Lektion 27 Flashcards Preview

Igors Ryska Svenska > Lektion 27 > Flashcards

Flashcards in Lektion 27 Deck (10):
1

När du är vuxen, är detta inte så viktigt.
För barnen är det viktigt

Когда ты в возрасте, это не так важно. Для детей это важно.

2

på hösten hos dem är det skollov i oktober
hur länge? en vecka

Осенью у них каникулы в октябре .
Как долго? Неделю

3

I februari och i mars är det sportlov.
Det finns ännu ett lov. Påsk. I april

В феврале и в марте спортивные каникулы.
Ещё одни каникулы есть . Пасха. В апреле

4

I morgon ska vi spela rock
Min första grupp. Gamla vänner.
Vi samlas.
Jag har startart 6 grupper

Завтра мы будем играть рок.
Моя первая группа. Старые друзья.
Мы собираемся.
Я нАчал 6 групп

5

Resultaten kommer om en minut

Результаты будут через минуту

6

Kolla skillnad i anv av multi o uni, fråga 6 och 9
Hur länge reser jag till Moskva?
jag reser till Moskva i/på 2 veckor
Hur lång tid, många dar, hur många minuter, veckor åker ni till Moskva

НА сколько я еду в Москву.
Я езжу в Москву на 2 недели ---
НА сколько времени / дней / на сколько минут / недель вы ездите в Москву?

7

Sedan hur länge har du inte sett döttrarna/dottern

Как долго ты не видела дочери / дочь (not declined in accusative) - маму ?

8

Jag reser till Moskva om en vecka

Я еду, поеду в Москву через неделю

9

Hur länge är du i Moskva?
Jag reser till Moskva på/i en vecka

На сколько
Я еду в Москву НА неделю

10

Jag är i Moskva en vecka

Я в Москве неделю