Lek -> grupa Flashcards Preview

Farmakologia > Lek -> grupa > Flashcards

Flashcards in Lek -> grupa Deck (205):
1

chlorchinaldol

poch. chinoliny, chemioterapeutyk

2

kliochinol

poch. chinoliny, chemioterapeutyk

3

nitrofurantoina

poch. nitrofuranu, chemioterapeutyk

4

furagina

poch. nitrofuranu, chemioterapeutyk

5

nifuroksazyd

poch. nitrofuranu, chemioterapeutyk

6

furazolidon

poch. nitrofuranu, chemioterapeutyk

7

nifurzyd

poch. nitrofuranu, chemioterapeutyk

8

metronidazol

poch. nitroimidazolu, chemioterapeutyk

9

tynidazol

poch. nitroimidazolu, chemioterapeutyk

10

nimorazol

poch. nitroimidazolu, chemioterapeutyk

11

ornidazol

poch. nitroimidazolu, chemioterapeutyk

12

sulfizoksazol = sulfafurazol

sulfonamidy, chemioterapeutyk

13

sulfakarbamid

sulfonamidy, chemioterapeutyk

14

sulfametyzol

sulfonamidy, chemioterapeutyk

15

sulfadymina

sulfonamidy, chemioterapeutyk

16

sulfametoksazol

sulfonamidy, chemioterapeutyk

17

sulfapirydyna

sulfonamidy, chemioterapeutyk

18

sulfadoksyna

sulfonamidy, chemioterapeutyk

19

sulfalen

sulfonamidy, chemioterapeutyk

20

sulfacetamid

sulfonamidy, chemioterapeutyk

21

ftalylosulfatiazol

sulfonamidy, chemioterapeutyk

22

sukcynylosulfatiazol

sulfonamidy, chemioterapeutyk

23

mafenid

sulfonamidy, chemioterapeutyk

24

sulfadiazyna

sulfonamidy, chemioterapeutyk

25

sulfanilamid

sulfonamidy, chemioterapeutyk

26

pirymetamina

inh. reduktazy dihydrofolianu, chemioterapeutyk

27

trimetoprim

inh. reduktazy dihydrofolianu, chemioterapeutyk

28

kwas nalidyksowy

inh. gyrazy, gr. 1, chemioterapeutyk

29

kwas pipemidowy

inh. gyrazy, gr. 1, chemioterapeutyk

30

enoksacyna

inh. gyrazy, gr. 1, chemioterapeutyk

31

norfloksacyna

inh. gyrazy, gr. 1, chemioterapeutyk

32

pefloksacyna

inh. gyrazy, gr. 2, chemioterapeutyk

33

ofloksacyna

inh. gyrazy, gr. 2, chemioterapeutyk

34

cyprofloksacyna

inh. gyrazy, gr. 2, chemioterapeutyk

35

lewofloksacyna

inh. gyrazy, gr. 3, chemioterapeutyk

36

lomefloksacyna

inh. gyrazy, gr. 3, chemioterapeutyk

37

moksyfloksacyna

inh. gyrazy, gr. 3, chemioterapeutyk

38

gemifloksacyna

inh. gyrazy, gr. 3, chemioterapeutyk

39

bezyfloksacyna

inh. gyrazy, gr. 3, chemioterapeutyk

40

Fansidar

pirymetamina + sulfadoksyna

41

ko-trymoksazol (Biseptol)

trimetoprim + sulfametoksazol

42

Penicylina G (benzylowa)

penicyliny naturalne

43

Penicylina prokainowa

penicyliny naturalne

44

Penicylina benzatynowa

penicyliny naturalne

45

Penicylina fenoksymetylowa (V)

