shigella

posiew kału na SS, anb gdy dodatkowe czyn ryzyka

Cyprofloksacyna, TMP-SMX

42

Campylobacter (C. jejuni)

posiew kału

Azytromycyna, możliwe tylko nawodnienie

43

H.pylori

Amo+Met+PPI 10-14 dni
lub
sekwencyjna metr-5dni i Amo-5dni
lub
poczwórna PPI+Metr+Bis+Tetrac
Pylera 3x4 kaps 10 dni 230zł

44

C difficile

toksyna C. difficile w kale

odstawić antybiotyk
Metronidazol 10-14 dni

45

Cystitis u kobiet

E coli

obraz klin i/lub bad og moczu i/lub posiew moczu

NF 5-7 dni
TMP-SMX 3 dni
fosfom 1x

46

Cystitis u M

E coli
obraz klin i/lub bad og moczu i/lub posiew moczu

Cyprofloksacyna
TMP-SMX

47

Cystitis w ciąży

E coli

posiew moczu

Cefaleksyna/amoksy
lub
TMP-SMX

48

OOZN

e coli
posiew moczu

Cyprofloksacyna 7-14 dni

49

Zapalenie prostaty

obraz klin, posiew moczu

Cyprofloksacyna 4 tyg

50

Drożdżyca j ustnej

Candida

miejscowo Mikonazol - oral żel
Nystatyna zawiesina

51

Drożdżyca pochwy

Candida

obraz klin + ew bad mikroskop wymazu z pochwy

Miejscowo azole: Clotrimazol krem/tabl p.v.; Ekonaqzol - krem/glob

lub ogólnie: Flukonazol 150mg p.o. 1x; Itrakonazol 2x200

52

Drożdżyca pochwy w ciąży

Clotrimazol krem-miejscowo

53

Waginoza bakteryjna

Gardnerella vaginalis i in.

obraz klin, pH>4,5-7

Metronidazol tabl 5-7dni lub mscowo żel 5dni lub klindamycyna żel 5 dni

54

Grzybica skóry gładkiej

miejscowo
Terbinafina lub azole miejscowo np mikonazol kontynuować 1-2tyg po ustąpieniu zmian

55

grzybica paznokcji

gł dermatofity: Trychophyton, Epidermophyton

leczenie ogólnoustrojowe
Terbinafina
ręce 2mce
stopy 3 mce lub itrakonazol

ew miejscowo
Amorolfina lub Cyklopiroks lakier 1-2x/tydz

56

grzybica skóry owłosionej

lecz ogólnoustrojowe Terbinafina lub Itrakonazol 4-6 tyg

57

Ospa wietrzna

Acyklowir 5x800 7 dni gdy ciężki przebieg lub immunosupresja (najp w 7 dniu)

58

Półpasiec

Acyklowir 5x800 mg 7 dni gdy <72 godz (zwykle u osób >50rż lub z immunosupresją)