Lektion 1 2 3 Flashcards Preview

Igors Ryska Svenska > Lektion 1 2 3 > Flashcards

Flashcards in Lektion 1 2 3 Deck (46):
1

Molnigt, inget regn
Hur mycket? 30 grader

Пасмурная / Нет дождя.
Сколько? + 30 градусов

2

Det var: hett, varmt, mellantemperatur, kallt

Был горячий - тёплый - Средний - холодный

3

Vad är det för datum idag?
Första augusti
31 augusti

Какое сегодня число?
ПервОЕ (число )августа
Тридцать первое

4

Det blåste igår, igår var det blåsigt

Был ветер вчера

5

Imorgon är det inte fredag, och i övermorgon är det inte fredag
för 3 dagar sedan var det inte fredag, om tre dagar är det inte lördag
Imorgon och i övermorgon är det inte måndag och inte söndag

Завтра не пятница, и послезАвтра не пятница.
3 дня назад былА не пятница, через три дня будет не суббота.
Завтра и послезАвтра не понедельник и не воскресение.

6

Vilket datum?
den fjärde
Den nionde

Какое число ?
ЧетвЁртое число /
девЯтое

7

Den nittonde
Den tolfte

ДевятнАдцатое
ДвенАдцатое

8

Kropp
Hand-händer
Ben-ben

Тело - body
РукА- рУки
ногА - нОги

9

Jag har ett rysk-engelskt lexikon
Rysk-engelska ordböcker

У меня есть русско - английский словарь -
русско - английские словарИ

10

Hav-hav
Yngre (femininum)
Syster-systrar
Dotter-döttrar
Mor-Mödrar

Море- морЯ
Младшая
сестрА - сЁстры
Дочь - дОчери
Мать - мАтери

11

Detta är rätt svar
Hur svarar han?
Han svarar rätt

Это правильный ответ.
Как он отвечает?----
Он отвечает прАвильно.

12

Den trettioförsta
Imorgon är det den andra augusti
I övermorgon är det den tredje augusti

Тридцать первое
Завтра БУДЕТ вторОЕ августа
ПОслезавтра трЕтье августа

13

De har det utsökt, förträffligt

У них отличный , просто прекрасный

14

De Vilar, de tränar

Отдыхают , они тренирУются

15

Sommardag
Höstligt
Sormigt (neutrum) mjuk böjning
Somrigt (femininum) mjuk
Bra (neutrum) mjuk

День летний ,
осЕнний
летнее
летняя
хорОшее

16

Somrig (plural)

лЕтние

17

Het-kall

горячий - холодный

18

Stockholms Stad är mycket liten.
Nähä du! Stockholm är inte alls en liten stad.
Tvärtemot, den är väldigt stor

Город Стокгольм - очень маленький. ----- Что ты ! Стокгольм совсем не маленький город!
Наоборот, он очень большой

19

Jag har mörkt hår
Ditt hår är både ljust och mörkt

У меня тёмные волосы ------
ТвоИ волосы и светлые , и тёмные

20

Sista misstaget

Последняя ошибка

21

Han är en bra människa
Ursäkta, hurdan som människa är han?

Он хороший человек ----
Извините, какой - какой он человек?

22

Detta är hårt arbete
Ursäkta, hur är detta arbete?

Это трудная работа -----
Извините, какая это работа? (Это трудная работа)

23

Detta är ert arbete
Vems, vems är detta arbete?

Это ваша работа - Чья - чья это работа?

24

Genial ide

ГениАльная идея

25

Detta är mina planer
Vems är dessa planer
Dessa planer behagar mig

Это мои планы. ---
Чьи это ( эти) планы! Эти планы мне нравятся

26

Du gör allt snabbt
Hur, hur gör jag allt

Ты всё делаешь быстро----
Как- как я делаю всё ?

27

Detta är mitt piano - vems?

Это Моё ПианИно - ЧЬЁ

28

han spelar piano bra
Hur spelar han piano?

Он хорошо играет на пианино ----
как он играет на пианино?

29

Var det längesedan du studerade ryska?

Давно ты изучал русский язык?

30

Att det är svårt att finna ord
grammatik, lätt

Что трудно найти слова,
грамматика/ лЁгкий

31

Detta är ett helt annat språk
jag lyssnar på ryska
Detta var när du var barn
Min pappa översatte

Это совсем другой язык.
Я слушаю русский .
Это когда ты маленький ,
мой отец переводил.

32

Jag ska leta rätt på knappen

Я буду искать кнопку.

33

Jag började studera för 2 veckor sedan

Я начал Учить две недели назад

34

Han kom till Sverige för länge sedan. 84 år, åldring

Он приехал в Швецию давно. 84 года - пожилой

35

Jag älskar att prata och lyssna. Detta är svårare, men viktigt

Я люблю говорить и слушать . Это труднее , но важно

36

Jag hoppas kunna prata lite med honom

Я надеюсь поговоить с ним

37

Ovanligt efternamn

Необычная фамилия

38

Du letade på sociala medier (siter)

Ты искал в социальных сетЯх

39

Jag skulle vilja veta vad som hände, när det var krig, före kriget

Я бы хотел знать, что случилось, когда была война, до войны.

40

De åkte från Ukraina till Karelen

ОНи уехали из Украины в Карелию

41

Med sin familj

Со своей семьёй

42

Därför måste jag lyssna mer och prata

Поэтому Нужно слушать больше и говорить

43

Jag drömde om att prata bättre och förstå, för att kunna resa i Ryssland

Я мечтал говорить лучше и понимать для путешествия в России

44

Du planerar en resa till Ryssland

Ты планируешь путешествие в Россию

45

På sommarstället på ön Gotland

На даче Готландия остров

46

Snabbt internet. Denna sommar är det en ny sak

Быстрый интернет. В это лето это новая вещь.