Lektion 2 Flashcards Preview

Nemecky s usmevem > Lektion 2 > Flashcards

Flashcards in Lektion 2 Deck (198):
1

rád, -a, -o

gern

2

mnoho

viel

3

stát se (čím)

werden

4

Ich werde Tante.

Budu / stanu se tetou.

5

dostat

bekommen

6

erst

teprve

7

jung

mladý, -ě

8

tchán a tchyně

die Schwiegereltern

9

leicht

lehký, lehce

10

dann

potom, pak

11

matka

e Mutter

12

nähen

šít

13

e Fachschule

střední odborná škola

14

Je (povoláním) prodavačka.

Si ist (von Beruf) Verkäuferin.

15

lernen

učit se

16

r Opa

dědeček

17

r Onkel

strýc, strýček

18

e Cousine

sestřenice

19

basteln

kutit

20

ganz

docela, celý

21

r Augenblick

okamžik

22

Einen Augenblick!

Okamžik!

23

zu

příliš

24

líný, -ě

faul

25

doma

zu Hause

26

trochu

ein bisschen

27

faul

líný, -ě

28

švagr

r Schwager

29

bratranec

r Cousin

30

r Bruder

bratr

31

teprve

erst

32

fleißig

pilný, -ě

33

s Kind

dítě

34

pracovat (jako)

arbeiten (als)

35

neteř

e Nichte

36

zajímavý, -ě

interessant

37

bratr

r Bruder

38

příliš

zu

39

langweilig

nudný, -ě

40

všechno

alles

41

sice

zwar

42

povolání, zaměstnání

r Beruf

43

r Neffe

synovec

44

často

oft

45

glauben

domnívat se, věřit

46

tchyně

e Schwiegermutter

47

groß

velký

48

tlustý, -ě

dick

49

domnívat se, věřit

glauben

50

hrát (si)

spielen

51

sportovat

Sport treiben

52

činit, konat, dělat

tun, ich tue

53

Si ist (von Beruf) Verkäuferin.

Je (povoláním) prodavačka.

54

dědeček

r Großvater

55

die Eltern (jen mn. č.)

rodiče

56

babička

e Oma

57

e Verkäuferin

prodavačka

58

sestra

e Schwester

59

čeká / bude mít dítě.

Sie bekommt ein Kind.

60

Zdá se mu to nudné.

Er findet es langweilig.

61

Chodí do školy.

Er ist Schüler.

62

Darf ich sie vorstellen?

Mohu (smím) ji představit?

63

Je mu 50 (let).

Er ist 50 (Jahre alt).

64

e Oma

babička

65

jetzt

teï, nyní

66

Kolik mu je (let)?

Wie alt ist er?

67

meinen

mínit, myslet

68

werden

stát se (čím)

69

představit

vorstellen

70

mladý, -ě

jung

71

dítě

s Kind

72

tun, ich tue

činit, konat, dělat

73

e Tante

teta

74

rodiče

die Eltern (jen mn. č.)

75

e Schwiegermutter

tchyně

76

nudný, -ě

langweilig

77

die Schwiegereltern

tchán a tchyně

78

Er hat eine Freundin.

Má přítelkyni / dívku.

79

malý

klein

80

štíhlý

schlank

81

domù

nach Hause

82

immer

vždy, stále

83

Er ist Schüler.

Chodí do školy.

84

e Freundin

přítelkyně, kamarádka

85

e Nichte

neteř

86

wandern

chodit na pěší výlety

87

stricken

plést

88

zwar

sice

89

rodina

e Familie [-lije]

90

synovec

r Neffe

91

r Großvater

dědeček

92

r Schwager

švagr

93

e Schwägerin

švagrová

94

manchmal

někdy, občas

95

bald

brzy

96

e Zeit

čas, doba

97

schwimmen

plavat

98

r Schwiegervater

tchán

99

Okamžik!

Einen Augenblick!

100

alt

starý, staře

101

sestřenice

e Cousine

102

stihnout, dokázat

schaffen

103

velký

groß

104

nähmlich

totiž

105

viel

mnoho

106

oft

často

107

schon

už, již

108

klein

malý

109

lehký, lehce

leicht

110

Mám mnoho práce.

Ich habe viel zu tun.

111

e Schwester

sestra

112

ledig

svobodný (neženatý)

113

přítelkyně, kamarádka

e Freundin

114

schaffen

stihnout, dokázat

115

švagrová

e Schwägerin

116

tchán

r Schwiegervater

117

Má přítelkyni / dívku.

Er hat eine Freundin.

118

práce

s Arbeit

119

svobodný (neženatý)

ledig

120

s Jahr

rok

121

okamžik

r Augenblick

122

dick

tlustý, -ě

123

Ich habe viel zu tun.

Mám mnoho práce.

124

zu Hause

doma

125

vždy, stále

immer

126

dcera

e Tochter

127

also

tedy, tak

128

učit se

lernen

129

schlank

štíhlý

130

e Großmutter

babička

131

plavat

schwimmen

132

najít, shledávat (jakým)

finden

133

r Sohn

syn

134

r Cousin

bratranec

135

bekommen

dostat

136

Wie alt ist er?

Kolik mu je (let)?

137

Er ist 50 (Jahre alt).

Je mu 50 (let).

138

syn

r Sohn

139

prodavačka

e Verkäuferin

140

nett

milý, -e

141

dùm

s Haus

142

dědeček

r Opa

143

žák

r Schüler

144

heiraten (4.p.)

ženit se, vdávat se, brát se (si)

145

brzy

bald

146

arbeiten (als)

pracovat (jako)

147

e Familie [-lije]

rodina

148

tedy, tak

also

149

Budu / stanu se tetou.

Ich werde Tante.

150

vorstellen

představit

151

pilný, -ě

fleißig

152

starý, staře

alt

153

ein bisschen

trochu

154

r Schüler

žák

155

už, již

schon

156

ženit se, vdávat se, brát se (si)

heiraten (4.p.)

157

mínit, myslet

meinen

158

teta

e Tante

159

e Tochter

dcera

160

těžký, těžce

schwer

161

potom, pak

dann

162

střední odborná škola

e Fachschule

163

s Haus

dùm

164

milý, -e

nett

165

docela, celý

ganz

166

kutit

basteln

167

die Geschwister (mn.č.)

sourozenci

168

Mohu (smím) ji představit?

Darf ich sie vorstellen?

169

Er findet es langweilig.

Zdá se mu to nudné.

170

spielen

hrát (si)

171

r Vater

otec

172

teï, nyní

jetzt

173

e Mutter

matka

174

ženatý, vdaná

verheiraten

175

Sie bekommt ein Kind.

čeká / bude mít dítě.

176

babička

e Großmutter

177

schwer

těžký, těžce

178

šít

nähen

179

verheiraten

ženatý, vdaná

180

s Sport

sport

181

chodit na pěší výlety

wandern

182

sourozenci

die Geschwister (mn.č.)

183

čas, doba

e Zeit

184

otec

r Vater

185

Sport treiben

sportovat

186

rok

s Jahr

187

plést

stricken

188

s Arbeit

práce

189

nach Hause

domù

190

totiž

nähmlich

191

gern

rád, -a, -o

192

sport

s Sport

193

někdy, občas

manchmal

194

strýc, strýček

r Onkel

195

alles

všechno

196

finden

najít, shledávat (jakým)

197

interessant

zajímavý, -ě

198

r Beruf

povolání, zaměstnání