Leerdoelen - neurologie - vraagjes en inzichtsvragen Flashcards Preview

Algemene anatomie > Leerdoelen - neurologie - vraagjes en inzichtsvragen > Flashcards

Flashcards in Leerdoelen - neurologie - vraagjes en inzichtsvragen Deck (18)
1

Waar bevinden zich de neuronlichamen (pericarya) die in het ruggenmerg gelegen
zijn?

Grijze stof

2

Waar bevinden zich de neuronlichamen (pericarya) die buiten het centrale
zenuwstelsel gelegen zijn?

Vertebrale ganglia

3

Waar bevinden zich de neuronlichamen (pericarya) waarvan de axonen de n.
musculocutaneus vormen?

Spinale ganglia

4

Waar bevinden zich de neuronlichamen (pericarya) van de preganglionaire
sympatische zenuwen?

Ganglia trunci sympathici

5

Bij een kat is de verticaal-spleetvormige pupil van het linkeroog naar mediaal
verplaatst ten gevolge van een zenuwverlamming. Welke zenuw is uitgevallen?
Welke spier is uitgevallen?

m. rectus lateralis – n. abducens

6

Een koe ligt in beiderzijdse spreidstand van de achterhand ten gevolge van een
zenuwverlamming. Welke zenuwen zijn dan uitgevallen?

Adductoren dus n. obturatorius

7

Welke zenuw komt niet uit de hersenstam

nn. olfactorii - I

8

Welke zenuw duidt het rostrale begin van de hersenstam aan

n. opticus - II

9

Welke zenuw komt uit het mesencephalon tevoorschijn

n. oculomotorius - III

10

Welke zenuw verlaat de hersenstam dorsaal

n. trochlearis - IV

11

Welke hersenstam komt zijdelings van de pons tevoorschijn

n. trigeminus - V

12

Welke hersenzenuw treedt uit de hersenen tussen het corpus trapezoideum en de pyramis

n. abducens - VI

13

De n. vertebralis

is een postganglionaire zenuw

begint in het ganglion cervicothoracicum s. stellatum en loopt naar de derde tot achtste halszenuw

14

Het ganglion stellatum

is een vertebraal ganglion

15

De nn. pelvini

staan in voor de parasympatische innervatie van de bekkenorganen

16

In welk hersensegment liggen

- Zijventrikels - centrum van de grote hersenhemisferen
- Derde ventrikel - diencephalon
- Vierde ventrikel - voorste deel, metencephalon - achterste deel, myelencephalon

17

Welke ventrikels worden de aquaeductus met elkaar verbonden

3e en 4e hersenventrikel

18

Cerebrospinale vloeistof

- Waar gevormd - in de 4 plexus choroidei
- Waar gelegen - hersenventrikels
- Waar afgevoerd - granulationes arachnoidealis
- Waar treedt zij uit de hersenen - verlaat de hersenventrikels via 3 openingen in de wand van de 4e ventrikel

Decks in Algemene anatomie Class (33):