penicyliny naturalne

46

metycylina

penicyliny półsyntetyczne przeciwgronkowcowe

47

oksacylina

penicyliny półsyntetyczne przeciwgronkowcowe

48

kloksacylina

penicyliny półsyntetyczne przeciwgronkowcowe

49

flukloksacylina

penicyliny półsyntetyczne przeciwgronkowcowe

50

dikloksacylina

penicyliny półsyntetyczne przeciwgronkowcowe

51

amoksycylina

aminopenicyliny

52

ampicylina

aminopenicyliny

53

mezlocylina

ureidopenicyliny

54

azlocylina

ureidopenicyliny

55

piperacylina

ureidopenicyliny

56

karbenicylina

karboksypenicyliny

57

tykarcylina

karboksypenicyliny

58

kwas klawulanowy

inhibitor B-laktamaz

59

sulbaktam

inhibitor B-laktamaz

60

tazobaktam

inhibitor B-laktamaz

61

AUGMENTIN

amoksycylina + kw. klawulanowy

62

TIMENTIN

tykarcylina + kw. klawulanowy

63

UNASYN

ampicylina + sulbaktam

64

TAZOBAC

piperacylina + tazobaktam

65

imipenem

karbapenem

66

meropenem

karbapenem

67

ertapenem

karbapenem

68

faropenem

karbapenem

69

doripenem

karbapenem

70

aztreonam

monobaktam

71

amfoterycyna B

p-grzybiczy (antybiotyk, polienowy makrolid)

72

flucytozyna

p-grzybiczy (analog pirymidyny)

73

ketokonazol

azol - imidazolowy, p-grzybicze

74

mikonazol

azol - imidazolowy, p-grzybicze

75

klotrymazol

azol - imidazolowy, p-grzybicze

76

itrakonazol

azol - triazolowy, p-grzybicze

77

flukonazol

azol - triazolowy, p-grzybicze

78

worykonazol

azol - triazolowy, p-grzybicze

79

pozakonazol

azol - triazolowy, p-grzybicze

80

kaspofungina

echinokandyny, p-grzybicze

81

mikafungina

echinokandyny, p-grzybicze

82

anidulafungina

echinokandyny, p-grzybicze

83

terbinafina

inh. epoksydazy skwalenowej, p-grzybicze

84

natyfina

inh. epoksydazy skwalenowej, p-grzybicze

85

gryzeofulwina

p-grzybicze

86

nystatyna

p-grzybiczy (antybiotyk, polienowy makrolid)

87

natamycyna

p-grzybiczy (antybiotyk, polienowy makrolid)

88

cyklopiroks

p-grzybiczy (poch. pirydynonu)

89

albendazol

benzimidazol, p-robakom

90

mebendazol

benzimidazol, p-robakom

91

tiabendazol

benzimidazol, p-robakom

92

prazykwantel

p-robakom (np. 1 rzut w tasiemczycach)

93

oksamnichina

p-robakom

94

piperazyna

p-robakom (~GABA)

95

dietylkarbamazyna

p-robakom (poch. piperazyny)

96

pirantel

p-robakom

97

oksantel

p-robakom

98

niklozamid

p-robakom

99

lewamizol

p-robakom

100

bitionol

p-robakom

101

metrifonat

p-robakom

102

iwermektyna

p-robakom

103

betahistyna

antagonista rec. H3

104

ketotyfen

stabilizator błony kom mastocytów + antagonista H1 I generacja

105

azelastyna

stabilizator błony kom mastocytów + antag H1 - II generacja

106

kromoglikan sodu

stabilizator błony kom mastocytów

107

nedokromil

stabilizator błony kom mastocytów

108

antazolina

antag H1 - I generacja

109

difenhydramina

antag H1 - I generacja

110

dimenhydrynat

antag H1 - I generacja

111

hydroksyzyna

antag H1 - I generacja

112

klemastyna

antag H1 - I generacja

113

prometazyna

antag H1 - I generacja

114

astemizol

antag H1 - II generacja

115

cetyryzyna

antag H1 - II generacja (Cirrus, Zyrtec)

116

ebastyna

antag H1 - II generacja

117

feksofenadyna

antag H1 - II generacja (Allegra)

118

lewocetyryzyna

antag H1 - II generacja

119

lewokabastyna

antag H1 - II generacja

120

loratydyna

antag H1 - II generacja (Claritine)

121

mizolastyna

antag H1 - II generacja

122

meklizyna

antag H1 - ? generacja

123

cyklizyna

antag H1 - ? generacja

124

cymetydyna

antag H2 (wycofana)

