Lektion 19 de Flashcards Preview

Nemecky s usmevem > Lektion 19 de > Flashcards

Flashcards in Lektion 19 de Deck (81):
1

r Ausweis, es, e

průkaz

1

dienstlich

služební, -ě

1

e Treppe, -, n

schody

1

r Vertreter, s, -

zástupce

1

e Ware, -, n

zboží

2

sich befassen (mit)

zabývat se (čím)

3

erfolgreich

úspěšný, -ě

5

ab/setzen

prodat, odbýt (zboží)

5

e Waage, -, n

váha (přístroj)

6

e Lieferfrist, -, en

dodací lhůta

6

Handel

obchod

8

e Abfertigung, -, en

odbavení

9

r Meldeschein, (e)s, e

přihlašovací lístek

10

berichten (von nebo über 4.p.)

referovat, podat zprávu (o)

11

e Bemühung, -, en

snaha, úsilí, námaha

11

e Zukunft, -, 0

budoucnost

12

interessiert sein (an 3.p.)

mít zájem (o)

12

e Rückkehr, -, 0

návrat

12

e Verpackung, -, en

obal, (za)balení

13

laden, b.

přistát

14

persönlich

osobní, -ě

14

während

zatímco

15

im Stande/imstande sein

být schopen, být s to

16

Dienst-

služební

16

ein/halten, er hält ein, ie, a

dodržovat

18

e Abreise, -, n

odjezd (na cesty)

18

sich überlegen (4.p.)

uvažovat, přemýšlet (o)

19

r Empfangschef, s, s [-šef]

recepční

20

bewachen

hlídat, střežit

21

r Hersteller, s, -

výrobce

21

obwohl

ačkoli(v)

21

einen Vertrag (ab)schließen/unterschreiben

uzavřít/podepsat smlouvu

23

bedienen

obsluhovat

25

erledigen

vyřídit (záležitost)

26

ein/treten, er tritt ein, a, ist e

vstoupit, vstupovat

27

die Preise steigen/sinken

ceny stoupají/klesají

29

ein/führen

zavést, zavádět

29

enthalten, er enthält, ie, a

obsahovat, zahrnovat

29

e Verpackugsstraße, -, n

balící linka

29

die Preise herabsetzen/senken

snižovat ceny

30

r Schlüssel, s, -

klíč

32

r Flug, (e)s, ü-e

let

33

e Beziehung, -, en

vztah

35

buchen

rezervovat, zamluvit si

37

r Abflug, (e)s, ü-e

odlet

39

r Flugplatz, es, ä-e

letiště

40

senken

snižovat

41

r Flughafen, s, ä-

letiště

41

e Verbindung, -, en

spojení

42

unterschreiben, ie, ie

podepsat

43

s Flugzeug, (e)s, e

letadlo

44

e Bordkarte, -, n

palubní lístek

46

r Raum, (e)s, äu-e

prostor; místnost

48

s Einzelzimmer, s, -

jednolůžkový pokoj

49

erfreulich

potěšující, potěšitelný

50

ebenfalls

rovněž

52

etwa

asi, přibližně

53

r Absatz, Absatz finden

odbyt, jít na odbyt

54

s Gepäck, (e)s, 0

zavazadlo, zavazadla

55

ärgern (4.p.)

zlobit, rozčilovat (někoho)

56

e Lieferung, r Lieferant

dodávka, dodavatel

57

wach werden, du wirst wach, u, b. o

probudit se

58

erhöhen

zvyšovat

59

fliegen, o, b. o

letět, létat

60

sich häufen

hromadit se

61

e Marktforschung

průzkum trhu

63

eilen, b.

spěchat, pospíchat

65

e Übersicht, -, en

přehled

67

erreichen (4.p.)

dosahovat (čeho)

68

die Nachfrage befriedigen

uspokojit poptávku

69

e Waren liefern / abnehmen

dodávat/odebírat zboží

71

verhandeln (über 4.p.)

jednat (o), projednávat (co)

72

r Dienst, es, e

služba

73

regelmäßig

pravidelný, -ě

75

entwickeln

vyvíjet, rozvíjet

76

die Angebotsbedingungen

podmínky nabídky

77

wach

bdělý, vzhůru

78

die Preise steigern /erhöhen

zvyšovat ceny

79

verdienen

zasloužit si; vydělávat

80

sich in Verbindung setzen

spojit (se)

81

r Preis, es, e

cena