Leerdoelen - angiologie - lymfestelsel vragen/definities Flashcards Preview

Algemene anatomie > Leerdoelen - angiologie - lymfestelsel vragen/definities > Flashcards

Flashcards in Leerdoelen - angiologie - lymfestelsel vragen/definities Deck (16):
1

Lymfeknopen

(lymphonodi) is een omkapseld en georganiseerd lymfoïd orgaan van wisselende grootte - liggen op het verloop van de grote lymfevaten, meestal bij samenvloeiing van een aantal middelmatig grote lymfevaten

2

Lymfefollikels

(lymphonoduli) kleine, macroscopisch onzichtbare, celrijke massa’s lymfoïd weefsel

3

Lendencisterne

(cisterna chyli) is een ampullevormig verzamelvat, dat ventraal van de laatste rugwervel en de eerste 2 lendewervels gelegen is. Zij verzamelt de lymfevaten van de achterste ledematen, van de buikorganen en van de buikwand

4

Melkborstbuis

(ductus thoracicus) is het grootste lymfevat van het lichaam

5

Welke lymfevaten monden uit in de lendencisterne?

- Truncus lumbalis
- Truncus visceralis

6

elke lymfevaten monden rechtstreeks uit in de bloedbaan?

- Ductus thoracicus
- Ductus lymphaticus dexter

7

Keelganglymfeknoop

lnn. mandibulares

8

Keelholtelymfeknoop

lnn. retropharyngei

9

Boeglymfeknoop

lnn. cervicales superficiales

10

Oksellymfeknoop

lnn. axillares

11

Manubriale lymfeknopen

lnn. sternales craniales

12

Bovenriblymfeknoop

lnn. sternales caudales

13

Liesplooilymfeknoop

lnn. subiliaci

14

Uierlymfeknoop

lnn. mammarii

15

Knieholtelymfeknoop

lnn. poplitei

16

Mediale darmbeenlymfeknoop

lnn. Iliaci mediales

Decks in Algemene anatomie Class (33):