125

ranitydyna

antag H2

126

famotydyna

antag H2

127

nizatydyna

antag H2

128

roksatydyna

antag H2

129

ebrotydyna

antag H2

130

lupitydyna

antag H2

131

lafutydyna

antag H2

132

buspiron

angonista 5-HT 1a (nieselektywny) - anksjolityk bez działania nasennego

133

sumatryptan

agonista 5-HT 1b i 1d

134

frowatryptan

agonista 5-HT 1b i 1d

135

ryzatryptan

agonista 5-HT 1b i 1d

136

ergotamina

agonista 5-HT 1b i 1d oraz antagonista 5-HT 2, alkaloid sporyszu

137

dihydroergotamina

agonista 5-HT 1b i 1d oraz antagonista 5-HT 2, alkaloid sporyszu

138

pizotyfen

antagonista 5-HT 2, nieselektywny

139

cyproheptadyna

antagonista 5-HT 2, nieselektywny

140

metysergid

antagonista 5-HT 2, nieselektywny

141

ondansetron

sel antagonista 5-HT 3

142

dolasetron

sel antagonista 5-HT 3

143

tropisetron

sel antagonista 5-HT 3

144

metoklopramid

antag D2
antag 5-HT 3

145

cyzapryd

sel agonista 5-HT 4

146

iprazochrom

antagonista 5-HT 2

147

ikatybant

sel antagonista B2

148

aprotynina

niesel swoisty inhibitor proteaz serynowych, w tym
kalikreiny (wiec mniej bradykininy)
plazminy (hamowanie ukl fibrybolitycznego)

149

ekalantyd

inh kalikreiny (więc mniej bradykininy)

150

paracetamol

p-bólowy nie-NLPZ

151

flupirtyna

p-bólowy nie-NLPZ

152

nefopam

p-bólowy nie-NLPZ

153

fenspiryd

p-bólowy nie-NLPZ

154

kwas acetylosalicylowy

NLPZ

155

aliskiren

inhibitor reniny

156

metamizol

nlpz?

157

propyfenazon

nlpz?

158

kandoksatryl

hamuje NEP

159

omapatrylat

hamuje NEP i ACE

160

kaptopryl

inhibitor ACE - bezpośredni, osoczowy

161

cylazepryl

inhibitor ACE - prekursor, osoczowy

162

trandolapryl

inhibitor ACE - prekursor, tkankowy

163

losartan

bloker rec AT-1

164

irbesartan

bloker rec AT-1

165

adenozyna

autaioid purynowy (adenina + ryboza);
antyarytmiczny - pośredni antagonista wapnia

166

aminofilina

inh rec A1 (adenozynowego)

167

teofilina

inh rec A1 (adenozynowego)

168

dipirydamol

blokuje transporter adenozyny (wzrosta A przy naczyniach);
inh fosfodiesterazy

169

tetracyklina

tetracyklina

170

oksytetracyklina

tetracyklina

171

demeklocyklina

tetracyklina

172

metacyklina

tetracyklina

173

doksycyklina

tetracyklina

174

minocyklina

tetracyklina

175

tygecyklina

glicylcyklina (~tetracyklina tylko nie wyrzucana przez pompę)

176

erytromycyna

makrolid

177

klarytromycyna

makrolid

178

roksytromycyna

makrolid

179

spiramycyna

makrolid

180

azytromycyna

azalid

181

telitromycyna

ketolid

182

cetromycyna

ketolid

183

linkomycyna

linkozamid

184

klindamycyna

linkozamid

185

linezolid

oksazolidynony

186

eperezolid

oksazolidynony

187

wankomycyna

ant glikopeptydowy

188

teikoplanina

ant glikopeptydowy

189

daptomycyna

ant lipopeptydowy

190

telawancyna

ant glikolipopeptydowy

191

dalbawancyna

ant glikolipopeptydowy

192

oritowancyna

ant glikolipopeptydowy

193

dipirydamol

bloker transportera adenozyny, inhibitor fosfodiesterazy

194

tiklopidyna

tienopirydyny (p-plytkowe)

195

klopidogrel

tienopirydyny (p-plytkowe)

196

prasugrel

tienopirydyny (p-plytkowe)

197

elinogrel

tienopirydyny (p-plytkowe)

198

kangrelor

nie-tienopirydyny (p-plytkowe)

199

tykagrelor

nie-tienopirydyny (p-plytkowe)

200

nitrogliceryna i azotany (nitraty)

donory azotu pod postacią s-nitrozotiolu

201

molsydomina

bezpośredni donor NO

202

nitroprusydek sodu

bezpośredni donor NO

203

syldenafil

sel inh PDE5

204

tadalafil

sel inh PDE5

205

wardenafil

sel inh PDE5