Lekce-2-DE-CZ Flashcards Preview

Moderni ucebnice nemciny > Lekce-2-DE-CZ > Flashcards

Flashcards in Lekce-2-DE-CZ Deck (107)
1

abbiegen

zahnout, zabočit

2

alles

všechno

3

also

tak, tedy

4

an

(3. a 4.p.) na

5

r Anfang, (e)s

začátek

6

am Anfang

na začátku

7

anrufen j-n

zavolat

8

I rufe dich vom Hotel Jalta an.

Volám ti z hotelu Jalta.

9

r Apparat, (e)s

přístroj

10

am Apparat

u telefonu

11

aufpassen

dávat pozor

12

r Ausgang, (e)s

východ

13

aussteigen

vystoupit

14

e Autobahn, -

dálnice

15

bis

16

Bis bald!

Brzy na shledanou!

17

e Brücke, -

most

18

dann

potom

19

dauern

trval

20

dort

tam

21

durch

skrz

22

einfach

jednoduchý

23

einsteigen

nastoupit

24

s Ende, s

konec

25

entlangfahren etwas

jet podél něčeho

26

r, e, s erste

první

27

etwa

asi

28

fahren

jet

29

e Fahrt, -

cesta, jízda

30

finden

najít

31

r Fluss, es

řeka

32

e Frau, -

paní

33

fünf

p2t

34

ganz

docela, úplně, celý

35

s Gasthaus, es

hostinec

36

am Gasthaus

u hostince

37

geradeaus

rovně

38

haben

mít

39

e Haltestelle, -

zastávka, stanice

40

s Hause, es

dům

41

hellbraun

světle hnědý

42

hinauf

nahoru

43

hinter

(3. a 4.p.) za

44

Ihr

váš

45

immer

stále, vždy

46

in

(3. a 4.p) do, v

47

klar

jasný

48

kommen

přijet

49

Ich komme auf der Autobahn.

Přijedu po dálnici.

50

Wie komme ich ...?

Jak se dostanu ... ?

51

kurz

krátký

52

lange

dlouho

53

links

vlevo, doleva

54

Gehen Sie nach links.

Jděte doleva.

55

e Mitte, -

střed

56

in der Mitte

uprostřed

57

natürlich

samozřejmě

58

nich wahr?

že?

59

e Nummer, -

číslo

60

nur

jen, jenom

61

oder

nebo

62

e Questraße, -

příčná ulice

63

r Rand

okraj

64

am Rande

na okraji

65

rechts

vpravo, doprava

66

e Richtung, -

směr

67

sagen

říci

68

sag mal

řekni mi, pověz mi

69

sehen

vidět

70

e Seite, -

strana

71

auf der rechten Seite

na pravé straně

72

e Stadt, -

město

73

s Stadtviertel, s

městská čtvrt

74

stehen

stát

75

e Straße, -

ulice

76

e Straßebahn, -

tramvaj

77

e U-Bahn-Linie, -

trasa metra

78

über

(3. a 4. p) nad, přes

79

von

(3. p) od, o, z

80

von hier

odsud

81

vor

(3. a 4. p) před

82

warten

čekat, počkat

83

warte mal

počkej

84

r Wenzelsplats, es

Václavské náměstí

85

Du gehts den Wenzelsplats hinauf.

Půjdeš po Václavském náměstí nahoru.

86

wieder

zas, znovu

87

wie viel

kolik

88

Wie viele Stationen sind es?

Kolik je to stanic?

89

zu

(3. p) k

90

zu dir

k tobě

91

zwanzig

dvacet

92

der Platz (skloňování)

1. der Platz
2. des Platzes
3. dem Platz
4. den Platz

93

die Straße (skloňování)

1. die Straße
2. der Straße
3. der Straße
4. die Straße

94

das Haus (skloňování)

1. das Haus
2. des Hauses
3. dem Haus
4. das Haus

95

aus

(3. p) z

96

bei

(3. p) u, při

97

gegenüber

(3. p) naproti

98

mit

(3. p) s (nebo jen 7. pád)

99

nach

(3. p) do, po, podle

100

seit

(3. p) od (časově)

101

Jutta, fahr(e)!

Jutto, jeď!

102

Klaus und Gerd, fahrt!

Klausi a Gerde, jeďte!

103

Fahren wir auch!

Jeďme také!

104

Herr Müller, fahren Sie bitte!

Pane Müllere, jeďte prosím!

105

unter

(3. a 4. p) pod

106

neben

(3. a 4. p) vedle

107

zwischen

(3. a 4. p) mezi